Kapitoly z historie 14

(vyšlo dne 12. 12. 1997 v čísle 14 ročníku 1 firemních novin HORIZONT)

V účetnictví Plauertovy firmy bylo zavedeno účetnictví systému “Hinz” na účtovacím stroji Mercedes. Podklady pro daně byly tzv. journaly, vedené jako samostatné listy, které se svázaly vždy po uplynutí jednoho kalendářního roku. Journaly se zúčtovávaly jednou měsíčně, přičemž obrat ze zahraničního obchodu byl veden odděleně od obratu obchodu tuzemského. Celkové finanční výsledky byly přehledně soustředěny do hlavní knihy, do které byly zapisovány pečlivým reprezentačním písmem.

Dalším vylepšováním organizace firmy stál v cestě samotný majitel, který v každém novém organizačním opatření viděl nárůst režie a bál se, jak sám říkal, že začne “krmit” i nějaké darmožrouty. Teprve po smrti prvního majitele Arno Plauerta jeho nástupce závod systematicky organizačně přebudoval. Přizval si k tomu technického a organizačního poradce Dr. Karla Kasera z Německa. K dokončení úplného přebudování firmy došlo v roce 1939 po výstavbě nové montážní haly a úplném novém uspořádání strojního parku. Byly zřízeny obráběcí i montážní dílny s užší specializací a také tak pojmenovány. Byla zřízena soustružna, výroba ozubených kol, klempírna, brusírna, ostřírna, oddělená montáž vřeteníků, nástrojárna atd. Dá se říci, že byla organizace velmi podobná té, která se praktikovala dlouhá desetiletí až do téměř současné doby. Závod byl rozdělen do 46 nákladových středisek, jejichž vedením byli pověřeni odpovědní vedoucí a vedením dílen mistři. Nově bylo vybudováno měrové středisko. Práce byla zúkolována podle německého systému REFA a složitost práce roztříděna do osmi pracovních tříd.

Byl také vypracován třídník strojů. Ve skladech byly zavedeny dnes dobře známé skladovací karty. U interních formulářů byly zavedeny jejich různé barvy a tím jejich přiřazení střediskům.

Režie firmy byla stanovována vždy čtvrtletně dopředu podle čtvrtletí uplynulého a byla operativně měněna. Rozvrh jednicových a režijních nákladů vypracovával pravidelně Karel Hesse, který byl vedoucím revizní kanceláře a úředně autorizovaný znalec účetnictví. Tento muž nebyl zaměstnancem firmy, ale samostatný úředník, který pracoval současně jako daňový poradce majitele závodu.

Stroje se zadávaly do výroby v pravidelných sériích a kalkulace se prováděla prakticky průběžně. Veškeré prodejní doklady, prospekty, letáky a fotografie si závod vytvářel vlastními prostředky. Světlotisk a fotolaboratoř byly prvotřídně vybaveny (samozřejmě na tehdejší dobu). Velmi dobře fungovala prodejní síť a firma prodávala své stroje přímo i sama. Pro tento účel byl v podniku zaměstnán prodejní inženýr, který křižoval tuzemsko a stroje ve firmě vyráběné nabízel potenciálním zákazníkům. Do zahraničí stroj putoval přes prodejního zástupce, respektive přes jeho konsignační sklad. Zbývá dodat, že podnik měl tyto dealery ve 39 zemích světa a chyběli jen na Severním a Jižním pólu – co se tedy kontinentů týče.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.