Dlouze z práce

Čekali jste několik měsíců, než vyšlo další číslo Horizontu. V posledních týdnech jsme vydání odkládali, protože příspěvky přibývaly snad rychleji, než jsme je stačili zpracovávat. Počet stránek tohoto čísla postupně narůstal, až se z novin stal pomalu časopis. Ale slíbili jsme něco a to jsme chtěli dodržet. Proto je tento přehled delší než obvykle.

Život přináší ztráty a zisky. Tak to chodilo, chodí a chodit bude, snažte se, jak chcete, základní zákonitosti nezměníte. Ztráty jsou bolestné, zvlášť když ztrácíme někoho blízkého. Na začátku roku jsme ztratili pana Michala Boháče, opustil nás také pan Jiří Žák. Pracovali v TOSu doslova do posledního dechu.

A zisky? Ziskem může být cokoli, jak si kdo určí a vybere. Pro firmu mohou být ziskem úspěchy dosažené při hospodaření, při vývoji nových produktů apod. Skutečně je toho hodně a my o něčem z toho dnes informujeme. Bohužel mnohdy jen stručně, protože pak by počet stránek narostl do bichlických rozměrů (podle vzoru bichle).

Na straně 19 podrobněji popisujeme investice v naší firmě v loňském roce. V podkladu z výroční zpráva jsou zmiňovány i letošní investiční počiny a změny. Největší investicí těchto dvou let je výstavba (rekonstrukce) nové budovy SPŠ TOS VARNSDORF, proto je ten příspěvek doplněn fotografiemi z postupující výstavby.

Na stranách 14 až 16 přinášíme informace o našich letošních účastech na veletrzích a výstavách. Kromě tří nejdůležitějších (dubnový veletrh CIMT v Pekingu, květnová výstava Metalloobrabotka v Moskvě a zářijový megaveletrh EMO v Hannoveru) jsme se jako podpora zúčastnili také lokálních výstav na stáncích našich obchodních zástupců. Pro nás nejviditelnější Zákaznický den TOSday byl po mnoha letech reformován a má jinou podobu. Podrobněji o tom píšeme na straně 3.

Ve druhé polovině března proběhl v naší firmě dozorový audit. O jeho průběhu a kladném výsledku se dočtete na straně 9.

Předseda správní rady Ing. Jan Rýdl st. oslavil dne 10. února sedmdesátiny. Z malé oslavy ve firmě (která přinesla jedno zajímavé překvapení v nečekaném gratulantovi – vítězi z Nagana) přinášíme fotografii. Přejeme co nejpevnější zdraví a mimo jiné i co nejlépe fungující firmu.

Ve čtvrtek 14. března proběhl v areálu firmy TOSmeet 2019, jinak též Konference s obchodními zástupci. Letos jsme našim obchodním partnerům předvedli více zajímavých pracovišť, samozřejmě je nejvíce zaujal prototyp portálového stroje WVM 2600 T. Více o průběhu TOSmeet najdete na straně 3, o portálovém stroji na straně 13.

Letos světu ukazujeme dva nové stroje: portálový stolový stroj WVM 2600 T (strana 13) a druhý kus stroje WHT 130L, tentokrát v provedení horizontky. Tento stroj bude hlavním exponátem na veletrhu EMO 2019 v Hannoveru. Na straně 16 najdete úvodní informace o tomto stroji, rovněž tak o přípravě účasti na tomto veletrhu. Probíhají kontrolní dny exponátu, při posledním dne 12. června jsme exponát vyfotografovali (snímek je u článku). Stavba a oživení budou probíhat podle harmonogramu a my v dalších číslech Horizontu přineseme více informací z postupu prací.

Jak jsme se zmínili, TOSday se od letoška změnil. Nepořádáme ho jako jednu velkou jednodenní superakci, ale zákaznický den byl „rozpuštěn“ na více menších na jednotlivá teritoria cílených zákaznických dnů. Například ve středu 24. dubna 2019 navštívilo firmu celkem 18 zákazníků z významných ruských firem. Zajímali se především o portálový stroj, výsledkem pak bylo několik poptávek (i na větší variantu tohoto stroje).

V pondělí 2. září bude slavnostně otevřena nová budova naší soukromé Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF. Stavební práce finišují tak, aby se včas stihla kolaudace a v průběhu prázdnin se škola mohla přestěhovat do nových učeben a kabinetů. Postupující práce a samozřejmě vlastní otevření budeme podrobněji popisovat v dalších číslech Horizontu.

Na Velký pátek 19. dubna se areál firmy již tradičně otevřel veřejnosti. Přestože byl letošní ročník Dne otevřených dveří veden v úspornější variantě, hostů přišlo zhruba stejně jako loni a většina odcházela spokojena a naplněna nejen fyzicky, ale také informačně a zážitkově. O dnu samotném se dočtete více na stranách 4 a 5, ohlasy najdete na straně 6.

Pokud tento Horizont vyjde v úterý 25. června (člověk, natož editor, nikdy neví), tak to můžeme napsat ještě v budoucím čase: ve středu 26. června proběhne od 13:00 hodin ve spojených sálech A, B a C Školicího střediska tradiční letní setkání vedení společnosti se zaměstnanci. Všichni pracovníci firmy jsou srdečně zváni. Zde v Horizontu přineseme jen kusé informace, přijďte si to poslechnout na vlastní uši.

Již několik týdnů náš dodavatel modelů strojů pracuje na nejnovějším přírůstku naší modelové kolekce. Bude to model portálu WVM 2600 T v měřítku 1 : 20. Tento model je prioritně určen jako exponát pro veletrh EMO 2019.

Jestli se pročtete až na stranu 23, najdete tam článek o Ježíškových vnoučatech z naší firmy. Možná to není jediná parta takto smýšlejících dobrodinců. Je-li vás více, podělte se s námi o svůj příběh. Dobrých zpráv není nikdy dost.

Dne 5. června 2019 byl statutární ředitel naší společnosti Ing. Jan Rýdl ml. zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie. Je to nejvyšší pozice v představenstvu SST. Pro další funkční období byl do pozice generálního ředitele SST opět zvolen Ing. Oldřich Paclík.

Netoliko na tom – dne 11. června 2019 byl Ing. Jan Rýdl ml. kooptován jako člen do představenstva Svazu průmyslu a dopravy. Tento svaz je hlavním partnerem pro českou vládu a odbory (tzv. tripartita) a mít v jeho představenstvu zástupce je významná událost. K oběma zprávám se podrobněji vrátíme asi již v následujícím čísle Horizontu.

A ještě jedna personální zpráva. Na řádné valné hromadě akcionářů TOS VARNSDORF, která proběhla ve středu 12. června, byl do správní rady místo odcházející JUDr. Evy Ruthové zvolen jako člen pan Jaroslav Drusan.

Oběma pánům k těmto změnám gratulujeme, jistě dobře vědí, že to přináší více povinností.

Na zmíněné valné hromadě byla prezentována Výroční zpráva společnosti TOS VARNSDORF a.s. za rok 2018. Tuto výroční zprávu, stejně jako roční závěrku za rok 2018 již zpracovával nový auditor, firma Deloitte Audit s.r.o.

Zaznamenali jsme řadu publikací, kde byla zmíněna naše společnost. Některé zmínky najdete v rubrice Napsali o nás, další přineseme v některém z příštích čísel.

Doufejme, že zbytek letošního ročníku budete moci číst v kratších intervalech.

LP 2019

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies