Škola v roce 3

S odstupem několika měsíců opět přinášíme nové informace o dění ve firemní škole. O tom, jak pokračuje stavba nového objektu vzdělávacího střediska, jste byli informováni v minulém vydání Horizontu a také v tomto čísle najdete aktuální fotografie.

Od příštího školního roku bude škola přemístěna do rekonstruovaných prostor, kde budou vytvořeny nadstandardní podmínky pro výuku včetně vybavení odborných učeben moderními pomůckami pro výuku elektrotechniky, mechatroniky a metrologie. Stavební část a vybavení kmenových učeben nábytkem a audiovizuální technikou jsou financovány firmou, vybavení čtyř odborných učeben v hodnotě cca 11 mil. Kč pak bude hrazeno státní dotací z programu IROP na podporu odborného vzdělávání.

V současné době je ukončeno přijímací řízení žáků do 1. ročníku od 1. září 2019. Nově budou otevírány elektrotechnické obory, a to čtyřletý maturitní obor Mechanik elektrotechnik a tříletý obor Elektromechanik. Tím bude dokončen plánovaný počet vyučovaných oborů a k dalšímu rozšiřování vzdělávací nabídky by již nemělo docházet. Maximální plánovaný počet žáků školy by neměl v budoucnu přesáhnout 190.

Do čtyřletých maturitních oborů všichni uchazeči skládali 12. a 15. dubna státní testy dle jednotného zadání z matematiky a českého jazyka, do tříletých oborů pak byly na konci dubna konány školní přijímací pohovory. Podrobná kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů byla nastavena tak, aby byli přijati žáci se zájmem o daný obor a předpoklady úspěšného zvládnutí studia. Pro to, aby zejména státní testy dopadly co nejlépe a uchazeči mohli nasát atmosféru zkoušek a vyzkoušet obtížnost testů, byli našimi učiteli připraveny na 2. února a 2. března „přijímačky nanečisto“, kterých se zúčastnilo v únoru 50 žáků základních škol a v březnu 33 žáků. Pro úspěšný nábor nových žáků jsme organizovali od listopadu do února každý měsíc jeden den otevřených dveří, na kterých byli uchazeči informováni o možnostech studia na naší škole a uplatněním ve firmě.

V únoru a březnu se naši žáci tříletých oborů zúčastnili krajských soutěží v oborech Obráběč kovů a Zámečník, žáci maturitních oborů pak krajských soutěží v počítačovém konstruování a programování NC strojů. Z jejich umístění uprostřed startovního pole jsme velkou radost neměli, ale výjimku pak k naší radosti udělali počítačoví „konstruktéři“, kteří se umístili na stupních vítězů.

Vrcholem tohoto školního roku je ovšem konání našich prvních závěrečných zkoušek. V červnu budou naši žáci 3. ročníku oborů Obráběč kovů a Strojní mechanik skládat závěrečnou zkoušku (část písemnou, praktickou a ústní). Celkem k závěrečným zkouškám přistoupí 14 ze 16 žáků třetího ročníku, dva žáci již podali žádost o opakování ročníku z důvodu vysoké absence způsobené zdravotními problémy. Zajímavé je, že závěrečná zkouška ve všech jejích částech je státní, resp. s jednotným zadáním pro dané učební obory, podobně jako zkouška maturitní. Jednotné zadání všech částí zkoušky je totiž zpracováno centrálně pro všechny školy vyučující tyto obory bez rozdílu zřizovatele.

Dělali jsme a děláme vše pro to, aby naši první absolventi byli na tyto zkoušky dobře připraveni a po získání výučního listu se stali dobrými pracovníky firmy.

Ing. František Hricz

Těsně před uzávěrkou: v pondělí 17. června úspěšně složilo závěrečné učňovské zkoušky třináct z přítomných třinácti žáků, z nich dvanáct prospělo, jeden prospěl s vyznamenáním. Ten výše zmiňovaný čtrnáctý žák ještě před zkouškami požádal o opakování ročníku, rovněž ze zdravotních důvodů. Ve středu 19. června pak bylo třináct žáků slavnostně vyřazeno a za přítomnosti statutárního ředitele TOS VARNSDORF Ing. Jana Rýdla ml. všichni obdrželi výuční list. Z těchto prvních třinácti vyřazených absolventů tříletých oborů do naší firmy nastupuje sedm, z toho dva zámečníci a pět obráběčů kovů (tito jdou do lehké mechaniky).

LP 2019

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies