Kapitoly z historie 24

(vyšlo dne 22. 5. 1998 v čísle 10 ročníku 2 firemních novin HORIZONT)

V listopadu r. 1946 nastoupilo do závodu 22 jugoslávských učňů. Ti přijeli ve velmi zbídačeném stavu s minimálním vybavením a ještě k tomu dříve než bylo mezistátně dohodnuto. Veřejnost z neznalosti věci za tento stav kritizovala firmu a její vedení, ale celá věc se brzy ke spokojenosti obou stran vysvětlila. Jugoslávští učňové byli mnohem snaživější než učni "domácí" a měli chuť naučit se mnohem více a rychleji. Učňové zde zůstali až do politické roztržky Jugoslávie - ČSR, tj. do doby, kdy J. B. Tito byl v našich politických karikaturách zpodobněn jako kat jugoslávského lidu.

Během roku vykrystalizovala i organizace podniku a to do této podoby: Ve vedení závodu stanul coby místoředitel Karel Báša (toho známe z dřívější doby), vedením konstrukce pověřen ing. Stanislav Kuděj, který byl současně technickým zástupcem vedení závodu. Hlavním kontrolorem se stal Josef Johánek, vedoucím správy budov Karel Rollo, slévárny Ondřej Holeček, a vedoucím výroby Ferdinand Kopecký. Byli též jmenováni dílovedoucí, mezi nimiž je i pro nás mnoho známých jmen, ale do takových podrobností jít nemůžeme. Pro úplnost snad jen to, že byl zvolen též výbor KSČ a ROH.

Dne 18. 12. 1946 byla pracujícím nabídnuta první rekreace, a to hlavně pro zasloužilé pracovníky, kterým mohla úhradu provést firma. Náklad na osobu činil 550,- Kčs na jeden týden pobytu, samozřejmě v tehdejší měně. V roce 1946 byla též zřízena závodní knihovna se stálým pracovníkem, jehož úkolem bylo knihovnu neustále aktualizovat a vést evidenci výpůjček.

Události, které v roce 1946 až příliš zaváněly politikou, vezměme telegraficky:

Vedení firmy bylo vyzváno k ostražitosti před případnou průmyslovou špionáží či sabotáží ze strany bývalých zaměstnanců firmy; zaručenou zprávou bylo, že odsunutí Němci z firmy Plauert si v Německu budují novou Plauertku a budou vyrábět obráběcí stroje podle dokumentace ukořistěné u firmy Plauert ve Varnsdorfu atd.

Přes všechny těžkosti, které provázely rozjezd firmy hned v poválečných letech, se výroba odlepila od dna a i mimopracovní činnost se začala hýbat. Pro zaměstnance byly pořádány vzdělávací kursy, na kterých byla účast dobrovolná, ale přesto veliká. Naplno se rozjela činnost závodní stráže, jejímž hlavními úkoly bylo udržovat kázeň, střežení průmyslového tajemství a výrobních kapacit, boj proti šeptané propagandě, politickým letákům a spolupráce s bezpečností.

V příští kapitole začneme rokem 1947, tj. prvním rokem dvouletého státního plánu, tak jak jsem slíbil již v předminulém čísle našeho časopisu.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.