Kapitoly z historie 19

(vyšlo dne 13. 3. 1998 v čísle 5 ročníku 2 firemních novin HORIZONT)

Pro výměnu peněz za nové byly pro každého pracovníka zajištěny tiskopisy a výplatní list (po 10 Kč) a nikdo je tedy nemusel pracně shánět. Národní správou bylo navrženo provést výměnu peněz hromadně podle soupisu zaměstnanců, jež se měl uskutečnit do konce října 1945. Na každou osobu bylo možno vyměnit 500 korun, přičemž ostatní peníze bylo možno uložit na vkladní knížky do 15. 11. 1945 jako vázaný vklad. Hromadná výměna peněz byla provedena u Pražské úvěrní banky, filiálky Varnsdorf. Lze konstatovat, že bez zádrhelů.

V listopadu téhož roku proběhla také volba náměstka na ředitele firmy (národního správce). Volby byly dobře připraveny a každý si mohl svobodně vybrat ze tří navržených kandidátů. Zvolen byl pan Ing. Kuděj a byl tím přizván jako technický ředitel do národní správy. Byla vytvořena kompletní nová organizace podniku s jmenováním vedoucích do čela firmy, útvarů, dílen, pomocných provozů i závodní jídelny.

V dubnu 1946 navštívil podnik tehdejší ministr informací Václav Kopecký. Byl vedením závodu požádán o pomoc pro uskutečňování investičního záměru, přislíbil ji s tím, že podrobné informace mu budou zaslány v co nejkratší době. Ministrovi byl zaslán 2. 5. 1946 dopis s vylíčením tehdejšího finančního a hospodářského stavu firmy i s požadavkem na potřebné finance pro investice hlavně do nové slévárny, bez které se zdál další rozvoj výroby v  závodě nemožný.

V běhu událostí si musíme připomenout důležitý krok – 16. května 1946 vyhlásil ministr průmyslu na základě dekretu prezidenta republiky z října 1945 zřízení národního podniku. Firma se od tohoto dne jmenovala “Spojené továrny na obráběcí stroje – národní podnik”. Předmětem podnikání měla být nadále výroba, nabývání a odbyt strojů pro obrábění kovů a umělých hmot. Sídlem firmy se stala Praha. Představenstvo bylo devítičlenné. Spojené továrny na obráběcí stroje byly zařazeny do podřízenosti ústředního orgánu pro průmysl kovodělný a strojírenský.

Do Spojených továren na obráběcí stroje byly zařazeny i firmy Kameníček a spol. z Hostivaře, podnik Mach a Fišer, továrna na stroje a slévárna železa a. s. z Hronova nad Metují a rovněž podniky z Čelákovic, Lipníku nad Bečvou, Prahy, Holoubkova, Olomouce, Kuřimi a Brna. K této velké reorganizaci podniků pro jejich přeřazení do Spojených továren na obráběcí stroje patřily hospodářské “dopady” firem, kterých se to týkalo, včetně firmy naší.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.