Kapitoly z historie 22

(vyšlo dne 24. 4. 1998 v čísle 8 ročníku 2 firemních novin HORIZONT)

Období po skončení 2. světové války až do počátků let padesátých bylo nabito událostmi, a proto tomuto časovému úseku věnujeme delší dobu. Popis historie se proto zdá poněkud rozvláčnější než tomu bylo zpočátku. Tato doba si však zasluhuje zvýšenou pozornost a z toho důvodu se jí budeme zabývat ještě dále.

Každá převratná doba s sebou přináší i některé negativní projevy, a to zvláště v chování lidí a jejich přístupu k vzniklým situacím. V podniku byl během roku 1946 zaznamenán prudký nárůst krádeží a zhoršených vztahů mezi zaměstnanci i vztahů pracovníků k majetku firmy atp.

Vyhláškou byly zveřejněny postihy zlodějů, kteří budou zadrženi při vynášení firemního materiálu z areálu podniku. Bohužel zůstalo jen při zastrašování, ale žádného pachatele se nepodařilo zajistit, přestože na pomoc byla přizvána i policie.

Začátkem listopadu byla všem zaměstnancům nabídnuta koupě nového jízdního kola, které bylo možno splácet měsíčními splátkami. Když si uvědomíme v jaké obtížné době tato akce proběhla, lze říci, že pro pracovníky se jednalo téměř "o terno", proto zájem o nabytí tohoto majetku byl ohromný.

Během posledních dvou měsíců roku probíhala rovněž příprava na zahájení "dvouletky". Všichni zaměstnanci byli vyzváni k podání námětů na zvládnutí úzkoprofilových průřezů přípravy a chodu výroby.

Připomínek a návrhů bylo podáno ohromné množství a jejich zpracování si vyžádalo mnoho úsilí.

Některé připomínky si můžeme oživit. Silné zastoupení v balíku námětů měly připomínky týkající se nedostatečné odborné úrovně pracovníků, a to zvláště v technologii, čtení výkresů, měření, rýsování i češtině. Mezi připomínkami bylo též zřízení učňovské školy, urychlení odsunu zbytku Němců a řada dalších námětů.

Posledním pracovním dnem v podniku v roce 1946 byl 19. prosinec. Jako první pracovní den roku 1947 byl čtvrtek 2. ledna 1947 a tento den se stal prvním dnem dvouletého hospodářského plánu republiky.

Všichni zaměstnanci byli upozorněni na to, že od prvního dne dvouletky bude prováděna zpřísněná kontrola využití pracovní doby a byli vyzváni k zvýšenému pracovnímu úsilí k splnění státních úkolů, což v důsledku zajistí upevnění vlády ve státě a zároveň pevné postavení republiky v Evropě.

Tuto část, které říkáme organizační, jsme tedy dotáhli až do konce roku 1946. Příště se ještě dočteme, co se ve firmě dělo závěrem tohoto roku po stránce hospodářské i kádrové a pak už se přehoupneme do roku 1947.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.