Otevřena nová budova SPŠ TOS Varnsdorf

Začátek školního roku 2019 – 2020 byl ve Střední průmyslové škole TOS Varnsdorf mnohem slavnostnější, než bývá při této příležitosti obvyklé. Přímo v areálu společnosti byla v pondělí 2. září otevřena nová budova školy.

V několika předchozích číslech jsme vám ukazovali, jak se budova bývalého VSLO (zkratka pro Výrobní Systém Lehkých Obroben) postupně mění ve školu. Bourací práce začaly loni o dovolené, takže celá rekonstrukce trvala jen o málo více než rok. Pro státní stavby je to sci-fi.

Začátky školy

Zrekapitulujme si to: Střední průmyslová škola TOS Varnsdorf s.r.o. je první firemní SPŠ v Ústeckém kraji. Škola zahájila svoji činnost 1. září 2016, přičemž od samého začátku se učebny i dílny praktické výuky nacházely v areálu společnosti (učebny byly situovány do administrativního přístavku haly montáže vřeteníků, dílny jsou doposavad v hale lehké mechaniky). Do prvního ročníku do dvou tříd nastoupilo celkem 41 studentů a učňů. Škola v těch prvních třech letech vychovávala budoucí zaměstnance své i dalších firem zapojených do projektu v těchto prvních třech letech celkem ve 4 maturitních a učebních oborech: „Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění“, „Mechanik seřizovač–programátor CNC strojů“, „Strojní mechanik –monté“ a „Obráběč kovů–operátor CNC strojů“. V červnu 2019 absolvovala tříleté studium první skupina žáků. Studium ukončilo 13 žáků z toho devět z oboru „Obráběč kovů–operátor CNC strojů“ (z nich pět nastoupilo do společnosti TOS VARNSDORF) a čtyři z oboru „Strojní mechanik – monté“ (dva z nich nastoupili rovněž do naší firmy).

Rozšíření školy

Od 1. září 2019 škola rozšiřuje výuku o čtyřletý obor „Mechanik elektronik – mechatronik“ a tříletý obor „Elektromechanik“. Teoretická výuka nyní probíhá už v nové budově. Rekonstrukce budovy školy se uskutečňuje ve dvou etapách: v první etapě byla nákladem 118 mil. Kč rekonstruována budova VSLO jako taková a v její větší části bylo vybudováno celkem osm kmenových tříd, dvě jazykové a dvě počítačové učebny a čtyři odborné učebny pro metrologii, mechatroniku, elektroniku silnoproudou a slaboproudou, to vše spolu s administrativním zázemím školy, šatnami a školní jídelnou. Ve druhé etapě bude ve stejné budově vybudována tělocvična a prostor pro dílny praktické výuky pod jednu střechu s teoretickou výukou. Vznikla tak moderní a velmi dobře vybavená škola, jejíž kapacita je nadimenzována pro více než dvě stovky žáků.

Proč škola vznikla

Předseda správní rady firmy Jan Rýdl starší řekl o důvodech vzniku firemní SPŠ: „My jsme před pár lety zjistili při hovorech o strategii, že největší ohrožení existence firmy je nedostatek kvalitní pracovní síly,“ a dodal: „Když k nám přišel nový absolvent státní školy, začínali jsme s ním od začátku. Tak jsme si řekli: Stojí nás to stejně peníze, pojďme, uděláme si školu.“ Příprava vzniku SPŠ probíhala několik let a bylo přitom nutné řešit řadu otázek a zejména přesvědčit krajské úředníky o smysluplnosti existence firemní školy. Do projektu se postupně zapojilo téměř 20 firem z okolí, které se pak dělí o absolventy. V projektu SPŠ je v současnosti zapojeno 17 firem z Ústeckého a Libereckého kraje.

Ve škole se neplatí školné, protože smyslem existence školy není produkovat zisk, ale vychovávat kvalifikovanou pracovní sílu přesně podle potřeb firem. Na otázku, zda studenti musí po dokončení studia pracovat ve firmě, má Jan Rýdl st. jednoznačnou odpověď: „Legislativně to jde těžko, protože zákonný zástupce žáka ho nemůže zavazovat k nějakým budoucím povinnostem. Navíc já tady nebudu zaměstnávat kluka, který tu nechce být, a já bych ho tady přivázal. To je špatná motivace. Takže jsme se s ostatními řediteli (firem zapojených do projektu – pozn. redakce) ve správní radě školy dohodli, že nebudeme po studentech vyžadovat záruky, aby u nás zůstali pracovat. Je na nás, abychom jim vytvořili takové podmínky, že tu budou chtít zůstat. A v respiriu školy jsem nechal umístit ve skle vyvedené veliké heslo: Neumíš, naučíme tě, nemůžeš, pomůžeme ti, nechceš, nepotřebujeme tě, odejdi.“

Příprava akce

Jak probíhalo slavnostní otevření nové budovy? Přípravy byly zahájeny několik měsíců předem, postupně se vyjasnil program akce a vykrystalizoval seznam hostů, kteří byli k otevření budovy pozváni. Na pondělí 2. září byli pozváni studenti nováčci spolu se svými blízkými, jako hosté byli pozváni zástupci vlády, kraje, města, spolupracujících škol, zástupci firem účastnících se projektu SPŠ, lidé z vedení Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory, Svazu strojírenské technologie a dalších institucí. Podle poznámek v seznamu pozvaných jsme napočítali více než 90 hostů. Když k nim připočteme nové studenty a jejich blízké, pedagogický sbor a ještě vedení a několik pracovníků z naší firmy, dostaneme se k číslu zhruba 200. Tolik se v tu chvíli sešlo lidí v respiriu. Ostatně většinu z hostů vidíte na snímku na titulní straně tohoto čísla. Příprava akce spočívala mimo jiné také v technickém zajištění vlastního průběhu (výzdoba, ozvučení apod.), bylo nutné myslet i na menší  občerstvení pozvaných hostů (to bylo ve školní jídelně a velmi spolehlivě ho zajistila firma JOTTO) a kulturní program. V plánu bylo zahájení, projevy, to prokládané vystoupením houslistky Ilony Stryové, pak mělo následovat slavnostní přestřižení pásky, prohlídky školy ve skupinách a souběžně s tím prezentace pro nové studenty a jejich blízké ve třídách. Dvě a půl hodiny, déle to trvat nemělo. Čím víc se blížilo září, tím víc se prázdná budova zabydlovala, přestěhovány byly třídy, všude se doplňovalo vybavení, učitelé se také stihli včas přestěhovat, technika připravit, vše vycídit a nablýskat. Jak si přečtete jinde v tomto čísle, tak do přípravy technického zázemí se v celém průběhu výstavby intenzivně zapojovali i pracovníci TOSu. Škola byla dokončena včas, tedy přesněji první etapa rekonstrukce, a den D mohl přijít.

Slavnostní otevření

Vše probíhalo podle plánu, jen z nejvyšších míst se ti nejvyšší nedostavili (máme na mysli předsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu, ministra školství, mládeže a tělovýchovy, hejtmana Ústeckého kraje, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy a prezidenta Hospodářské komory ČR). Ti všichni se z různých důvodů omluvili a poslali za sebe více než důstojné náhrady anebo slíbili, že přijedou později. Celou akci moderoval generální ředitel TOSu Jan Rýdl mladší. Projevy pronesli za ministerstvo školství pan Václav Pícl (náměstek pro řízení sekce vzdělávání), za Ústecký kraj pan Petr Šmíd (náměstek hejtmana pro školství, mládež a sport), za Svaz průmyslu a dopravy ČR paní Dagmar Kuchtová (generální ředitelka a členka představenstva), za TOS VARNSDORF pan Jan Rýdl starší (předseda správní rady firmy a „otec zakladatel“ školy) a za školu pan František Hricz (ředitel školy). Ti také posléze slavnostně přestřihli páku a program dále pokračoval podle plánu. Máme za to, že všichni hosté byli příjemně překvapeni, jak moderně škola působí a co všechno po postupném dovybavení se budou studenti moci učit a hlavně na čem a s čím. Škola se skutečně stává prototypem a vzorem firemní školy praktikující duální vzdělávání v nejryzejší podobě. To také vyzdvihli přednášející ve svých projevech. Ta naše škola se prostě musí líbit … Po plánovaném programu pak ještě proběhlo jednání vedení školy a firmy se zástupci vlády a kraje o možnostech pomoci státu naší škole (zrovnoprávnění se státními školami, pomoc při druhé etapě rekonstrukce).

Další návštěva školy

Ale to má ještě pokračování. Předseda vlády Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček splnili svůj slib a navštívili naši školu ve čtvrtek 14. listopadu. Škola už běžela třetím měsícem v nové budově, ten den probíhalo částečně i vyučování a také byl organizován den otevřených dveří školy, kdy byla rodičům budoucích studentů nabídnuta možnost si školu prohlédnout.

Těchto hostů se ve škole sešlo na šedesát a po jejich shromáždění v respiriu (na oranžových schodech) byli následně překvapeni, co je čekalo. Čtvrteční návštěva proběhla v komornějším prostředí, na rozdíl od té zářijové unikla pozornosti médií (v září jsme zvali píšící i mluvící novináře a řada z nich tehdy pozvání přijala), oba členové vlády s doprovody si prošli školu, podívali se i do jedné ze tříd, kde probíhalo vyučování. Rodiče pak vyslechli krátké projevy obou členů vlády, své řekl pan Rýdl starší i pan Rýdl mladší. Následovala prezentace firmy a školy. A opět se rozběhla jednání o škole, ale i o zdravotnictví v našem ve Šluknovském výběžku a o řadě dalších otázek. Z původních dvou hodin se návštěva protáhla až na téměř čtyři hodiny. A zase můžeme říci, že naše škola zapůsobila, hosté vyzdvihli především její koncepčnost a cíle a vyjádřili podporu této formě technického školství, která je více než rovnocenným doplňkem školství státního.

Do tištěné verze Horizontu se moc fotografií z obou akcí nevejde, více jich najdete jak na facebookovém profilu naší firmy, tak později i v elektronickém archivu Horizontu na našich webových stránkách.

LP 2019

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies