Kapitoly z historie 21

(vyšlo dne 10. 4. 1998 v čísle 7 ročníku 2 firemních novin HORIZONT)

Na příkaz vedení SPOTOSu, jak se tehdy Spojené továrny na obráběcí stroje jmenovaly, převzala továrna v roce 1946 výrobu upichovaček a čističek žárnic pro opravy parních lokomotiv Československých drah. Stroje se vyráběly a montovaly podle dokumentace dodané firmou Volman n.p. Čelákovice. Pro velkou přetíženost technických oddělení byla výroba zahájena bez podrobné kontroly výrobních výkresů a celá operace nakonec proběhla jen za cenu ohromných potíží.

Ve druhé polovině roku byly navázány kontakty, které byly zpřetrhány během 2. světové války, a bez kterých byl klidný chod firmy nemožný. Jednalo se hlavně o firmy, které kooperovaly pro firmu Plauert a dodavatele ocelí a nakupovaných komponentů. V témže čase byla dokončena konstrukce horizontky H 100, jejímž výchozím základem byla horizontka H 80, se kterou měla shodné kinematické schéma. Urychleně byl vyroben první kus pro zkoušky a vychytání chyb a nedostatků vzniklých při konstrukci a výrobě. Tento postup se přirozeně osvědčil a v téměř stejné podobě se postupuje při náběhu nových strojů do sériové výroby dnes. Zkrácení předvýrobních etap bylo docíleno fotografováním detailních a sestavných výkresů, a tak modely, postupy i předběžné kalkulace byly téměř hotovy v době, kdy byly následně výkresy zpracovávány do konečné podoby. Podobný postup byl uplatněn později u strojů WH 63 a WH 80.

Podnik Plauert byl nadále řízen národní správou a teprve počínaje říjnem 1946 byla firma označena ve Spojených továrnách na obráběcí stroje jako závod 08 Varnsdorf. Pro úplnost: vedoucím závodu byl jmenován Karel Báša, technickým náměstkem ing. Stanislav Kuděj, obchodním a správním náměstkem Karel Rollo, vedoucím výroby F. Kopecký, vedoucím kontroly Josef Johánek a vedoucím slévárny Ondřej Holeček. Při podnikovém ředitelství byla zřízena též podniková rada složená z dělníků.

Pracovní doba do konce března 1946 byla následující: od pondělí do čtvrtka se pracovalo od 7 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin, v pátek dopoledne stejně a odpoledne od 13 do 16 hodin. Celkový počet hodin činil týdně 48 a na celkovém počtu nezměnila nic ani celozávodní schůze 15. března 1946, která schválila osmihodinovou denní pracovní dobu včetně sobot. Během roku si zaměstnanci, kteří museli pracovní dobu “odpíchávat” na hodinách, prosadili, že nařízení pro kontrolu pracovní doby na píchacích hodinách bylo povinné pro všechny zaměstnance (tedy i pro ty, kteří do té doby pracovní dobu takto nevykazovali). Současně se v podniku na základě směrnice ÚRO zřizovala závodní stráž, do které se v první fázi přihlásilo kolem čtyřiceti zájemců.

Zajímavé byly i některé další směrnice, které z vedení SPOTOSu a ministerstev přicházely. Podle výnosu ministerstva průmyslu bylo nutno do 15. září 1946 všude zavést úkolové mzdy. Podle předpisu ministerstva sociální péče byl podnik od srpna povinen vyplácet závodní radě 10% z čistého zisku.

A nakonec ještě jednu zvláštnost – dne 13. srpna 1946 vyla odsunuta poslední firemní německá uklízečka a české uklízečky se nepodařilo získat. Proto bylo rozhodnuto, že zaměstnanci v administrativní budově si budou uklízet sami.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.