Kapitoly z historie 30

(vyšlo dne 4. 9. 1998 v čísle 16 ročníku 2 firemních novin HORIZONT)

Rok 1948 byl druhým rokem dvouletého hospodářského plánu vyhlášeného tehdejší čsl. vládou. Všechny závody v republice byly prostřednictvím letáků vyzvány k intenzivnější práci, která zaručí celkové splnění dvouletého plánu a naše firma nebyla v tomto směru výjimkou.

S návrhem na dobrovolné odpracování určitého počtu hodin po pracovní době nebo ve volném dnu (v neděli), bez nároku na příplatek za přesčas, přišli členové závodní organizace KSČ. Návrh byl schválen členskou schůzí KSČ a získaný obnos byl určen do podpůrného fondu zaměstnanců, část na humanitní pomoc Řecku a Španělsku a část pro závodní organizaci KSČ.

Ve firmě byla založena Závodní škola práce, jejíž náplní bylo odborné školení pracovníků. Největší zájem ze strany zaměstnanců byl o osvojení si práce s logaritmickým pravítkem, převody palcových a jiných anglických jednotek do desítkové soustavy a praktické užívání lícovací soustavy. Školení prováděli pracovníci konstrukce.

V prvním čtvrtletí bylo provedeno několik důležitých kádrových změn, které se měly projevit v lepší organizaci práce a v neposlední řadě v konečném výsledku hospodaření za celý rok. Největší slabiny byly v personálním obsazení dílenských a montážních kontrolních pracovníků.

V půli roku 1948 byla vyhlášena Socialistická soutěž a trvala do konce roku. Soutěže se mohl účastnit každý, a to individuálně nebo společně se svým pracovním kolektivem, či oddělením. Vznikaly nové pracovní kolektivy, kterým se říkalo "úderky". Ze soutěže byli vyloučeni dílovedoucí a vedoucí oddělení, jejichž úkolem bylo soutěž sledovat a hodnotit.

Každý soutěžící začal s 0 body a mohl získávat kladné body za pozitivní činnost a naopak záporné za činnost, která firmě škodila.

Hodnotilo se využití pracovní doby, snížení režie, čistota stroje, kanceláře a okolí, dobrovolné snížení úkolových časů, podání zlepšovacích návrhů, zaviněné zmetky, včasná docházka do práce, účast na celozávodních schůzích ROH atd.

Ve dnech 11. - 25. 9. uspořádal Okresní národní výbor ve Varnsdorfu "Budovatelskou výstavu národních výborů". Závod TOS 08 se jí zúčastnil propagačním materiálem a finančním příspěvkem na organizaci akce.

Na závěr můžeme nahlédnout do výsledků výroby firmy: Za rok 1948 bylo vyráběno 5 typů strojů a to: H 63, H 80, H 100, HBN 110, HBN 130; z celkové roční produkce 152 ks strojů zůstalo v tuzemsku pouze 17. Největším odběratelem bylo Rusko s odběrem 25 a Švédsko s 23 stroji. Dobrým zákazníkem bylo Švýcarsko a Belgie s 16 respektive 11 odebranými výrobky naší firmy.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.