Portálový stolový stroj WVM 2600 T (část 2)

Minulé číslo Horizontu přineslo úvodní informaci o portálovém stolovém stroji WVM 2600 T. Dnes se podíváme na detailnější popis konstrukčního řešení stroje. Nyní stroj nabízíme nejen s parametrem 2 600 mm (rozestup mezi stojany), ale i s parametrem 3 600 mm. Upozornění pro slabší povahy: následující text je velmi technický.

Rám stroje se skládá z podélného lože s pojízdným stolem, nad kterým je umístěn příčně vedený vřeteník pohybující se po příčníku, jenž je upevněn na dvou svislých stojanech. Všechny díly rámu jsou navrženy a vyrobeny jako tuhé, optimálně dimenzované a žebrované odlitky z ocelolitiny, ze šedé nebo tvárné litiny. Podélné lože je možné poskládat ze dvou a více částí (z modulů 3500, 4000 a 5500 mm) podle délky pojezdu X. Lože je provedeno jako odlitek ze šedé litiny. Nese dvě dráhy lineárního valivého vedení X a ozubený hřeben pro pojezd stolu.

Příčník je odlitek ze šedé litiny. Vodorovně v souřadnici Y se po něm pohybuje přestavitelný vřeteník, který nesou tři dráhy lineárního valivého vedení Y a náhon osy Y, v těle vřeteníku je svislé vedení pro výsuv smykadla v ose Z. Dále je zde pravítko odměřování, spínače koncového vypínání a pevné dorazy. Na čelech jsou uchyceny konzoly pro návazné vedení skládacích látkových měchů.

Základním tělesem vřeteníku je tuhý odlitek z tvárné litiny, který vytváří vedení pro svisle přestavitelné smykadlo vyrobené z ocelolitiny. Náhon otáček náhonové hřídele ve smykadlu je odvozen od výkonného elektrického regulačního pohonu přes robustní převodovou skříň. Dva mechanické stupně převodovky jsou řazeny automaticky - elektricky ovládaným přesouvačem. Náhon z převodovky na náhonový hřídel je proveden přes torzně tuhou spojku.

Na vřeteníku je dále umístěn motor včetně řemenového převodu a kuličkového šroubu pro výsuv smykadla, koncové vypínání a odměřování smykadla, včetně bezpečnostní brzdy výsuvu svisle přestavitelného smykadla. Smykadlo je vedeno čtyřmi dráhami lineárního vedení. Hmotnost smykadla je symetricky po stranách vyvažována hydraulickými válci. Zařízení pro vyvažování sestává z hydraulického akumulátoru se dvěma tlakovými nádobami, je umístěné na boku pravého stojanu.

Vedení všech lineárních přestavitelných skupin stroje jsou provedena jako valivá s předpětím (vedení smykadla, vedení vřeteníku a vedení stolu) na bázi kompaktních lineárních valivých vedení. Vedení loží je zakrytováno ocelovými teleskopickými kryty. Vedení na příčníku je chráněno skládanými látkovými měchy v celém prostoru pohybu vřeteníku ve vodorovném směru. Na bocích příčníku je chráněno ocelovými pevnými kryty.

Plošina pro obsluhu nese ovládací panel řídicího systému a je pevně uchycena k pravému stojanu stroje. Plošina je krytovaná tak, aby chránila obsluhu před rozletem třísek. Směrem k obrobku je opatřena otevíratelnými dvířky s funkcí blokování.

Tolik první část technického popisu stroje, v některém z příštích čísel budeme v popisu pokračovat. Na obrázcích na straně 8 vidíte mimo jiné portálový stroj s krytováním pracovního prostoru.

LP 2019

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies