Setkání vedení společnosti se zaměstnanci - Nejlepší pracovníci za I. pololetí 2019

Červnové setkání vedení společnosti se zaměstnanci proběhlo ve spojených místnostech Školicího střediska ve středu 26. června. Hlavním programem tohoto setkání byly jako obvykle informace o aktuálním vývoji ve firmě, a to především ekonomické.

V průběhu setkání proběhlo vyhodnocení osmi nejlepších pracovníků jednotlivých úseků za aktuální pololetí. Generální ředitel se protentokrát zřekl svého práva jmenovat za svůj úsek, mohlo být tedy oceněno více nejlepších pracovníků výrobního úseku. Zde jsou krátké medailónky oceněných pracovníků, jak je připravili jednotliví odborní ředitelé.

Za úsek obchodního ředitele byl oceněn pan Martin Zabel, technolog nabídek. Je spolehlivý a dosahuje kvalitní úrovně při plnění zadaných úkolů, především se angažuje při řešení složitých technologických úkolů. Je ochotný spolupracovat při řešení úkolů, zejména při předávání technologií u zákazníka. Velkou zásluhu měl na úspěšném dořešení obchodního případu v Německu (firma Putsch). Srbský zákazník velmi kladně ocenil jeho práci při předání technologie (firma BSS – Velika Planá).

Za úsek technického ředitele byl oceněn pan Miroslav Rameš, konstruktér elektrotechnik. K práci přistupuje zodpovědně a úkoly řeší s maximální pečlivostí. Flexibilně reaguje na aktuální situaci a je ochoten pracovat i mimo svou pracovní dobu. Jeho znalosti automatizace jsou na takové úrovni, že se během jednoho roku dokázal adaptovat na výrobní program TOS VARNSDORF. Velmi rychle dokázal přejít od aplikace stávajících programů k tvorbě nových, a tím útvaru elektrokonstrukce pomáhá udržovat tempo s rychle se vyvíjející průmyslovou automatizací a řídicími systémy.

Za úsek výrobního ředitele byl oceněn pan Jiří Honke, kooperátor. Jeho hlavním úkolem v letošním prvním pololetí bylo z důvodu poklesu vlastních zakázek naplnit volnou kapacitu stěžejních strojů v těžké mechanice. I díky jeho přičinění se podařilo navázat úzkou spolupráci s firmou Bombardier Česká Lípa, která se pro nás stala významným kooperačním zákazníkem. Pro tohoto zákazníka jsme v těžké mechanice za první pololetí roku 2019 zrealizovali zakázky přesahující hodnotu 10 mil Kč. Podařilo se tak zajistit vytížení nenaplněných kapacit těžké mechaniky, ale také dosáhnout vysokého zisku zrealizovaných zakázek.

Za úsek výrobního ředitele byl oceněn pan Václav Chaloupecký, nástrojař. Patří mezi nejzkušenější montážní pracovníky na montáži frézovacích hlav. V posledním půlroce se podílel na stavbě prototypových hlav typu HUFT 50 a HUIL 50. Díky jeho zkušenostem, vstřícnosti a ochotě udělat něco navíc byla hlava HUFT 50 včas připravena k testování. Druhá hlava je ve finální fázi montáže a její dokončení bylo naplánováno do konce června.

Za úsek výrobního ředitele byl oceněn pan Pavel Bureš, montér mechanik. Pracuje ve firmě od roku 2001 s přestávkou v letech 2002 až2006. Jeho začátky byly na středisku montáže vřeteníků, tehdy ještě W 100 A, poté WHN 110/130. V roce 2010 nastoupil do střediska servisu, kde působí dodnes. Na středisku patří mezi nejlepší zaměstnance. Důvodem je široká znalost portfolia strojů, flexibilita a ochota při řešení servisních záležitostí. Servis většinou dokončí ještě před očekávaným termínem a co je důležité – bez následných reklamací.

Za úsek výrobního ředitele byl oceněn pan Jan Křivohlavý, dispečer montáží. Tento oceněný pracovník dlouhodobě odvádí bezchybnou a obětavou práci dispečera pro montážní střediska elektrodílna a montáž strojů WHN 13 CNC. Velice kladně ho hodnotíme za podporu a práci pro všechna montážní střediska, zastupování jednotlivých předáků v době jejich nepřítomnosti a zejména pro jeho příkladný přístup k nově nastupujícím pracovníkům, učňům a absolventům Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF.

Za úsek výrobního ředitele byl oceněn pan Karel Šnobl, montér mechanik. Uvedený pracovník dlouhodobě odvádí velice kvalitní a odbornou práci na středisku montáž zakázkových strojů řady WRD. Přestože již dosáhl důchodového věku, stále patří k lídrům uvedeného střediska a také se kontinuálně podílí na složitých instalacích u externích zákazníků. Velmi si ceníme jeho odbornosti, solidního vystupování a maximální snaze vyhovět potřebám společnosti TOS VARNSDORF.

Za úsek finančního ředitele byl oceněn pan Evžen Šeps, referent investic (stavby). Svým aktivním přístupem k výkonu stavebního dozoru na stavbě Centrum vzdělávání – Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF přispívá k plynulému plnění harmonogramu stavby a úspoře nákladů na její realizaci.

LP 2019

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies