Kapitoly z historie 28

(vyšlo dne 17. 7. 1998 v čísle 14 ročníku 2 firemních novin HORIZONT)

Od roku 1946 do roku 1949 byla finanční účtárna vedena u Spojených továren na obráběcí stroje v Praze (SPOTOS). Z tohoto důvodu se z této doby v podnikovém archivu nenalézají žádné podklady. Sledoval se však počet zaměstnanců, který se pohyboval v roce 1947 kolem 550 lidí. Celková výroba v roce 1947 činila 41 mil. Kčs ve zboží, z čehož stroje za 34 mil. putovaly do ciziny. Celkový plán výroby obráběcích strojů na rok 1947 činil 160 kusů, ale splněn byl na 68,7%. Celý SPOTOS splnil na 91,7%. Slévárna varnsdorfského B závodu však splnila celoroční plán na 112%, když místo 525 tun v odlitcích "nalila" celkem 588 tun. Tak tedy rok 1947 byl u konce; ne snad že by nebylo o čem psát, ale o těch důležitějších událostech a věcech jsme si něco řekli, a můžeme přejít do revolučního roku 1948.

Již 25. 2. 1948 byl utvořen akční výbor Národní fronty (NF) ve Varnsdorfu. Byly provedeny změny na vedoucích místech na MNV, ONV, jakož i v některých podnicích a závodech. Po zdlouhavých jednáních byla zahájena pravidelná autobusová doprava Varnsdorf - Praha a zpět. Zaběhnutá organizace Sokol měla v té době 870 členů a z toho 470 z řad mládeže. Založena byla Lidová myslivecká společnost.

Ve firmě v roce 1948 nebyla vykazována žádná investiční činnost, která by stála za řeč. V rámci údržby podniku byla provedena částečná rekonstrukce cídírny ve slévárně B závodu, kde byla postavena nová jeřábová dráha. Rekonstrukce cídírny však byla později - koncem roku 1948 - zastavena z důvodu očekávané celkové reorganizace závodu v r. 1949. V A závodě byl postaven velký průtokový ohřívač vody pro umývárny. Všechny provozy v zimě 1947- 48 nebyly dostatečně vytápěny. Jednak nebyl dostatek koksu, či kvalitního hnědého uhlí (kterým se v té době ve většině kotelnách topilo) a kotelny již značně zestárly a byly v očekávání rekonstrukcí. V A závodě byla zahájena příprava k výstavbě zcela nové kotelny. Původně plánovaná nadstavba administrativní budovy na Žitavské ulici zahájena nebyla, přestože byla na rok 1948 plánována. Od fondu národní obnovy byl zakoupen dřevěný objekt z barákového tábora ve Varnsdorfu, který byl postaven uvnitř A závodu, a sloužil jako kuchyň a jídelna. Z toho důvodu byla zrušena prozatímní kuchyň a jídelna, které se nacházely asi 500 m od závodu.

Příště se podíváme na dění ve firmě po stránce vývoje výrobního programu.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.