Kapitoly z historie 29

(vyšlo dne 31. 7. 1998 v čísle 15 ročníku 2 firemních novin HORIZONT)

Konstruktéři a technologové po válce ve firmě neodpočívali. Od roku 1948 se stávají nosným programem podniku vodorovné vyvrtávačky H 63 a H 100, což byly prakticky převzaté upravené stroje ještě z doby Plauerta. Jiné zastaralé typy z válečných let se po výrobě několika málo kusů v letech 1945 - 1948 stáhly z výroby a veškeré kapacity firmy se zaměřily na odstranění závad shora uvedených typů strojů.

Na jaře roku 1948 byly dány do výroby horizontky s pojízdným stojanem HP 80 a HP 100, které měly převzaté vřeteníky ze strojů H 80 a H 100. Stroje H 80, H 100 i H 63 byly na přání zákazníků vybavovány lunetou s automatickým svislým posuvem synchronizovaným s posuvem vřeteníku.

Firmě se podařilo zbavit se výroby čističek žárnic CMT 16, jejichž výroba byla předána firmě Manasek do Suchdolu nad Odrou.

Citelně byl znát neustálý nedostatek kvalifikovaných montérů i jiných pracovníků. V roce 1948 s náběhem novinek do výroby byly vedením montáží pověřeni na půl roku tři konstruktéři, které ovšem zase postrádalo konstrukční oddělení.

V roce 1948 se závod 08 Varnsdorf (v rámci SPOTOSu) podle rozhodnutí Československých závodů kovodělných a strojírenských zúčastnil veletrhů ve Vídni, Poznani, Budapešti, Paříži a Londýně.

Během roku 1948 došlo v celém podniku k mnoha kádrovým změnám. Nebudeme se zabývat jmény různých vedoucích, či jejich zástupců, ale tak tzv. škatulata, škatulata byla na denním pořádku. Pracovní morálka, absence a fluktuace se oproti předcházejícím letům nijak výrazně nezlepšila, a tak nastupovala různá opatření k nápravám.

Seznamme se s některými: Bylo zrušeno tolerování pozdního příchodu do výše 3 min. Omluven byl pouze jeden pozdní příchod během 14 dní. Druhý v tomto čase byl pokutován částkou 10,- Kčs, třetí 20,- Kčs, čtvrtý a další 50,- Kčs. Tytéž pokuty byly stanoveny pro předčasné odchody z pracoviště. Každý neomluvený pracovní den byl stržen z dovolené. Jména potrestaných byla napsána na černé tabuli u vchodu do závodu.

V důsledku politické roztržky mezi Československem a Jugoslávií museli republiku opustit jugoslávští učni, kteří se vzdělávali na našem odborném učilišti. Bylo jich celkem 29 a na nádraží se s nimi loučili představitelé učiliště a mnoho spolužáků a kamarádů.

Ještě než opustíme rok 1948, nebude na škodu připomenout si i politické dění tohoto roku, v jehož závěru byly všechny síly nasměrovány k přípravě startu první pětiletky.

Nakonec ještě dvě informace z firmy : V roce 1948 bylo celkem 20 lehkých a 1 těžký úraz , z čehož vzniklé ztráty činily 208 neodpracovaných hodin. Poměr úředníků k dělníkům 1:5,3 zůstal zachován z roku 1947.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.