Kapitoly z historie 11

(vyšlo dne 31. 10. 1997 v čísle 11 ročníku 1 firemních novin HORIZONT)

Veškeré vodorovné vyvrtávačky vyráběné ve firmě Plauert bylo možno vybavit doplňujícím zvláštním příslušenstvím, které rozšiřovalo možnosti užití strojů. Ke strojům bylo možno dodat podle přání zákazníka lícní desky, chladící zařízení pro opracování ocelí, frézovací trny, vyvrtávací tyče, vyvrtávací hlavy, vertikální frézovací přístroje, vodící a svěrací podpěry vřetena, upínací otočné stoly, základové upínací desky atd.

Velmi zajímavé stroje byly horizontky HBANS 130 – tzv. sklopná a HBANSD 130 – tzv. sklopná a otočná. Obě horizontky byly vybaveny vřeteníky, které bylo možno sklonit k vodorovné rovině o 15 stupňů. Jejich stojany byly pojízdné ve dvou osách a tyto horizontky byly určeny rovněž pro velké obrobky upnuté na upínacích deskách nebo přídavných stolech. Byl vyroben též stroj HBANSP 130, u kterého bylo možno stojanem otáčet kolem svislé osy o 360 stupňů v obou směrech. Tyto tři typy posledně jmenovaných horizontálních vyvrtávaček bylo možno objednat i v provedení přenosném s označením HBANSDT.

V roce 1944 dostal podnik přidělenu výrobu kloubových vrtaček od firmy Hille. Byly to radiální vrtačky s výsuvem vrtací hlavy a jejich natáčením o 360 stupňů v obou směrech. V následujícím roce byla vyrobena nástěnná radiální vrtačka WRB 80, která byla instalována na stěnu a tím obsáhla svým otočným ramenem daleko větší prostor než vrtačky v klasickém provedení.

Když byla v roce 1945 nad podnikem národní správa, nacházela se na montáži asi na 80% rozpracována první série horizontek BF 63, 10 strojů HBN 110 a pět strojů HBN 130. Rozpracovaná byla i první série (10 kusů) brusek na ozubená kola ZRA, které byly vyrobeny podle dodané dokumentace ministerstvem pro výzbroj. Byly to brusky na broušení čelních ozubených kol do modulu 10 profilovou metodou. Po válce o tyto stroje nebyl zájem, takže k sériové výrobě těchto brusek nikdy nedošlo.

Protože horizontky HBN nebyly zastaralé a byl o ně velký zájem, rozhodla národní správa vyvinout novou řadu horizontálních vyvrtávaček s označením H, která by dlouhodobě zajistila firmě práci. Při volbě konstrukce a parametrů stroje bylo přihlédnuto k zvyklostem a trendům, které v té době byly aktuální.

Stejně jako historie firmy a majetkové poměry či historie vývoje a výroby strojů je zajímavý i vývoj organizace firmy během jejího života. Proto si něco o této problematice můžeme říci v příštích kapitolách.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.