Kolektivní vyjednávání pro rok 2019

Vyjednávací skupina zaměstnavatele: Generální ředitel (GŘ) Ing. Jan Rýdl ml., předseda správní rady (PSR) Ing. Jan Rýdl, advokátka JUDr. Eva Ruthová, finanční ředitel (FŘ) Ing. Radek Rozsypal, výrobní ředitel (VŘ) Ing. David Nejedlý, vedoucí Odboru lidských zdrojů (OLZ) Vladimíra Hulánová Makalová.

Vyjednávací skupina Závodního výboru Odborového svazu KOVO (ZV OSK):

Předseda Jaroslav Charouzek, členové Milan Junek, Ing. Petr Frank, Miroslav Dítě, Petr Blecha, Martin Klautz, Zdeněk Doležal, Pavel Berdich.

I letos bylo kolektivní vyjednávání tříkolové. První kolo kolektivního vyjednávání proběhlo dne 22. října, druhé 7. listopadu a třetí 20. listopadu.

Vyjednané změny či úpravy v Kolektivní smlouvě pro rok 2019:

 • V oblasti mzdového vývoje bylo dojednáno navýšení objemu fixních mezd ve výši 1 300 Kč na zaměstnance, a to zadáním částky do aplikace hodnocení zaměstnanců dle jednotlivých útvarů, aby vedoucí měli možnost přerozdělit takto navýšený objem fixních mezd dle výsledků pracovníků za rok 2018. Jedná se o navýšení mzdových prostředků ve výši 5 %. K vyrovnání disproporcí pracovních pozic a útvarů byly uvolněny další mzdové prostředky ve výši 0,5 %.

Celkem se objem fixních mezd navyšuje o 5,5 %.

Z podnětu vyjednávací skupiny ZV OSK byl změněn název odměny, kterou jsme znali jako 13. a 14. mzdu, na Odměnu za splnění plánovaných tržeb za 1. a 2. pololetí roku.

 • Termín celozávodní dovolené je dohodnutý na dny od 29. 7. do 11. 8. 2019 včetně (12 dnů) a další čerpání dovolené na dny od 23. 12. do 31. 12. 2019 včetně (4 dny).
 • V souvislosti s úpravou kalkulací jídel firmou JOTTO došlo k navýšení cen obědů pro zaměstnance následovně:

Menu 1 – 5: 40 Kč
Menu 6 (minutka): 42 Kč
Menu 7 (fitness): 36 Kč
Menu Speciál: 50 Kč
Menu Mražené jídlo: 34 Kč

Vyjednané změny či úpravy ve Mzdovém předpisu pro rok 2019:

 • V ustanovení popisujícímu podmínky pro výplatu Prémií bylo finančním ředitelem upřesněno názvosloví pojmu Tržeb následovně:

Tržby = Tržby za prodej zboží vlastních výrobků a služeb + Tržby za prodej zboží za dané období vyjádřené ve výkazu zisku a ztrát na řádku č. 01 a 02.

 • Na návrh generálního ředitele byla nastupujícím absolventům učebních a studijních oborů navýšena nástupní mzda na 17 000 až 19 000 Kč

Absolventům středních a vysokých škol byla nástupní mzda upravena v rozsahu od 18 000 Kč do 27 000 Kč.

 • Výše preferenčního příplatku již není stanovena částkou v korunách, nýbrž v procentech, a dle zákona činí 10 % z hodinové minimální mzdy.
 • Příplatek za práci v odpolední směně činí nově 14,50 Kč za 1 hodinu práce ve vícesměnném provozu a mezi 14:00 a 22:00 (původně 10 Kč).
 • Příplatek za práci v noci v době mezi 22:00 a 6:00 činí nově 30 Kč (původní výše 20 Kč).
 • Byl odsouhlasen i návrh ZV OSK na úpravu spodní hranice kritéria odpracované doby u odměny za dlouhodobou dobrou práci a přínos pro firmu (věrnostní odměna) z původní doby zaměstnání 5 – 9 roků s odměnou 3 000 Kč na 3 – 9 roků. Odměna zůstává ve stejné výši.
 • Na návrh GŘ byla upravena odměna interních instruktorů. Původní částka 100 Kč na žáka a den při vedení žáka v odborném výcviku nebo odborné praxi byla navýšena na 200 Kč za žáka a den.
 • Více změn doznalo ustanovení o odměňování za servis a stavbu stroje u zákazníka. Výrobní ředitel navrhnul změnu ve výši 2 000 Kč za každý den zkrácení doby montáže oproti harmonogramu pro každého pracovníka montážní skupiny.

Další částka 250 Kč za každý odpracovaný pracovní den bude vyplacena každému pracovníkovi montážní skupiny za předpokladu, že harmonogram stavby bude stanoven pro pracovníka na 30 a více pracovních dnů a že nedojde k přerušení stavby stroje zaviněním pracovníka.

V případech, kdy dojde při stavbě či servisu stroje k porušování pracovní kázně, poškozování dobrého jména firmy nevhodným chováním pracovníka, může být odměna za splnění harmonogramu krácena dle rozhodnutí vedoucího Provozu montáží.

Vladimíra Hulánová Makalová

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies