Kapitoly z historie 2

(vyšlo dne 13. 6. 1997 v čísle 2 ročníku 1 firemních novin HORIZONT)

Připomeňme si závěr článku z historie firmy, který vyšel v 1. čísle tohoto časopisu. Po různých pokusech o rozšíření sortimentu výroby ve firmě “Arno Plauert, továrna na stroje” se továrník A. Plauert soustředil jen na výrobu obráběcích a dělících strojů, tj. na obory, ve kterých zaznamenal nejlepší výsledky a samozřejmě zisky.

Odbyt firmou vyráběných strojů, zvláště soustruhů, stále stoupal a tak se také neustále přestavovaly a přistavovaly výrobní prostory. Kromě moderních soustruhů s Nortonovou skříní a individuálním elektropohonem, byla v roce 1910 zavedena výroba hoblovek, shapingů a pil na kov. Veškerá výroba byla v té době umístěna v Kolínské ulici ve Varnsdorfu, což je odbočka z nynější Žitavské přes provoz ReTOS.

Z dobrých výsledků a úspěchů firmy se však majitel nemohl těšit příliš dlouho, protože jak víme dne 26. 7. 1914 vypukla 1. světová válka a nastala pro továrnu zcela nová situace. Po vyhlášení mobilizace nastoupilo vojenskou službu mnoho kvalifikovaných lidí, za něž nebyla náhrada. Konstruování nových strojů bylo zastaveno úplně, protože bylo nutno přejít na válečnou výrobu a v první řadě pro tuto výrobu upravit stávající stroje.

Situace v roce 1915 byla mimořádně obtížná a bylo ji nutno řešit. Pan továrník se průběžně ucházel o vojenské zakázky a zaměstnáním ing. Wawry, rodilého Vídeňáka, jako ředitele firmy, získal kontakt s institucemi přidělující vojenské zakázky a s lidmi na nejvyšších císařských úřadech.

Po přislíbení půjčky jednoho milionu tehdejších korun na postavení nového závodu byly 22. 9. 1915 zakoupeny pozemky pro stavbu v blízkosti staré továrny a to v ul. Žitavské a pozemky protilehlé, jako rezerva stavební parcely. V nových budovách bylo plánováno s výrobou 1 000 granátů denně. Na příslib státní zálohy 1 mil. korun obdržel Arno Plauert úvěr u tehdejší varnsdorfské banky a tak se stavba v podstatě mohla rozjet. Stavební plány, bleskově vypracované architektem Zeiglerem ze Žitavy, už byly na místě a tak v říjnu 1915 bylo započato se stavbou.

Těžkostí bylo mnoho, počínaje nedostatkem pracovních sil a konče zásobováním stavby materiálem, ale přesto se na staveništi pracovalo ve dne v noci po celý rok 1916 a 1917. Počátkem prosince 1917 byl starý závod přestěhován do nových hal a současně byla otevřena nová administrativní budova.Dokončením výstavby nového závodu se stala továrna Arno Plauert největší a nejmodernější továrnou na obráběcí stroje v bývalé rakousko-uherské monarchii. V této době pracovalo ve firmě 400 mužů a 100 žen.

Podrobněji jsme nahlédli do této pro Evropu krušné doby proto, že pro firmu, přestože zuřila 1. světová válka, znamenala rozkvět v oblasti rozšiřování výrobních a administrativních prostorů. Bohužel tato doba růstu neměla trvat dlouho a ukončením 1. světové války a zhroucením rakousko-uherské monarchie dne 28. října 1918 ministerstvo války zastavilo platby. Mezi silně postiženými firmami byla též “Arno Plauert, továrna na stroje”, kterou čekalo několik “hubených let”.

Odbyt strojů byl velmi nízký a firma těžko plnila své finanční závazky. Teprve po roce 1921 byla v továrně obnovena konstrukční činnost a firma se zvolna začala prokousávat na trhy uvedením dvou nových typů soustruhů řady “P” a nové hoblovky řady HO.

Všeobecně však vládla mezi dělníky silná nespokojenost s poměry v republice i s poměry v továrnách. A tak i v námi sledované firmě v zimě roku 1921 – 22 došlo k první mzdové stávce. Ta však byla pro dělníky neúspěšná a po jejím skončení po šesti týdnech, kdy továrník obnovil provoz, nebylo přijato zpět do práce 100 dělníků.

Příště začneme rokem 1923, kdy se přece jenom začalo “blýskat na lepší časy” – alespoň trochu.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.