Kapitoly z historie 31

(vyšlo dne 18. 9. 1998 v čísle 17 ročníku 2 firemních novin HORIZONT)

Bohatým na události v podniku byl i rok 1949. K 1. květnu 1949 bylo podnikové ředitelství SPOTOS, pod které spadala i naše firma, převedeno do podřízenosti ústředního orgánu pro přesné strojírenství, který však velmi brzy zanikl.

Místo něho bylo zřízeno šest základních závodů TOS. Závod TOS Varnsdorf byl přechodně přičleněn k základnímu podniku TOS Čelákovice, ke kterému byla přiřazena také slévárna bývalé firmy Thiele v Rumburku.

Tato slévárna byla částí bývalé továrny na tkalcovské stavy firmy Gustav Thiele a.s. v Rumburku. Strojírna této firmy zůstala v majetku podniku Textilstav, národní podnik Rumburk.

O této firmě se zmiňujeme proto, že celý podnik (tj. slévárna i strojírna) byl od 1. ledna 1950 začleněn do TOSu Varnsdorf. Ale vraťme se kousek zpět.

Závěrem roku 1949 bylo ujednáno, že bude od 1. ledna 1950 TOS Varnsdorf samostatným podnikem se základním závodem ve Varnsdorfu. Jelikož TOS Varnsdorf nikdy do bývalého základního závodu TOS Čelákovice zcela nezapadl, nejevila se tato reorganizace jako problematická. Veškerá technická, administrativní, plánovací a finanční agenda přešla na vedení podniku TOS Varnsdorf.

V roce 1949 byly vyráběny pouze horizontky typu H 63 a H 100, u nichž byly v podstatě odstraněny všechny závady, a pro něž byl vyvinut široký sortiment zvláštního příslušenství, při jejichž vývoji byly nekompromisně použity zásady normalizace, vyvolených čísel atd.

Mimořádné potíže byly s nákupem valivých ložisek, která se sháněla, kde se dalo. Tak se stalo, že některé série strojů byly montovány s ložisky různých výrobců, což způsobovalo nesnáze při dodávkách náhradních dílů zákazníkům. Veškerá ložiska pro hlavní uložení prac. vřeten byla v naší firmě vyráběna vlastními silami na poměrně jednoduchém strojním zařízení, což se samozřejmě odrazilo v kvalitě i zvýšených nákladech při výrobě sortimentu strojů.

Bylo započato s vývojem nové řady horizontek o průměru vřeten 63, 80, 100 i 125 mm s elektrickým regulačním pohonem pro otáčky i posuvy s regulací 1 : 40 a 1 : 50 a optickým měřicím zařízením pro najíždění souřadnic opracovaných otvorů. Stroje měly být provedeny též jako kopírovací.

Na B závodě byla pozvolna utlumována stávající malá slévárna a pokračovalo se ve výrobě spirálových soustružnických sklíčidel. Byla vyráběna sklíčidla tří- i čtyřčelisťová o průměrech od 85 mm do 410 mm.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.