Kapitoly z historie 27

(vyšlo dne 3. 7. 1998 v čísle 13 ročníku 2 firemních novin HORIZONT)

Pro zajímavost si můžeme doplnit některé události, které spoluvytvářely dění roku 1947. Na základě oběžníku generálního ředitele SPOTOSu byl již začátkem roku zaveden šestidenní pracovní týden s platností pro všechny kovodělné závody v republice. SPOTOS zaměstnával též vrchního sociálně politického ředitele, který již podle pojmenování funkce byl nepostradatelný a jeho oběžníkem bylo zrušeno jedno celodenní volno určené pro ženy s vlastní domácností vždy v období čtyř týdnů. Tato vymoženost povolená zákonem byla určena pro dobu války a mohla tudíž být zrušena, pak už si musely ženy vybrané volno napracovat v jiný den.

V průběhu roku se "vžily" závodní legitimace opatřené fotografií a opravňující ke vstupu do všech závodů a provozů řízených SPOTOSem. Byla zavedena soustava mezd rozlišující množství, složitost a kvalitu vykonané práce. Podle této soustavy byli všichni manuálně pracující zařazeni do pracovních tříd od 1. do 8., přičemž na každou třídu byla určena hodinová sazba, prémie, příplatky atd. Zavádění této nové soustavy do života se samozřejmě neobešlo bez incidentů, ale v podstatě došlo k odstranění černých mezd a k zavedení pořádku do mzdové politiky.

Během léta bylo devět zaměstnanců firmy uvolněno na dlouhodobou brigádu do zemědělství, když původní požadavek ministerstva zemědělství zněl na všechny zaměstnance ročníků 1927 - 1928.

Bylo zveřejněno několik provolání k dvouletce, oslovující všechny zaměstnance firmy a nabádající je k zvýšenému pracovnímu nasazení, svědomitosti a poctivosti v práci, a v neposlední řadě k ostražitosti a přísnému postupu vůči všem nepřátelům a našeptávačům. Vztyčený prst hrozil vnitřním i vnějším nepřátelům, kteří nás pozorovali, kterak stojíme na prahu velikého budování a rozmachu a nemínili jen tak nečinně přihlížet na národ, v němž pro každého občana je nejvyšší ctí a vyznamenáním práce pro národ.

V roce 1947 byla vyřešena otázka přiznání čs. občanství družkám a dětem zaměstnanců firmy, kteří byli do podniku na práci totálně nasazeni již v roce 1942. Jednalo se o šest zaměstnanců, kteří odeslali dopis na okresní národní výbor a z něhož vyjímáme:

"Všichni jsme byli totálně nasazeni na práci ve Varnsdorfu u firmy Arno Plauert. Protože jízdy do Čech byly silně omezeny a nedostali jsme se často domů, našli jsme si každý někoho, kdo by nám vypral, spravil prádlo atd. Tak došlo k seznámení s dívkami německé národnosti, protinacistického smýšlení, protože zde žádné Češky nebyly. Považujeme jako muži za svou mravní povinnost chrániti děvčata, která se nám obětovala i v dobách, kdy šlo o život nebo alespoň o omezení na svobodě a prohlašujeme předem, že tuto obět jsme ochotni podstoupiti i my a stejné oplatiti stejným, tj. neopustiti je, jsou-li nyní zařazovány do kategorie vyvrhelů naší státní pospolitosti." Tolik jen výňatek z dopisu. Všichni žadatelé byli v té době mladí pánové ročníků 1921 - 22, a dodejme, že jejich žádosti bylo po dlouhých nesmyslných tahanicích vyhověno.

Nakonec ještě poznámka k předcházející kapitole 26: Omlouvám se za nesprávný údaj o osobě Karla Dohnala, kterého jsem určil za pozdějšího ředitele firmy, zatímco se jednalo o konstruktéra. Pozdější ředitel se jmenoval Dohnal Ludvík a ve funkci byl až do sloučení TOSu s Vastrojem a Severočeskou armaturkou.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.