K současné situaci (COVID-19)

Jak všichni dobře víte, nacházíme se v situaci, kdy je celý svět sevřen a paralyzován strachem z šířícího se onemocnění COVID-19. Jednotlivé vlády přijímají bezprecedentní opatření pro zastavení šíření nákazy a ochraně životů a zdraví svých občanů. Všichni jsme byli nuceni v zájmu našeho zdraví a zdraví našich blízkých změnit naše každodenní životy, návyky a zvyklosti. Stranou nezůstal ani náš pracovní život.

Každý jste jistě zaznamenal změny, které jsme zavedli, abychom i naším dílem přispěli k boji proti zákeřnému viru. Snažíme se Vám vytvořit bezpečné prostředí pro bezproblémový výkon Vaší práce a patří Vám velké DÍKY za to, že respektujete nová nařízení.

S tím, jak jsou realizována všechna opatření ze strany jednotlivých vlád ve světě, dochází k zcela zásadním změnám ve fungování dodavatelských řetězců a ekonomických vazeb. Zejména aplikovaná omezení volného pohybu osob nám nyní znemožňují vykonávat naší podnikatelskou činnost. Nejsme schopni realizovat výjezdy našich pracovníků na obchodní jednání, provedení servisních prací ani stavbu strojů u zákazníků. Jednodušší to nemají ani naši zákazníci, kteří si od nás stroje koupili a nemohou přijet osobně na přejímku stroje do TOSu. Je jasné, že při delším trvání těchto restrikcí nám reálně hrozí ztráta schopnosti plnit naše závazky především z důvodu chybějícího toku peněz. Nebudeme-li schopni prodávat a montovat stroje, nebudeme ani dostávat za ně zaplaceno.

Vláda ČR sice slibuje masivní pomoc ekonomice přečkat toto nelehké období a znovu nastartovat běžné fungování průmyslu a služeb, ale nikdy nebude schopna nahradit podnikům, firmám a živnostníkům všechny jejich ztráty vzniklé v souvislosti s pandemií koronaviru.

Největším problémem pro řízení firmy v této situaci je nejistota ohledně trvání přijatých opatření, proto se budeme prioritně soustředit na udržení finanční likvidity a platební schopnosti firmy. Je zřejmé, že musíme přijímat i opatření k regulaci počtu pracovníku na pracovištích vzhledem k vývoji zásoby práce. Proto jsme spolu s odborovou organizací OS KOVO uzavřeli dohodu o částečné zaměstnanosti, která nám tyto kroky umožňuje dělat. Naším cílem je udržet zaměstnanost ve firmě na současném stavu, protože věříme v relativně krátkodobé trvání nynějších problémů a chceme si zachovat předpoklady pro rychlý náběh firmy na plný výkon.

Žádám Vás proto, abyste s námi v této těžké době měli trpělivost a byli shovívaví k našim rozhodnutím, které musíme činit v zájmu zachování fungování naší společnosti.

Pevně věřím, že s trochou štěstí se nám podaří zvládnout i tuto doposud neznámou a nepředstavitelnou situaci, která se natrvalo zapíše do našich životů i do historie lidstva.

Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví.

Jan Rýdl ml.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies