Dozorový audit 2019

Ve dnech 18. a 19. března 2019 proběhl v prostorách firmy TOS VARNSDORF a.s. dozorový audit, který byl v tomto roce zaměřen na prověření firemních strategických a podpůrných procesů, zda jsou od minulého roku i nadále v souladu s požadavky aktualizované normy ISO 9001:2015.

Úvodním setkáním auditorů certifikační společnosti SkQS pana Ing. Václava Jíchy a pana Ing. Martina Zdrálka s vedením společnosti byl oficiálně zahájen první den auditu. Hlavního slova se ihned ujal generální ředitel Ing. Jan Rýdl ml., který auditorům prezentoval strategii firmy a vizi jejího budoucího směřování. Následně auditoři rozdělili své síly mezi oblast zajišťování lidských zdrojů (V. Hulánová Makalová) a oblast technického rozvoje firmy (Ing. Pagáč). Po krátké pauze, během níž byli auditoři pozváni panem Ing. Poupalem, který při této příležitosti zastupoval výrobního ředitele, na oběd do oblíbeného pivovaru Kocour, byla pozornost přenesena k jednomu z hlavních procesů realizace zakázek – výrobě. Na závěr celého dne byly prověřeny dokumentované informace firmy a také agenda spojená s interními audity (OSRK – Ing. Korb, Bc. Středová).

Následující den byl věnován strategické oblasti Prodeje a marketingu, kdy se auditorům plně věnoval obchodní ředitel (M. Holakovský) a v poslední řadě byl navštíven Odbor nákupu (M. Ducháček).

Závěr dozorového auditu a shrnutí zjištění obou těchto dnů byl proveden za účasti vedení společnosti firmy a zástupců OSRK. Výsledný výrok zněl, že nebyly shledány žádné vážné neshody s normou ISO 9001:2015 a její úspěšná implementace z minulého roku v naší společnosti byla tudíž potvrzena. Certifikát, dokladující zacílení produktů TOS VARNSDORF a.s. na kvalitu a systémová řešení vedoucí ke zlepšování interních procesů, je tak na další rok i nadále platný. Naše společnost tak i nadále dává světu vědět, že je pro ni kvalita a spokojenost zákazníků prioritní.

Na závěr bych, jakožto zástupce Odbor systému řízení kvality, touto cestou ráda všem auditovaným srdečně poděkovala za jejich přípravu a vynikající spolupráci během auditu.

- Bc. Markéta Středová

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies