Energetika v TOS VARNSDORF a.s. (3. část - elektřina)

V minulých číslech jsme se dozvěděli o nákupu energií a jak je to v TOSu s vodou. Dnes si můžete přečíst, jak je to s elektřinou.

V současné době je TOS VARNSDORF a.s. zásoben elektrickou energií 35 kV vedením z transformovny v Podhájí. Mnoho lidí zajímá, jak to vlastně je a bude s novým elektrickým vedením pro Šluknovský výběžek. Transformovna Podhájí má dva přívody. Jedno vedení 110 kV z transformovny Babylon (cca od roku 1965) a druhé 35 kV z České Kamenice (původní napájení celého Šluknovského výběžku, které v již delší dobu kapacitně celý výběžek nepokryje).

Bude nové vedení?

Jelikož jsou obě vedení umístěna z velké části v jedné trase a prakticky z jedné linky 110 kV, velice často se stává, že pořádná vichřice či námraza snadno odřízne Šluknovský výběžek od elektřiny. Z těchto důvodů se již přes 20 let plánuje výstavba nového vedení 110 kV z transformovny Česká Lípa – Dubice do Varnsdorfu, v délce cca 36 km. Neustálé protesty jak ze stran ekologů, tak obcí výstavbu již desítky let pozdržují. Poslední varianta, která je navržena po sloupovém vedením a s přibližně 5 km kabelovým úsekem v CHKO Lužické hory, mezi Svorem a Stožeckým sedlem, už se zdála schůdnou, ovšem vysoké stožáry v blízkosti domů ve čtvrti Arnultovice odmítá vedení města Nový Bor. Stávající a budoucí elektrická síť je dobře vidět z obrázku.

Pokud se opět krajem prožene vichřice, podobná letošní březnové vichřici Eberhard, můžeme počítat s tím, že opět zůstanou v oblasti bez proudu tisíce lidí.

Po realizaci nového vedení 110 kV by i město mělo přejít ze současných 10 kV rozvodů na 35 kV. Tento přechod umožní firmě TOS VARNSDORF a.s. druhou cestu napájení z města. Firma by v budoucnu měla mít tedy dvojí napájení. Kabelem z města 35 kV a stávající venkovní vedení z rozvodny v Podhájí 35 kV. Tím by začalo existovat záložní napájení a výpadky v dodávce elektřiny pro naši firmu by měly být minulostí. Nechci být špatným prorokem, ale obávám se, že než se stavba zrealizuje, budu již v důchodu.

Firemní rozvodná síť

A jak je to tedy s vlastní rozvodnou sítí ve firmě? Jak bylo uvedeno výše, firma je napájena 35 kV (čti kilovoltů), tedy 35 000 V. V domovní zásuvce je 230 V a člověk se slabším srdcem si může dotykem tohoto napětí přivodit smrt. Napájecí napětí TOSu je tedy více než 150krát vyšší nežli napětí v zásuvce. Při takovémto napětí už nedochází k přenosu elektřiny pouhým dotykem, ale může dojít i k „přeskoku“ elektřiny vzduchem. Přeskoková vzdálenost je ovlivněna vlhkostí vzduchu, teplotou, tlakem a jeho čistotou. Všeobecně se říká, že napětí 1 kV dokáže přeskočit na vzdálenost 1 mm. V našem případě tedy může elektřina ve vstupní rozvodně přeskočit až na vzdálenost 35 mm. Ovšem většinou je vzduch vlhký, proto vidíte na vstupní rozvodně 35 kV izolátory o délce cca 30 cm.

Minimální dovolená hranice zóny přiblížení pro 35 kV je 1,37 metru! Proto je vždy nejlepší přistupovat k vysokému napětí s respektem a dodržovat bezpečnostní zásady. Ne nadarmo patří tato zařízení k vyhrazeným, na kterých mohou pracovat pouze osoby se zvýšenou elektrotechnickou kvalifikací.

Ve vstupní rozvodně se napětí 35 kV transformuje na 6 kV a toto napětí je rozvedeno v zemi vysokonapěťovými kabely do objektů kalírny, haly vřeteníků, těžké montážní haly a montážní haly, kde se 6 kV transformuje na 400V, či 230V. Všechny ostatní objekty jsou napájeny nízkonapěťovými kabely, včetně nové Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF s.r.o. Položení většiny nových kabelových rozvodů proběhlo při jednom rozkopání firmy, a to současně s výměnou vodovodního řadu.

Taktéž se podařilo v průběhu minulých let zrekonstruovat většinu objektových rozvoden, včetně výměny zastaralých ztrátových transformátorů. Například výměna hlavního transformátoru 35 kV / 6 kV, o příkonu 2 500 kVA, která proběhla v červenci 2015, přináší firmě roční úsporu 197 000,- Kč. To znamená, že tato investice vložená do nákupu transformátoru s nižšími ztrátami, bude již příští rok v úsporách zaplacena. Jak poznáte starý a nový transformátor, až půjdete okolo vstupní rozvodny? Úspornost asi moc nerozeznáte, ale velikost určitě.

Kogenerace

Někdy se lidé diví, že při výpadku elektřiny ze strany ČEZu někde elektřina je. Ve firmě existuje takzvaný „vnitřní okruh“, který dokážeme napájet z vlastního zdroje elektřiny. Z tohoto okruhu jsou napájena pro firmu životně důležitá zařízení (kotelna, protipožární stanice, serverovny, PC, nouzová osvětlení, vstupní rozvodna apod.). Elektřinu si vyrábíme pomocí kogeneračních jednotek (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) – viz ilustrační obrázek.

Jednoduše řečeno: v pístovém motoru se spálí zemní plyn a takto poháněný motor roztočí generátor, který vyrobí elektřinu. Při spalování zemního plynu se vyvíjí teplo, které používáme pro ohřev teplé vody a vytápění. Tímto je možné zvýšit účinnost využití energie v palivu. U nás dosahujeme účinnosti v zimních měsících až 96 %. Když si uvědomíme, že účinnost výroby elektřiny v nejmodernějších uhelných elektrárnách je maximálně 50 % a v jaderných kolem 40 %, tak je jasné, proč je kogenerační výroba tak podporována. S touto úspornou a ekologickou výrobou elektřiny jsme započali již v roce 1996, kdy jsme nainstalovali 3 ks kogeneračních jednotek s turbo motory od českého výrobce TEDOM Třebíč o výkonu 3x140 kWe (kilowat elektrických) a 3x 200 kWt (kilowat tepelných). Celkem tedy 1,02 MW. V době výstavby jsme byli vůbec první firmou v širokém okolí, kde se nainstalovaly kogenerační jednotky s pístovými motory. Po úspěšných šestnácti letech provozu byla provedena výměna kogenerací dvěma atmosférickými jednotkami od německého výrobce Bosch – Buderus o výkonu 2x 240 kWe a 2x 374 kWt. Stávající celkový výkon je tedy lehce vyšší, 1,228 MW.

Spotřeba elektřiny

Pokud si někdo chce porovnat vlastní spotřebu elektřiny se spotřebou elektřiny v TOSu, tak vězte, že v roce 2018 jsme nakoupili 4 352 183 kWh a vyrobili 1 339 357 kWh (téměř čtvrtinu spotřeby jsme si vyrobili sami).

Firma TOS VARNSDORF tedy za rok 2018 spotřebovala celkem 5 691 540 kWh elektřiny, což v penězích představuje částku cca 10,5 mil. Kč.

Všechna vyhrazená elektrotechnická zařízení podléhají zvláštním předpisům a je třeba na nich provádět pravidelnou údržbu. Proto ty třídenní odstávky elektřiny pro celou firmu v letních měsících.

Stejné, co platí o ohni, by se tedy dalo říct i o elektřině: „Elektřina je dobrý pomocník, ale zlý pán!“

Pokud se tedy chceme vyhnout neočekávaným událostem, musíme se o elektrozařízení řádně starat. A že se to daří dokazuje plynulost dodávky elektřiny ve firmě Nepamatuji si, že by došlo k výpadku dodávky elektřiny uvnitř firmy.

Doposud se vždy jednalo o výpadky ze strany vnější distribuční soustavy.

A za to patří velký dík a uznání všem pracovníkům energetiky, kteří o firemní energetická zařízení příkladně pečují.

V dalším díle o Energetice v TOS VARNSDORF a.s. se dozvíme více o zemním plynu a jeho přeměně v teplo.

frnk

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies