Kapitoly z historie 36

(vyšlo dne 27. 11. 1998 v čísle 22 ročníku 2 firemních novin HORIZONT)

Do první poloviny padesátých let dochází, v souladu s celostátním trendem rozvoje těžkého strojírenství, ke zvýšení produkce obráběcích strojů i v naší firmě, která se stala samostatným podnikem TOS Varnsdorf, s přidruženou slévárnou Rumburk a slévárnou Varnsdorf. Veškerá výroba dílců byla soustředěna, stejně jako montáž, na tehdejší Gottwaldově třídě (nynější ReTOS). Kanceláře byly prakticky roztroušeny po celém provoze, když část jich byla v hlavní administrativní budově a konstrukce byla v prostoru nad vybudovanou kuchyní a jídelnou, kde do té doby byla v provozu klempírna od firmy p. Holubce. Některá oddělení byla pak ve zbytku budov v dolní části provozu při procházející komunikaci. Jednalo se o telefonní ústřednu, propagaci, technickou obsluhu výroby, oddělení podnikové dopravy atd. Výrobní konstrukce, technologie, nástrojárna a konstrukce přípravků byly umístěny v nejodlehlejší budově (v levém rohu od vrátnice), kde původně sídlila firma Klinger a chvíli bylo provozováno učiliště (než se odstěhovalo do budov v ul. K. Světlé, kde je dodnes). Na určitý čas bylo pro kanceláře zabráno též přízemí firemní vily, ale to až malinko později, a sídlila zde podniková technologie.

Ve shora jmenovaném provoze byly samozřejmě také všechny výrobní dílny, montáž, prototypová dílna, kalírna, trafostanice, truhlárna, doprava, sklad oceli a odlitků atd. Odlitky byly skladovány pochopitelně pod jeřábovou dráhou, která stojí stále na stejném místě i dnes.

Uvnitř hlavních výrobních hal byla v hale č. 1 těžká mechanika, na levé galerii (od administrativní budovy) všeobecná mechanika, na pravé tzv. ozubárna. Pod levou galerií byly některé nepostradatelné stroje doplňující těžkou mechaniku a kancelář mistrů, pod pravou galerií byly brusky na vodicí plochy, a v koutech se "krčila" údržba, prototypová dílna atd.

V hale č. 2 (novější) byly montáže horizontek, v přilehlém průchodu z haly 1 byla montáž vřeteníků, která zabírala i část 1. patra nad hřídelárnou ležící vedle haly 2. Různé pomocné dílny (ostřírna, opravna nástrojů, výdejna apod.) zabíraly zbytek volného místa, kterého nikdy nebylo nadbytek.

V suterénu haly 1 byl zřízen sklad normálií a ostatních nakupovaných komponentů a malý mezisklad vyrobených dílců pro montáž.

V suterénu haly 2 slušně "fungovala" kalírna a trafostanice přístupné zvenčí z pod jeřábové dráhy. Firma měla na provoze slušně vybavenou truhlárnu, vedle ní elektrodílnu a šatny pro zaměstnance, za truhlárnou garáže podnikové dopravy.

V ohromné dřevěné kůlně za pravým koncem jeřábové dráhy sídlil sklad oceli společně s řezárnou materiálu.

Plochy výrobní i montážní byly dobře využívány a byla období, kdy bylo na provoze těsno. S touto nepříjemnou situací bylo nutno se v nejbližších následujících letech zabývat. Podnik skutečně získal další montážní plochy. Ale to až příště.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.