Kapitoly z historie 18

(vyšlo dne 27. 2. 1998 v čísle 4 ročníku 2 firemních novin HORIZONT)

Zajímavou kapitolou v činnosti národní správy byla personální práce. Ve svém hlášení ze dne 19.10.1945 národní správa sděluje Hospodářské skupině železa a kovů do Prahy ve věci německých zaměstnanců, že: "Vycházíme z toho, že kvantitativně jsou všichni Němci nahraditelní, avšak kvalitativně pro nás v současné době znamenají nenahraditelné pracovní síly".

Němečtí zaměstnanci byli rozděleni do tří skupin s označením A, B, C. Stylizace hodnocení zaměstnanců a jejich zařazení bylo velmi podivné. Posuďte sami: Do skupiny A byli zařazeni němečtí zaměstnanci velmi potřební, do jisté míry nepostradatelní, a pokud proti jejich prozatímnímu setrvání ve firmě nebude námitek shora, budou v práci "podrženi". Ve skupině B se ocitli zaměstnanci zatím užiteční, ale měli být podle možností postupně nahrazováni pracovníky českými. Jejich okamžitý odsun by znamenal pro závod velkou ztrátu a nenaplnění výrobního programu, proto bylo národní správou doporučeno, aby jejich odsun byl zatím bez termínu. Skupina C byla naplněna pracovníky, kteří by podle znění shora uvedeného hlášení byli již dávno propuštěni, kdyby bylo dost zaměstnanců českých a nebyla nutnost urychlené výroby pro dokončení zakázek do SSSR. Od počátku prosince se s těmito pracovníky již ve firmě nepočítalo a byli navrženi k odsunu.

Rozdělení do skupin bylo podle vyjádření národní správy provedeno i s ohledem na politickou minulost, takže do skupiny A byli zařazeni výlučně zaměstnanci s dobrou minulostí již z předválečných roků. Ve jmenované skupině bylo 131 pracovníků, v B 53 pracovníků a v C 49 pracovníků. Pozvolna se dařilo zvyšovat počet českých zaměstnanců, pro zajímavost - v červnu 1945 bylo zaměstnáno v podniku 368 Němců a 21 Čechů, zatímco v prosinci to bylo již 239 Němců a 210 Čechů. Firma zaměstnávala celkem 465 lidí, včetně 16 pracovníků jiných národností. Pracovní morálka však na vysoké úrovni nebyla, a tak bylo nařízeno od 19.8.1945, že dělník ani úředník nemůže nastoupit do práce nebo zrušit pracovní poměr bez svolení Úřadu ochrany práce.

Velkým problémem v provozu firmy byla dodávka elektrické energie. Ta byla neustále přerušována a firma jen v listopadu 1945 ztratila 5600 pracovních hodin. Národní správou byla podána ostrá stížnost na transformovnu ve Varnsdorfu a elektrárnu v Teplicích. Často se stávalo, že textilky, kterých bylo ve Varnsdorfu požehnaně, pracovaly bez přerušení dodávek elektrické energie, zato strojírenským provozům se dodávky přerušovaly. Textilky totiž měly, na rozdíl od výrobců ve strojírenství, čím dodavatele podplatit, a tak se dalo hovořit o poválečné korupci.

Protože pracovních prostojů bylo mnoho a nebylo možno všechny pracovníky zaměstnat na náhradní práci, rozhodla národní správa, že prostoje budou proplaceny ve formě vánočního příplatku zaměstnancům. Do vánoc však čekala nejen zaměstnance firmy, ale i ostatní obyvatele ve Varnsdorfu, ještě jedna událost - výměna německých peněz za české, která měla proběhnout koncem listopadu 1945.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.