Kapitoly z historie 32

(vyšlo dne 2. 10. 1998 v čísle 18 ročníku 2 firemních novin HORIZONT)

Během roku 1949 vykrystalizovaly některé průmyslové podniky či sdružení do ohromných rozměrů a tento trend se udržoval, jak později uvidíme, i v následujících mnoha letech. Například vyhláškou ministerstva zahraničního obchodu z roku 1948 byl zřízen podnik KOVO a.s. pro export a import strojů, což byl největší československý podnik vyvážející a dodávající stroje a strojní zařízení. Tím zanikla smlouva o prodeji strojů mezi TOS Varnsdorf a TOS Čelákovice, protože a.s. podnik KOVO deklaroval prodej strojů svým jménem, na svůj účet a nebezpečí. Velkým podnikem byl ještě v roce 1949 podnik SPOTOS, (víme, že zanikl koncem toho roku a přešel pod jiné vedení) pod jehož řízením pracovalo celkem 32 podniků s 52 provozy. Několik měsíců se prakticky organizace strojírenských podniků často měnila, různě přetvářela a s odstupem času lze usoudit, že vše v podstatě bylo řízeno z Prahy, či blízkého "okolí" a záleželo na síle těch kterých skupin lidí, jak velký krajíc si pod své řízení z podniků urvaly.

Situace byla chvílemi málo přehledná a tak tuto divokou dobu raději překročme a vezměme si z tehdejších záznamů a pamětí jen to, co se týká naší firmy. Podle zákona v čl. II, č. 114 Sb. ze dne 28. 4. 1948, který doplňoval § 23 odst. 1 dekretu prezidenta republiky z 24. 10. 1945 čl. 100 Sb., byl zřízen ke dni 1. 1. 1950 národní podnik TOS Varnsdorf jako základní závod. Předmětem podnikání byla výroba přesného strojírenství. Do tohoto podniku k tomuto dni spadal základní závod se sídlem ve Varnsdorfu a závod v Rumburku (Thiele) vesměs s jeho hospodářským příslušenstvím. Podnik v Rumburku byl vyčleněn z podniku Textilstroj n.p. Tím se definitivně podnik TOS Varnsdorf vyškubl z podřízenosti TOSu Čelákovice, jemuž byl krátký čas podřízen (viz minulý článek). Samostatné financování závodu TOS Varnsdorf nastalo dnem 4. 12. 1949 a pro tento účel byl otevřen u filiálky Živnostenské banky ve Varnsdorfu samostatný podúčet.

Co se týče sortimentu vyvíjených a vyráběných strojů nebyla situace nijak růžová. Již na podzim roku 1948 byl zastaven konstrukční vývoj deskové vodorovné vyvrtávačky H 125, jejíž vřeteník by zapadal do řady H. Pozdější čas ukázal, že rozhodnutí tehdejšího vedení nebylo šťastné, protože firma nedokázala v následujících letech uspokojit zákazníky požadující deskový stroj. Tento stav trval prakticky do roku 1964, kdy byla zkonstruována lehká desková vyvrtávačka HP 100, jejíž vřeteník byl převzat právě z H 100 resp. H 100 A. Personální obsazení konstrukce se neustále měnilo, jmenovat některé z pracovníků tohoto oddělení by bylo nespravedlivé vůči ostatním, ale jednoho z celé řady konstruktérů, kteří vývojovou konstrukcí prošli, bychom znát měli. Byl jím ing. Matovič Karol, který na několik desetiletí (až do odchodu do důchodu) silně ovlivnil směr vývoje vodorovných vyvrtávaček a podílel se velkou měrou na úspěších firmy na domácím a zahraničním trhu. Ing. Karol Matovič nastoupil do konstrukce v listopadu 1949, prakticky v době kdy z ní odchází ing. St. Kuděj a vedení konstrukce se ujímá poslední konstruktér německé národnosti Alfréd Dietze, rovněž velmi zkušený konstruktér, který bohužel na jaře roku 1950 odešel s celou rodinou do NSR.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.