Kapitoly z historie 35

(vyšlo dne 13. 11. 1998 v čísle 21 ročníku 2 firemních novin HORIZONT)

Na všech našich strojírenských závodech bylo během roku 1950 a 1951 zřízeno oddělení "Technika", jehož náplní práce bylo plánování a provádění investic, údržba strojního zařízení a staveb, energetika, bezpečnost práce a evidence základních fondů. Zvlášť složité bylo plánování investic, které bylo řízeno komplikovanými směrnicemi dnes už neexistujícího Státního plánovacího úřadu, ministerstva financí a ministerstva národní obrany.

Na přelomu roku 1950-51 se rozdělilo oddělení konstrukce na konstrukci vývojovou a výrobní. Vedoucím vývojové konstrukce byl jmenován Karel Dohnal a vedoucím výrobní konstrukce Jaroslav Sedláček. Hlavním konstruktérem se stal Alfréd Dietze, který však krátce poté emigroval s celou svojí rodinou do NSR. Na jeho místo byl jmenován Václav Martinovský, který po krátké době odešel do shora jmenovaného útvaru “Technika” a byl vystřídán Aloisem Koňaříkem, který přišel z TOS Lipník.

Ve vývojové skupině konstrukce byla konstruována vodorovná vyvrtávačka stolová WH 100. Koncepce tohoto stroje se několikrát měnila a prototyp byl smontován prakticky až v roce 1954. Stroj se lišil od H 100 robustnější konstrukcí, jednopákovým zpevňováním, krytováním příčných vodicích ploch, vyšším výkonem a regulačním pohonem posuvů.

Výrobní skupina vylepšovala typy H 100 a H 63 a připravovala dokumentaci pro rozběh sériové výroby vodorovné vyvrtávačky deskové HVF 125D.

Do té doby byla konstrukce umístěna stále v přední administrativní budově. Protože počet pracovníků narůstal, staly se prostory této budovy malé a bylo rozhodnuto, že konstrukce bude přemístěna do prostor nad jídelnou, kde bylo místa dost. Odpor pracovníků konstrukce byl obrovský, protože se jednalo o neudržované prostory, kde se proháněla spousta hlodavců a vítr. Nakonec však došlo k dohodě a "usmíření" a záměr byl v roce 1951 realizován. Postupem času se celý sál postupně vylepšoval a už se později tak nepříjemný nezdál. Pracovníci technologie byli rovněž z hlavní administrativní budovy přemístěni, a to až do nejvzdálenější budovy areálu firmy. V přízemí sídlila strojní část nástrojárny a v prvním patře nástrojáři zámečníci a oddělení hlavního mechanika firmy. Do 2. patra se nastěhovali právě technologové s hlavním technologem v čele a zabírali polovinu plochy patra, když druhou polovinu obsadila tehdejší konstrukce přípravků.

Prakticky všechna ostatní oddělení zůstala v hlavní administrativní budově a jenom osobní oddělení, závodní výbor a lékař byli v budově nově zřízené vrátnice (naproti administrativní budově, kde dosavadní vrátnice byla). Budova vrátnice a lékařská ordinace již nestojí, byla zbourána před třemi lety.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.