Kapitoly z historie 26

(vyšlo dne 19. 6. 1998 v čísle 12 ročníku 2 firemních novin HORIZONT)

Souběžně s předáváním dokumentace pro H 80 do Kuřimi byly v konstrukci firmy zahájeny konstrukční práce na horizontálním vyvrtávacím stroji H 125. Tento stroj měl nahradit horizontku HBN 130 zrozenou v roce 1937, byl podobné koncepce jako H 100 a měl s ní i shodné ovládání. Naplánován byl v provedení stolovém a v provedení s pojízdným stojanem, pro opracování velkých obrobků upnutých na nepohyblivých základových deskách nebo úhelníkách. V té době již vykrystalizovalo v konstrukci české jádro z konstruktérů, mezi nimiž kromě pánů Rydvala, Kalouska a Šádka pracoval i pozdější ředitel firmy pan K. Dohnal, který sem byl totálně nasazen již v roce 1942.

Rozběhla se výroba univerzálních soustružnických sklíčidel z konfiskátu firmy Röhm. Byla to moderní sklíčidla, ve kterých funkce upínání a uvolňování obrobku obstarávala Archimedova spirála a vyráběla se ve velikostech od průměru 125 mm do průměru 410 mm a to v provedení s třemi i čtyřmi čelistmi.

Zatím vedení SPOTOSu (jak víme Spojených továren na obráběcí stroje, do kterých provozovny firmy spadaly) se snažilo vytvořit pro své závody závaznou jednotnou organizaci. Protože většina pracovníků do podnikového ředitelství se sídlem v Praze přišla ze Zbrojovky Brno, byla vzata za základ organizace právě z brněnské Zbrojovky. Tím nastaly nejenom závodu 08 Varnsdorf, ale mnoha dalším podnikům patřícím do SPOTOSu nesnáze v administrativě a organizaci. Nová organizace se vytvářela celé 2 roky a bylo vydáno celkem 150 pokynů, které se staly interními zákony Spojených továren. Zavádění a dodržování těchto pokynů bylo sledováno pracovníky organizačního oddělení podnikového ředitelství.

V roce 1947 byl výběrem z veřejné soutěže určen podnikový znak (tak jak byl naší firmou donedávna užíván) tzv. "tosácký koník" ve tvaru trojúhelníku s výplní, jejiž levá strana představuje ploché, pravá prismatické a základna rybinovité vedení lože či saní obráběcího stroje. Do trojúhelníku byl ještě zasazen nápis TOS a celý znak tvořil slušné výtvarné dílo.

Rok 1947 však nebyl pro firmu příliš úspěšný. Množily se reklamace, a to prakticky na každý třetí stroj dodaný do zahraničí a na každý dodaný do tuzemska. Hlavním nedostatkem strojů byla nekvalitní litina rámů strojů a nepřesná vrtání otvorů hlavního uložení pracovních vřeten i vrtání otvorů uložení ostatních hřídelů ve skříni vřeteníku. Plán výroby roku 1947 nebyl splněn, hlavním důvodem byla rekonstrukce převzaté horizontky BF 63 na H 63 a zavedení výroby upichovaček UMT 16 a čističek žárnic CMT 16 pro parní lokomotivy ČSD podle nekvalitní dokumentace převzaté ze závodu 04 Čelákovice.

Nesplnění plánu bylo také zaviněno stálým nedostatkem odborníků ve firmě, který se řešil doplňováním nekvalifikovanými pracovníky ze všech koutů republiky. Rovněž fluktuace byla obrovská - od ledna do konce října 1947 bylo v podniku zaznamenáno 138 výstupů a 206 nových nástupů.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.