Recertifikační audit 2020

Od pondělí 9. do středy 11. března 2020 proběhl v naší firmě recertifikační audit, který byl pro naši společnost velice významnou událostí tohoto roku. Již v minulosti proběhly dozorové audity, které prověřovaly, zda je naše firma ve svých strategických a podpůrných procesech v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015. A tento rok ve třech dnech v TOS VARNSDORF a.s. probíhal podobný audit, nyní však již s poměrně přísnějším hodnocením souladu s touto normou, jelikož se jednalo o to, zda naší organizaci bude znovu udělen certifikát či nikoli.

Opět nás návštěvou poctili auditoři certifikační společnosti SkQS, pan Ing. Václav Jícha s novou posilou týmu paní Ing. Jiřinou Krčkovou.

Hned v pondělí proběhlo úvodní jednání s vedením společnosti, a byl tak oficiálně zahájen třídenní audit naší firmy. Po krátkém zahájení se slova ujal pan generální ředitel Ing. Jan Rýdl ml., který auditorům prezentoval dosavadní vývoj společnosti, výhled jejího dalšího směřování a strategii firmy. Následně byl zauditován technický úsek, oblast zajišťování lidských zdrojů, obchodní úsek, finanční úsek a na závěr proces interního auditu prověřeny interní dokumenty firmy.

Druhý den přišel na řadu audit výrobního úseku, kde pan Ing. Poupal, zastupující výrobního ředitele, provedl auditory jak dokumentovanými informacemi útvaru, tak samotným výrobním provozem. Na závěr dne bylo prověřeno také Oddělení servisu a Středisko údržby.

Poslední den auditoři navštívili Odbor nákupu a sklady, prověřovali též procesy měření a kontroly. Následně, díky vřelé iniciativě pana Ing. Tesaře, byli auditoři pozváni, aby navštívili naši novou budovu SPŠ, která získala z úst auditorů pouze slova chvály.

Poté následovalo konečné shrnutí závěrů a prezentace zjištění ze tří dnů auditu za účasti vedení společnosti a zástupců OSRK. Závěrečný výok zněl velice pozitivně, nebyly shledány žádné neshody a firmě TOS VARNSDORF a.s. je tímto znovu obnoven certifikát normy ISO 9001:2015, který dokladuje zacílení naší firmy na kvalitu a systémová řešení vedoucí k neustálému zlepšování interních procesů. Naše společnost tak i nadále dává celému světu vědět, že je pro ni kvalita jejích výrobků a spokojenost zákazníků na prvním místě.

Na závěr bych, jakožto zástupce Odboru systému řízení kvality, touto cestou ráda všem auditovaným srdečně poděkovala za jejich přípravu a vynikající spolupráci během auditu.

- Bc. Markéta Středová

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies