Kapitoly z historie 17

(vyšlo dne 13. 2. 1998 v čísle 3 ročníku 2 firemních novin HORIZONT)

Jisté je, že činnost národní správy ve firmě měla také mnoho pozitivních stránek. Jejím prvořadým úkolem samozřejmě bylo bez velkých ztrát navázat výrobu a montáž strojů na výrobu předválečnou. To se dařilo velmi obtížně, neboť v továrně nebyly jak materiálové zásoby, tak ani potřebné finance na eventuální nákup základních materiálových zásob, či na mzdy a služné zaměstnancům firmy.

Bylo též nutné zaplatit některé účty, které vznikly před jmenováním národní správy. Aby bylo možno některé nejožehavější problémy smést se stolu, požádala národní správa Zemský národní výbor dne 20. září 1945 o schválení úvěru na běžném účtu do výše 2,5 milionů korun.

Jednalo se o krátkodobý úvěr, protože již v září byly vyexpedovány dva stroje a dalších pět se k expedici připravovalo. Celková hodnota dohotovených strojů činila 2 miliony korun, takže varnsdorfská filiálka Živnostenské banky vcelku bez rozpaků úvěr podniku přislíbila, i když pod podmínkou vinkulace požárních pojistek budov, strojů a zásob ve prospěch banky. Dne 25. září byl již úvěr povolen.

V té době byla firma již zcela reorganizována a pracovala "naplno", i když s velkým nedostatkem pracovních sil. Strojní park podniku v té době čítal 217 strojů, z nichž převažovaly počtem 76 tzv. "speciály" a 74 bylo soustruhů. Nacházely se tu přirozeně brusky, frézky, kalicí a žíhací pece atd. Firma též vlastnila jeden nákladní a jeden osobní automobil.

Národní správě se přes všechny potíže podařilo rozjet výrobu dílců, a tak do konce roku bylo zkompletováno celkem 38 strojů. Doba vyžadovala i tzv. utužování pracovní disciplíny a zaměstnanci byli vyhláškami vyzýváni k poctivé práci a "odrazováni od nekalých činů, jež by za sabotážní akce považovány mohly být" - jak zněla vyhláška česko-německá. Každý takový čin měl být velice přísně posuzován, a to před lidovým soudem. Dobrý chod továrny měl být zaručen rovněž úzkým pracovním souručenstvím se socialistickými továrnami na obráběcí stroje J. Volman a.s. Čelákovice - Žebrák.

Do firmy začali přicházet i noví pracovníci, převážně právě od firmy J. Volman a z oddělení obráběcích strojů Škodových závodů, kteří byli vcelku na určité profesní úrovni. Avšak mnoho pracovníků, kteří do pohraničního Varnsdorfu přicházeli, měli úmysly také nekalé. Tito jednotlivci, poté co obdrželi byty, či celé vily a domy po odsunutých Němcích, tento majetek brzy vykradli, zmizeli a víc se již neobjevili. Těmto se přezdívalo "zlatokopové", stejně jako těm, kterým v různých částech světa "rýžovati zlata se zachtělo".

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.