Kapitoly z historie 12

(vyšlo dne 14. 11. 1997 v čísle 12 ročníku 1 firemních novin HORIZONT)

Historii firmy do skončení 2. sv. války bych ošidil, kdybych se nezmínil o vývoji organizace podniku. Majitel závodu pan Arno Plauert rozhodoval prakticky sám o všem. Přijímal a propouštěl zaměstnance, rozhodoval o nákupu materiálu a sortimentu výroby a osobně také jednal se zákazníky. Již za 1. sv. války, kdy došlo k podstatnému rozšíření výroby, bylo nutno stanovit základní pravidla správného účtování a kalkulace. Od roku 1925 fungovalo poměrně dobře rozpracované finanční hospodářství. V roce 1923 byla udělena prokura osvědčenému pracovníku Jindřichu Seftnerovi.

Až do úmrtí fabrikanta v roce 1937 neexistovali na závodě mistři. V dílnách se pracovalo ve skupinách, na čele s předákem, který běžně pracoval, a za dozor nad prací členů skupiny dostával zvláštní příplatky. Neexistovala kontrola a v případě, když se u někoho vyskytly zmetky, již dále ve firmě nepracoval. Přestože se vyrábělo a kompletovalo velké množství různých typů a provedení strojů, pracovalo ve firmě málo úředníků. Výroba se prakticky opakovala a tak byly vydány celoroční zakázkové listy na jednotlivé typy strojů. Zakázky se uzavíraly a kalkulovaly také jednou za rok. Na dílnách byla zavedena úkolová mzda jednoduchým způsobem. Při zavádění pracovního času na dosud ve firmě nevyráběný dílec byl zhotovením operace či celého dílce pověřen spolehlivý pracovník a jeho změřený výrobní čas byl zapsán do akordové karty dílce. Takto stanovený čas byl závazný i pro ostatní pracovníky.

Akordové karty byly trvalé. Operace byly s příslušnými výrobními časy na kartách uvedeny v posloupnosti tak, jak operace za sebou následovaly. Nic se na kartách neměnilo. Nově vyráběný dílec se dal do pohybu, když dílenský úředník vystavil tzv. materiálový lístek s udáním jakosti materiálu a počtu kusů, který předal řezárně materiálu a současně zařídil přepravu materiálu na první operaci. Veškerou mezioperační přepravu obstarávali učňové a každý dělník obdržel práci na celý týden. Dělník první operace si vyzvedl akordovou kartu, v technické kanceláři příslušný výkres a po zhotovení příslušné operace vložil akordovou kartu do tzv. mzdové knihy a zaznamenal počet dobrých či špatných kusů a vše odevzdal do dílenské kanceláře. Tam byla dělníkovi vypočítána mzda za vykonanou práci a kniha vrácena. Akordová karta s výkresem a rozpracovaným dílcem putovala na další operaci.

Mezisklad neexistoval. Dílce po poslední operaci byly dopraveny na dílčí montáž a potom na montáž konečnou. Pan Plauert stále procházel dílnami, nebyl nucen řešit cokoliv na poradách a o malichernostech rozhodl na místě. Zda vždy nejlépe, o tom historie mlčí nebo hovoří již velmi potichu.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.