Kapitoly z historie 34

(vyšlo dne 30. 10. 1998 v čísle 20 ročníku 2 firemních novin HORIZONT)

Rok 1950 se vyznačoval zvýšenou intenzitou společenského dění ve městě. Vůbec první pionýři složili slavnostní pionýrský slib a obdrželi rudé šátky. Byl otevřen první závodní klub ve Varnsdorfu, a to podnikem Elite, a zároveň se stal také vůbec prvním v původním rumburském okrese. V klubu byly pořádány koncerty, divadelní představení, přednášky atd. Byla tam zřízena poměrně bohatá knihovna, kterou později závodní klub předal do knihovny městské. Následně byl otevřen též závodní klub Velveta, který se stal kulturním a společenským střediskem ve městě a provozoval několik zájmových kroužků a souborů. Mezi jinými tu působil soubor maňáskový, divadelní a recitační, dále baletní studio a další zájmové a kulturní aktivity. Klub za svoji vynikající činnost získal několik významných ocenění.

V našem podniku se veškerá investiční činnost zaměřila na slévárnu Rumburk. Rekonstrukce a rozšíření slévárny byly zařazeny do státního plánu investic. Kolem celé záležitosti byla řada problémů. PROJEKTA Brno vypracovala projekt s ročním zpožděním, ale nakonec se přece jenom celou akci podařilo do plánu zařadit. Náklady na ni byly odhadnuty na více než 22 mil. Kčs.

V roce 1950 byly "vlastními silami" zesíleny jeřábové dráhy z původních 7,5 t na 15 t. Na jednu z nich byl přidán mostový jeřáb o nosnosti 10 t. Ze zrušené slévárny v B závodě byly do rumburské slévárny přemístěny dva jeřáby o nosnosti 6 a 3 t.

Při geologických průzkumech bylo zjištěno, že v rumburské slévárně je sice únosnost půdy vcelku dobrá, ale protože celá stavba stojí na místě bývalého rybníka, spodní voda dosahuje nízko pod povrch a navíc pod stavby slévárny prosakuje voda z Mandavy, která protéká v těsné blízkosti. Na základě těchto zjištění padl návrh od vedení firmy, a zvláště slévárny ve Varnsdorfu, na zastavení investiční činnosti ve slévárně v Rumburku a vybudování nové moderní slévárny. Návrh se však nerealizoval proto, že vojenské velitelství zakázalo provádění nových velkých staveb v pohraničí. Je zajímavé, že stejný záměr byl opakován později při budování areálu v Dolním Podluží, ale rovněž se neuskutečnil.

Ke dni 1. prosince 1950 byla do TOS Varnsdorf n.p. začleněna klempířská firma Vojtěch Holubec, která sídlila na Gottwaldově tř. (dnešní Žitavská ulice). Původně tato živnostenská firma měla být začleněna do komunálních podniků, avšak s ohledem na to, že dílna z 90% pracovala pro TOS Varnsdorf, byla nakonec se souhlasem krajského národního výboru začleněna do naší firmy. S ní přešli do TOSu její pracovníci a kromě jiných i Jaroslav a Jiří Holubcové, naši dlouholetí pracovníci konstrukce.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.