Otevřený dopis předsedy správní rady

Dne 20. května 2019 zveřejnil předseda správní rady TOS VARNSDORF a.s. Ing. Jan Rýdl st. otevřený dopis Ing. Bc. Petru Kotuličovi, řediteli Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy služeb a cestovního ruchu Varnsdorf.

Ing. Bc. Petr Kotulič
Ředitel Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy služeb a cestovního ruchu, Bratislavská 2166, Varnsdorf

Vážený pane řediteli,

v dubnovém čísle časopisu Ekonom byl zveřejněn můj rozhovor týkající se situace v TOS VARNSDORF a.s a jeho působení na světových trzích. V rozhovoru jsem byl dotázán na důvod, proč jsme založili soukromou firemní Střední průmyslovou školu. Nebylo to ústřední téma rozhovoru, a proto jsem důvody popsal velice stručně, cituji:

„My jsme před několika lety při hovorech o strategii zjistili, že největší ohrožení existence firmy je nedostatek kvalitní pracovní síly. Protože na trhu práce neseženete nic, zvlášť tady v pohraničí. Ve Varnsdorfu máme státní střední školu, ze které vyjde 30 až 50 děcek ročně, ale nepoužitelných. To nepřeháním. Je to důsledek, mimo jiné, financování škol, které dostávají peníze na žáka. Dopadá to tak, že na místní škole, která byla původně průmyslovkou, mají nějakých 52 oborů. Kvalita šla logicky šíleně dolů. Když jsme odtamtud vzali nějakého kluka, začínali jsme s ním od začátku. Takže jsme si řekli: stojí nás to stejně peníze, pojďme, uděláme si školu.“

Nedivím se, že právě tato pasáž vyvolala negativní ohlas veřejnosti spjaté s varnsdorfskou školou. Moje vyjádření ke špatné kvalitě absolventů se týkalo maturitních oborů, zejména oboru Strojírenství. Stojím si za tvrzením, že dřívější Střední průmyslová škola ve Varnsdorfu produkovala kvalitně připravené odborníky, díky kterým se stal TOS VARNSDORF a.s. jedním z leaderů ve svém oboru. Bohužel tito lidé jsou dnes již v důchodovém věku a máme problém s předáváním jejich znalostí a dovedností nové generaci techniků. Dnešní absolventi strojírenských oborů, až na výjimky, postrádají základní znalosti o strojařině a obtížně se zapracovávají na pozice středního managementu i technické funkce. Především maturitní obory, na které se díky absenci přijímacích zkoušek mohl dostat každý, byly devastovány zejména špatným systémem financování. Málokterý ředitel by vyhodil neschopného žáka a přišel tak o státní příspěvek. Nízká úroveň znalostí maturantů je důsledkem špatně nastaveného systému státem. Nechtěl jsem kritizovat pedagogický sbor školy, který za daných podmínek dělal, co mohl. Zavést selektivní výběr pro studium náročných strojírenských oborů a zredukovat nesmyslný hon za největším počtem žáků vymýšlením nových oborů, znamenalo existenční ohrožení školy. Peníze pro financování školy měly, asi logicky, přednost. Doufejme, že povinné přijímací zkoušky a připravované změny ve financování tento nešvar odstraní a učitelé budou moci naplnit své poslání.

Vážený pane řediteli, lituji, že se nám nepodařilo s Vašim předchůdcem dohodnout zapojení TOS VARNSDORF a.s. jako strategického partnera do činnosti školy a zavést do výuky principy duálního vzdělávání. Byli jsme přesvědčeni, že takovéto spojení zvýší kvalitu výuky a renomé školy. Toto přesvědčení nesdílel tehdejší ředitel, protože místo hledání optimálního řešení ve všem viděl neřešitelný problém. Proto jsme nakonec rozhodli usilovat o vlastní školu. Vznikla tak situace, kdy v 16 tisícovém městě působí dvě školy nabízející vzdělání ve shodných strojírenských, a dnes i elektrotechnických, oborech. Je zřejmě nemožné dohodnout se na odstranění duplicit a o strojírenské obory se podělit. Přesto si myslím, že místo nevraživosti a napadání máme šanci spolupracovat i jako konkurenti. Naší společnou snahou by mělo být nabízet kvalitní vzdělání především lidem Šluknovského výběžku, kteří díky tomu budou schopni řešit problém zaostalosti našeho regionu. Přeji Vám, aby se naplnily záměry se soustředěním Vaší školy do nového kampusu a škola tím dostala impuls pro další rozvoj. I my investujeme do výstavby nové školy, kterou otevíráme 2. září letošního roku a která poskytne studentům a učňům kvalitní podmínky pro náročné studium. Nabízíme možnost využít některé naše specializované laboratoře i pro výuku Vašich studentů. Věřím, že i z Vaší strany se najde příležitost podělit se s našimi studenty o dobré zkušenosti. Spolupracujme ve prospěch našich studentů a našeho regionu.

S úctou

Jan Rýdl Předseda správní rady TOS VARNSDORF a.s.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies