SPŠ TOS VARNSDORF a COVID-19

Když bylo v úterý 10. března oznámeno, že od následujícího dne je do odvolání zakázána osobní přítomnost žáků ve škole, nikdo netušil, jak dlouhá doba to bude. Nikdo ale nepředpokládal, že v tomto školním roce se už standardní pravidelná výuka konat nebude a učitelé budou muset žáky vzdělávat na dálku.

S distančním vzděláváním jsme neměli zkušenosti ani my, učitelé, ani žáci. Nepřipravenost na situaci se zpočátku projevila nekoordinovaným způsobem „lidové tvořivosti“. Během krátké doby se ale metodika práce učitelů pracujících z domova sjednotila a komunikace se žáky se podstatně zlepšila. Zadávání úkolů, jejich zpětné hodnocení, výuka s využitím vzdělávacích portálů či videotechniky, to vše bylo dáno do pravomoci učitelů. Přestože všichni žáci neměli stejné podmínky pro domácí vzdělávání (ne všichni mají doma k dispozici počítač, připojení k internetu, potřebný software), s velkou většinou byla komunikace bezproblémová.

Po oznámení, že od 11. května je možné organizovat konzultace pro žáky závěrečných ročníků ve skupinách do patnácti osob, byla domácí práce učitelů zrušena a většina z nich se zapojila do přípravy žáků k maturitní a závěrečné zkoušce formou konzultací profilových předmětů a odborného výcviku. Všichni učitelé pak pokračovali v distančním vzdělávání žáků nižších ročníků, případně se již připravovali na nový školní rok.

Od 1. června jsme začali organizovat praktickou výuku žáků 1. ročníku elektrotechnických oborů, a to s ohledem na hygienické podmínky v polovičním počtu žáků na elektrodílně.

Letošním maturantům byly zrušeny slohové práce z českého jazyka i cizích jazyků. V prvním červnovém týdnu již měli žáci maturitní třídy za sebou státní písemné didaktické testy a žáci tříletých oborů písemné a praktické zkoušky. Všechny pak ještě čekaly ústní zkoušky, a to 17. června obráběče kovů a strojní mechaniky, 22. až 24. června mechaniky seřizovače a strojaře. Do posledního měsíce školního roku se musely vejít i státní přijímací zkoušky žáků do 1. ročníků, které se konaly 8. června.

V červnu jsme měli napilno, po uvolnění karanténních opatření se rychle muselo stihnout vše, co za normálních okolností probíhá v dubnu, květnu a červnu, tedy vše, co nebylo zrušeno, ale koronavirem bylo v čase pouze posunuto na samý konec školního roku.

V prvním červnovém týdnu žáci maturitní třídy absolvovali v rámci státní maturity didaktické testy z češtiny, matematiky, angličtiny a němčiny, žáci skládající závěrečnou zkoušku absolvovali písemnou a praktickou zkoušku. Týden na to pak přišli vykonat státní přijímací zkoušky uchazeči o studium maturitních oborů. Podle jednotného celostátního zadání se konaly i praktické zkoušky žáků oborů Obráběč kovů a Strojní mechanik. Školní zadání praktické zkoušky měli žáci oboru Mechanik seřizovač. V dalších dvou týdnech proběhly ústní zkoušky, ať již závěrečné nebo maturitní.

Co je ale důležité, jsou výsledky těchto zkoušek.

Při přijímacím řízení bylo do maturitních oborů Mechanik seřizovač a Mechanik elektrotechnik přijato celkem 23 žáků, do oborů Strojní mechanik, Obráběč kovů a Elektromechanik 21 žáků. Průmyslovácký obor Strojírenství se již podruhé neotevřel z důvodu malého počtu uchazečů.

Maturitní zkoušku v části ústní zvládlo všech 21 studentů, ale maturitní vysvědčení dostalo pouze 14 žáků, z toho dva s vyznamenáním. Pět žáků je již přijato ke studiu na vysokých školách. Didaktické testy si začátkem září přijde zopakovat 6 češtinářů a jeden němčinář.

Závěrečné zkoušky úspěšně zvládlo 15 žáků, tři žáci oboru Obráběč kovů přijdou na opravu v září.

Slavnostní vyřazování absolventů a předávání výučních listů žáků oborů Strojní mechanik a Obráběč kovů proběhlo 18. června, maturitní vysvědčení prvním maturantům naší školy byla předávána 26. června. Všem úspěšným absolventům přejeme mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.

Oba doklady o dosaženém středním vzdělání předával s ředitelem školy předseda správní rady Ing. Jan Rýdl st.

Do nabitého červnového programu u nás Česká školní inspekce prováděla od 15. do 17. června na základě žádosti školy o poskytování zvýšené dotace kontrolu se závěrem, že podmínky pro poskytování zvýšené dotace škola splňuje.

V červnu ještě probíhaly organizované skupinové konzultace pro žáky všech oborů a ročníků, ale účast nebyla vzhledem k dobrovolnosti velká. Nadále probíhalo vzdělávání na dálku.

Vysvědčení bylo vydáváno pro všech 153 žáků školy dne 30. června, někteří žáci budou konat klasifikační zkoušky na konci srpna.

První školní rok v moderních prostorech nové firemní školy tedy neproběhl úplně podle našich představ, přesto věřím, že žáci konající maturitní a závěrečné zkoušky zodpovědně pracovali v domácí samostatné přípravě a hlavně v to, že se tento výpadek v pravidelné školní výuce podaří eliminovat na počátku příštího školního roku zejména u nižších ročníků.

Ing. František Hricz

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies