Kapitoly z historie 13

(vyšlo dne 28. 11. 1997 v čísle 13 ročníku 1 firemních novin HORIZONT)

Mnoho let po založení firmy panem Plauertem byly dílny vybaveny velkým množstvím jednoúčelových obráběcích strojů většinou vlastní výroby. Hotové obrobky se měřily prakticky stejně jako dnes i stejnými měřícími pomůckami.

Až do roku 1919 pracovali ve firmě čtyři konstruktéři, kteří zajišťovali veškerou výrobní dokumentaci včetně výkresů sestavných. Tyto sestavné výkresy obsahovaly též kompletní rozpisky. Zhotovení dokumentace se věnovala velká péče, takže byla provedena dokonale. Kopírování výkresů se provádělo venku na slunci, tudíž spoustu dní v roce nebylo možno pro nedostatek slunečního svitu výkresy kopírovat.

Jak rychle stoupala složitost vyráběných strojů, tak i stoupal počet konstruktérů. V roce 1920 jich bylo již devět a proto i v konstruování došlo k dalekosáhlým změnám. Rozpiska byla vyjmuta ze sestavných výkresů a fungovala podobně jako rozpiska dnes známá.

V této době byla ve firmě zřízena technická knihovna, do té doby ve strojírenských továrnách v Čechách věc téměř neznámá. Byly též odebírány německé technické časopisy.

Bylo upuštěno od palcových závitů a firma byla zcela nasměrována k Říši německé. Sečteno a podtrženo – firma byla známa velmi dobrou organizací, technickým vybavením a dobrým řízením.

Velký převrat v organizaci byl zaznamenán v roce 1932 vlivem podmínek půjčky Mezinárodního svazu kovodělníků ČSR. Od uzavření půjčky muselo být kromě jiného také každé přijetí a propuštění zaměstnance schváleno “závodní radou” a ve mzdách byl zaveden prémiový systém. Změny v organizaci si vyžádaly také množící se zakázky pro Sovětský svaz, který byl velmi náročným a nevypočitatelným zákazníkem.

Ve firmě se začalo velmi důsledně pracovat podle norem DIN a pro nástroje a měřidla byl všeobecně zavedena přesnost JT7. Montáž vřeteníků byla dvoustupňová – vřeteník se smontoval, znovu demontoval a pod důkladném očištění všech dílců byl smontován podruhé. Byla zavedena též pracovní zkouška hotových strojů a přejímka zákazníkem byla prováděna v geometrické přesnosti podle Schlesingera. U výroby ozubených kol platil výběr modulů, který bylo možno použít. Důvod byl prostý – vysoká cena nástrojů na výrobu ozubení.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.