Poděkování pracovníkům energetiky za obrovský kus vynikající práce na stavbě SPŠ TOS VARNSDORF

První etapa výstavby SPŠ TOS VARNSDORF byla úspěšně zakončena slavnostním otevřením nové budovy 2. září 2019. Kdo znal staré prostory bývalé průmyslové haly VSLO, musí uznale pogratulovat, jakého přerodu se dosáhlo. V širokém okolí není tak krásných prostor SPŠ.

Velice mě těší, že se na výstavbě podíleli významnou měrou i pracovníci energetiky. Nejenže se podíleli na pomocných demontážních pracích v celém objektu, včetně vyřezání staré výměníkové stanice a peletkového kotle, ale pustili se i do budování nového. Patronátu nad vdechnutím životních funkcí budově se velice iniciativně ujal mistr energetiky Petr Blecha.

Ten od samého počátku dohlížel na projektovou dokumentaci a vše korigoval tak, abychom se již v zárodku vyhnuli chybám z předchozích staveb.

Proto se začalo výměnou veškerých přívodních potrubí (topných rozvodů z předizolovaného potrubí, vzduchového rozvodu a přívodu pitné a užitkové vody). Samozřejmě se to neobešlo bez patřičných komplikací. Ze skříně vypadl kostlivec, když se zjistilo, že při rekonstrukci vodovodního řadu ve firmě zůstala část rozvodu k hale SPŠ v litině. Zde se projevila netěsnost a místo pouze nového přívodu se musela vyměnit i část vodovodního řadu.

Srdcem pro vytápění objektu jsou dvě výměníkové stanice. Tu „hlavní“ strojovnu si vzal za své pan Karel Šman. Podle projektové dokumentace zhotovil dílo, nad kterým se musí uznale pozastavit i specializovaná firma, která se zabývá stavbami výměníků! Rozdělovače, sběrače, anuloid, 2 ks ohřívačů TUV, ventily, regulace, čerpadla, regulační okruhy jednotlivých větví …. Posuďte sami na přiloženém fotu.

Druhou strojovnu si vzal pod patronát pan Jiří Sajfrt, který sice neměl tolik regulačních větví a ohřívačů TUV, ale dílo provedl taktéž na vysoké profesionální úrovni (viz druhé foto).

Dále pracovníci energetiky zhotovili rozvody teplé a studené vody v jednotlivých strojovnách, propojili strojovny hlavním potrubím, osadili veškerá média hlavním měřením, odzkoušeli veškeré vzduchotechnické jednotky a seřídili je na optimální chod. Taktéž zhotovili veškeré rozvody stlačeného vzduchu, včetně hlavního měření a připojení měřicího stroje. Nezanedbatelnou činností byl odborný dohled a koordinace prací dodavatelských firem energetických zařízení a měření a regulace, aby vše fungovalo tak, jak má, a aby bylo možné energetická zařízení řídit a monitorovat z centrálního dispečinku firemní energetiky.

Pomoc pracovníků energetiky na stavbě SPŠ přinesla firmě nemalé úspory, neboť výše popsané činnosti nemusela zajišťovat dodavatelsky.

Nutno podotknout, že tyto práce vykonávali pracovníci souběžně ze zajišťováním chodu energetiky celé firmy, a to bez jakéhokoliv nároku na finanční odměnu.

Tímto článkem vyslovuji jménem firmy, a taktéž i jménem svým, všem pracovníkům energetiky veliké poděkování za skvěle odvedenou práci! Je skvělé, že máme ve firmě takové odborníky, kteří dovedou nejen udržovat stávající zařízení, ale i budovat nové „na zelené louce“!

A koho se to jmenovitě týká? Mimo již výše jmenovaných Petra Blechy, Karla Šimana a Jiřího Sajfrta se na pracích podíleli Martin Moule, Jaromír Bavor, Zdeněk Scholze, Juraj Hruštinec, Tomáš Matějka, Tomáš Eichler a Vladimír Devechy.

Ještě jednou velké díky!
Petr Frank

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies