Kapitoly z historie 1

(vyšlo dne 30. 5. 1997 v čísle 1 ročníku 1 firemních novin HORIZONT)

Než se dostaneme k hlavnímu námětu, tj. ke vzniku dnešního předchůdce podniku TOS VARNSDORF, neuškodí, když si připomeneme některá důležitá fakta ze života samotného města Varnsdorf, ve kterém původní firma vznikla a ve kterém do dnešního dne sídlí.

Je proto na místě z dostupných pramenů uvést, že Varnsdorf byl povýšen na město v roce 1868 a již v této době měl 14 tisíc obyvatel a 1050 domů. Povýšen byl hlavně proto, že již v letech 1854 - 1868 byl Varnsdorf největší vesnicí tehdejší monarchie "Jeho veličenstva" a sídlem správní, soudní a berní instance první stolice, tj. sídlem okresu pro obce Varnsdorf, Jiřetín, Horní a Dolní Podluží, Chřibská, Nová Ves a Tolštejn. V té době probíhal prudký rozvoj mechanizace hlavně textilek, což následně vytvořilo podmínky i pro vznik a rozvoj strojírenské výroby ve Varnsdorfu, a tak již 80. léta minulého století lze označit za začátek zakládání strojírenských firem i speciálních kovodělných podniků. Strojírenských podniků bylo během doby založeno celkem pět - slévárny, strojírny, výroby zařízení pro textilky, výroby dřevoobráběcích strojů apod. Ze speciálních kovodělných závodů by bylo vhodné připomenout, že se jednalo o výrobu dopravníkových zařízení, výrobu nábytku, tažírnu drátu, výrobu ocelových pružin.

Jedním z prvních strojírenských podniků byla firma s názvem Severočeská továrna na obráběcí stroje Otto Peschke a spol., kde možno hledat kořeny dnešního podniku TOS. Do jmenované firmy nastoupil na přelomu století jako společník ambiciózní muž jménem Arno Plauert, narozený roku 1876 v Drážďanech a podle zápisu u bývalého Krajského soudu v České Lípě se tento muž stal jediným majitelem podniku ještě s původním názvem. Podle dochovaných údajů však tento muž na Velký pátek roku 1903 tuto firmu přejmenoval z původního názvu na firmu "Arno Plauert, továrna na stroje". Tento název byl změněn proto, že firma se nezabývala jen výrobou obráběcích strojů (soustruhů, hoblovek, vrtaček), ale chtěla rozšířit svůj sortiment i o jiné druhy výrobků.

Uvedené datum - Velký pátek 1903 - se stalo dnem, ke kterému se všichni naši bývalí i současní zaměstnanci ohlížejí jako ke dni založení pravého předchůdce dnešní firmy TOS Varnsdorf.

Kromě výroby obráběcích strojů byla pokusně zahájena výroby parních čerpadel, pro jejichž stavbu byla získána licence. Došlo dokonce k pokusu o výrobu automobilů, ale do sériové výroby nebyl zde automobil nikdy zaveden jak pro nedostatek zkušeností, tak i pro nedostatek finančních prostředků. Nejzdařilejší se pro firmu stalo podnikání v oboru obráběcích strojů. Nové, zdařilé konstrukce umožňující použití moderních nástrojů z tehdejší novinky - rychlořezných ocelí, přinášely nejlepší výsledky a zajišťovaly dobrý odbyt.

Příště si přečtete o období před 1. světovou válkou i během ní, o problémech i úspěších firmy, starostech jejích majitelů a zaměstnanců.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.