Kapitoly z historie 25

(vyšlo dne 5. 6. 1998 v čísle 11 ročníku 2 firemních novin HORIZONT)

V roce 1947 došlo k rozšiřování závodu - byla postavena hala na skladování řeziva v bezprostřední blízkosti modelárny a garáží, napojující se na objekt č.p. 1531 v nynějším ReTOSu na Žitavské ulici.

U národní správy firmy Rötting byla objednána nástavba administrativní budovy, která měla být provedena během roku a v roce následujícím.

Do majetkové podstaty závodu 08 Varnsdorf byla převedena firma Röhm, továrna na sklíčidla ve II. okrese č.p. 157. Tato výroba se nacházela v pronajatých, velmi zchátralých objektech bývalé textilky, jejichž majitelem byl odsunutý Karel Valentin Schmidt, a byla prodána Janem Plauertem, synem Arno Plauerta, firmě Röhm v roce 1939 včetně nástrojů a měřidel. V podniku Röhm působila v té době, stejně jako v podniku našem, Národní správa a výroba byla začleněna do Spojených továren na obráběcí stroje SPOTOS jako závod 14 Varnsdorf a byla přemístěna do B závodu 08, tj. do objektu nynějších Technických služeb města Varnsdorfu.

Výroba horizontek se potýkala s mnoha těžkostmi poválečných let. Zvláště katastrofální byl nedostatek valivých ložisek řady NN i jiných speciálů a nezbylo než si některá ložiska ve firmě sami vyrábět. Jednalo se hlavně o ložiska do uložení hřídelí ve skříni vřeteníku a do uložení vřeten. Některá uložení valivá bylo nutno překonstruovat na uložení kluzná, aby vůbec montáž horizontálních vyvrtávaček mohla pokračovat.

Stroje šly dobře na odbyt, protože na evropských i světových trzích chyběli němečtí výrobci, kteří během války byli největšími producenty obráběcích strojů. Výroba v naší firmě se však potýkala, kromě uvedených problémů, s ohromným nedostatkem pracovních sil a tak vedení SPOTOSu rozhodlo o přemístění výroby horizontek o průměru vřetena 80 mm do podniku Kuřim, který měl ohromnou výrobní kapacitu, a frézky, které v té době produkoval, na odbyt nešly.

V březnu byla do Kuřimi předána kompletní dokumentace horizontky H 80, podle které bylo v uvedeném závodě ihned zadáno do výroby 150 strojů, a to bez výroby prototypu. To se ukázalo jako obrovský hazard - firma Kuřim v té době používala u svých strojů třídrážkové hřídele (podle normy USA) a těmi nahradila hřídele šestidrážkové používané ve výrobě Varnsdorf, ale bez řádného přezkoušení rozdílu v tuhosti a pevnosti. Třídrážkové hřídele pak v hotových strojích H 80 hromadně praskaly a došlo tak ke zpoždění výroby téměř o čtyři měsíce, nemluvě o zvýšených výrobních nákladech, které si vyžádala blesková rekonstrukce uvedených hřídelí na šestidrážkové profily.

Někdy prostě bývají získávané zkušenosti velmi draze zaplacené.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.