Rozvoj výrobní základny v roce 2018

Pro popis rozvoje výrobní základny v roce 2018 jsme použili část jedné kapitoly z Výroční zprávy společnosti za rok 2018.

Plán rozvoje výrobní základny pro rok 2018 obsahoval vedle drobných akcí různého charakteru tři rozhodující projekty: stavbu Centra vzdělávání – SPŠ TOS VARNSDORF, instalaci prototypu WHT 130 C a generální opravu rovinné brusky na vodící plochy Waldrich Coburg 2.4500.04 ve středisku těžkých mechanik.

Návrh plánu byl v termínu tvorby, tj. v říjnu 2017, odsouhlasen s limitem ve výši 95 mil. Kč. Z toho investiční náklady představovaly částku 65 mil. Kč a opravy částku 30 mil. Kč.

V první polovině roku, po dokončení projektové dokumentace na stavbu Centra vzdělávání – SPŠ TOS VARNSDORF byly zpřesněny celkové očekávané náklady na její výstavbu. Došlo však k časovému zpoždění projektu technického rozvoje, vývoje stroje WHT 130 C, a rozpočtové náklady na stavbu Centra vzdělávání byly navýšeny, byl plán RVZ na rok 2018 aktualizován v první polovině roku 2018. Aktualizovaný plán obsahoval již jen dva zásadní projekty: zahájení I. etapy stavby Centra vzdělávání průmyslové školy a generální opravu brusky.

Stavba průmyslové školy byla realizačně rozdělena do dvou etap. První etapa obsahuje kmenové učebny, odborné učebny, odborné kabinety, jídelnu včetně výdeje stravy a provozní část. Celkové náklady na I. etapu stavby bez vybavení jsou odhadovány na 125 až 130 mil. Kč. Samotná stavba první etapy byla zahájena v červnu roku 2018 s předáním do užívání v červenci roku 2019. Generálním dodavatelem stavby se na základě výběrového řízení stal Děčínský stavební podnik s.r.o. Celkem bylo v roce 2018 na stavbě školy prostavěno 47,2 mil. Kč. Z toho podíl 36,2 mil. Kč představuje technické zhodnocení stavby a 10,9 mil. Kč opravy. O realizaci II. etapy stavby, tj. tělocvičny a dílen praktické výuky s předpokládanými náklady 25 až 30 mil. Kč, zatím vedení společnosti nerozhodlo.

Generální oprava brusky s rozpočtovými náklady 1 070 tis. EUR byla zahájena v posledním týdnu měsíce října. Opravu rovinné brusky zajišťuje rakouská firma SBA Mechatronics GmbH. Dokončení, tj. předání stroje do užívání, je plánováno na termín 27. února 2019. (Zde musíme text z výroční zprávy doplnit o aktuální údaje: předání stroje do užívání se značně protáhlo, první etapa přejímky byla dokončena v dubnu, od května je bruska v užívání a od června už pracuje na dvě směny.)

Z dalších projektů zahrnutých do plánu 2018 je nutné vyzdvihnout investici do zvýšení kontroly kvality vyráběných dílců, kdy v prvním čtvrtletí roku byl zprovozněn třísouřadnicový měřící stroj ACCURA 16/42/10 v celkové hodnotě 3 642 tis. Kč. V průběhu roku byly pravidelně modernizovány informační technologie a systémy. Celkové investice do oblasti informatiky za rok 2018 dosáhly částky 800 tis. Kč.

V roce 2018 dosáhly finanční prostředky vynaložené na investiční majetek hodnoty 62,6 mil. Kč. Z toho stroje a zařízení představují hodnotu 10,9 mil. Kč a stavby 40,9 mil. Kč. Významnou položku vynaložených investičních prostředků představují opět náklady na modely ve výši 5,2 mil. Kč a přípravky ve výši 5,6 mil. Kč.

Plán rozvoje výrobní základny na rok 2019 navazuje na plán roku 2018. V prvním čtvrtletí bude dokončena oprava rovinné brusky a v pololetí stavba Centra vzdělávání – SPŠ TOS VARNSDORF. U obou akcí byl v průběhu roku 2018 odsouhlasený harmonogram plněn. Na první polovinu roku je plánována instalace a aktivace zpožděného výstupu technického rozvoje prototypu WHT 130 C (Opět doplňujeme text z výroční zprávy: prototyp je stále ve vývojové dílně, přesun do těžké mechaniky proběhne ve druhém pololetí).

trochu opisoval LP 2019

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies