Závěrečné oponentní řízení

V pátek 19. června 2020 proběhlo v areálu TOS VARNSDORF a.s. Závěrečné oponentní řízení projektu Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika (CK–SVT).

Projekt CK–SVT byl řešen konsorciem tří univerzit a sedmi firem, proběhl v letech 2012 až 2019. Projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Technologické agentury ČR v rámci Programu Centra kompetence. Projekt je kombinací orientovaného výzkumu v oboru strojírenské výrobní techniky a aplikací výsledků tohoto výzkumu do reálných firemních řešení. Hlavním cílem projektu bylo zvyšování konkurenceschopnosti oboru strojírenské výrobní techniky prostřednictvím zlepšování šesti hlavních technických užitných vlastností strojů a technologií: přesnosti, jakosti, produktivity, spolehlivosti, hospodárnosti a minimalizací dopadu na životní prostředí.

U zrodu projektu stály tři největší české technické univerzity (ČVUT v Praze, VUT v Brně a ZČU v Plzni) společně se sedmi předními výrobci obráběcích a tvářecích strojů v ČR (TAJMAC-ZPS a.s., KOVOSVIT MAS Machine Tools a.s., TOS VARNSDORF a.s., TOS KUŘIM - OS a.s., ŠKODA MACHINE TOOL a.s., TOSHULIN a.s. a Šmeral Brno a.s.).

Projekt byl nastaven tak, že na tématech orientovaného výzkumu spolupracovaly univerzity se všemi zúčastněnými firmami. Po vypracování simulačního nebo experimentálního know-how u každého z řešení následoval aplikovaný výzkum v bilaterální spolupráci univerzity a jednotlivých firem, kdy byl výzkum již zaměřen na zdokonalování konkrétních strojů a technologií.

A čeho že se tento projekt konkrétně týkal? Společnost TAJMAC-ZPS a.s. se zaměřila na vývoj nástrojů pro lepší využití technologického potenciálu dlouhotočných automatů MANUHRIN. Společnost TOSHULIN a.s. řešila zvyšování výkonnosti a jakosti obrábění (pomocí virtuálních modelů řad strojů FORCETURN a BASICTURN), dále pak zvyšování přesnosti obrábění, soustružení nekruhových průřezů a konečně interakci strojních zařízení s obsluhou a prostředím. Společnost TOS KUŘIM - OS a.s. se zaměřila zejména na výzkum a vývoj v klíčových oblastech optimalizace stavby nosných struktur a uzlů, zvyšování přesnosti, produktivity a jakosti obrábění, například optimalizací stojanů portálových strojů FRF. Firma ŠKODA MACHINE TOOL a.s. se věnovala mimo jiné snižování hmotnosti vybraných nosných struktur při zachování potřebné tuhosti, zlepšení dynamických vlastností stroje (posunem kritických otáček kuličkového šroubu) a vývoji speciálního řešení pro odměřování dilatace výsuvného vřetena. Společnost Šmeral Brno a.s. vyvinula a realizovala prototyp kovacího klikového lisu LMZP 2500, který se vyznačuje širokým pracovním stolem a vysokou tuhostí. Naše firma v rámci tohoto projektu vyvinula řadu technologií ve vazbě na obráběcí centra WHT 110/130 C (například vytvoření digitálního dvojčete – virtuálního modelu stroje, které zahrnuje nejen vliv řídicího systému a interpolátoru, ale také regulace parametrů pohonu a dynamických vlastností mechanické struktury). Byla vyvinuta technologie pro inprocesní měření a byl vytvořen systém TOS Control. Společnost KOVOSVIT MAS Machine Tools a.s. v rámci projektu vyvinula prototyp nového soustruhu menší velikosti s označením KL285, vyvinuty byly také kompenzační algoritmy pro minimalizaci teplotních deformací (testovány byly na tříosých a pětiosých frézovacích centrech z produkce firmy). Jednotlivé firmy se věnovaly ještě řadě dalších témat, ale jejich popis by překročil rozsah tohoto čísla a současně by firemní noviny proměnil v odbornou literaturu.

Závěrečné oponentní řízení probíhalo většinu dne, po zahájení a rekapitulaci výsledků projektu se prezentovaly jednotlivé firmy se svými řešeními (celkem 7 prezentací), poté následovala prohlídka firmy TOS VARNSDORF (všichni přítomní zástupci ostatních firem projevili uznání nad technologickým vybavením, prostředím, uspořádáním a pořádkem ve firmě). Odpoledne proběhla neveřejná část Závěrečného oponentního řízení, kdy komise mimo jiné posuzovala naplnění cílů projektu a rozdělení výsledků mezi účastníky projektu, zapojení studentů a mladých výzkumníků. Po diskusi (kde byly například projednány posudky oponentů) ještě proběhlo neveřejné jednání oponentní komise.

A co je důležité, cíle projektu byly naplněny a všechny zúčastněné firmy se řešení úkolů zhostily úspěšně.

LP 2020

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies