Instruktor odborného výcviku a odborné praxe v TOS VARNSDORF

Čas příliš nevnímáme, pokud k tomu nemáme zvláštní důvod. Někdy však máme potřebu ohlédnout se v čase zpět a uvědomit si, jak události rychle ubíhají, a přítomnost se za okamžik stává minulostí.

Nejinak je to v případě vzdělávacího zařízení Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF s.r.o. Tento školní rok je již třetí, kdy žáci, každým rokem ve větším počtu, docházejí do naší firmy, aby se něco naučili. Naše škola je jiná než státní resp. krajské školy a není to jen zřizovatelem a právní formou, ale hlavně způsobem výuky. Máme totiž jedinečnou příležitost spolupracovat při výuce s firemními profesionály ve svém oboru.

Výuku odborných předmětů v teoretické výuce nám pomáhají zajišťovat jako externí učitelé firemní konstruktéři a technologové, konkrétně Ing. Tomáš Beran, Ing. Petr Bali Šoltés, Ing. Rudolf Studený, Ing. Petr Macner, Ing. Jan Rejf a p. Pavel Kamenický. Pro ně samotné je to nejen zkušenost s kantořinou, ale i šance předávat své znalosti generaci, která jednou bude páteří firmy. Pro žáky je to vítaná změna, když je neučí jen profesionální pedagogové, ale i odborníci s letitou praxí.

Systém praktické výuky na naší škole je založen a stojí na práci instruktorů odborného výcviku. Žáci druhých a třetích ročníků vykonávají praktické vyučování na provozních pracovištích, větší část u nás v TOSu a menší v dalších 14 firmách (od České Lípy, Děčína až po Velký Šenov či Mikulášovice). Tíha a odpovědnost za kvalitní praktickou přípravu pak leží právě na bedrech instruktorů. Pro představu: jen v TOSu jako škola máme uzavřenu dohodu s více než 40 instruktory z řad pracovníků firmy. Ti byli před začátkem školního roku proškoleni nejen z organizování praxe žáků a vedení nutných písemností, ale zejména ze způsobů práce s dnešní mládeží a pedagogických přístupů. Pokud si uvědomíme, že tuto práci dělají při plném nasazení a plnění svých pracovních úkolů, patří jim velké poděkování za jejich odpovědný přístup. Ne všichni si na tuto práci troufnou, a ti, kteří jsou instruktorem, vědí své. Velmi si jejich práce a nasazení vážíme. Věřím, že i oni sami mají dobrý pocit z toho, že se mohou podílet na vzdělávání a odborné přípravě budoucích tosáků.

Ing. František Hricz
ředitel SPŠ TOS VARNSDORF s.r.o.

Spolupráci s firemní školu na činnost instruktora uzavřelo 46 pracovníků firmy. Jmenovitě: Martin Štefáček, Zdeněk Zelenka, Karel Vokálek, Miroslav Dítě, Jan Hájek, Pavel Harant, Jaromír Lehroch, Petr Lorenc, Miroslav Němec, Jiří Šulc, Tomáš Čepelík, Jaroslav Strolený, Jaroslav Jeřábek, Jiří Macoun, Jaroslav Jína, Josef Říha, Jiří Šálek, Karel Hurtig, Tomáš Hobza, Jiří Hubáč, Josef Monik, Petr Veselý, Václav Chaloupecký, Ing. Ján Pagáč, Jaroslav Juda, Roman Wenzel, Milan Fiala, Martin Klautz, Tomáš Dušek, Robert Hofhansl, Jiří Kos, Ondřej Makyš, Karel Šnobl, Jan Karásek, František Švec, Radek Pavelka, Jaroslav Horáček, Jiří Laštovka, Pavel Kozák, Josef Mikolášek, Jindřich Fehér, Pavel Tůma, Pavel Šmíd, Stanislav Daníček, Jiří Buršík a Martin Benátský.

Patří jim právem nejen poděkování, ale i úcta za to, že jsou ochotni si ke své práci navíc přibrat toto zodpovědné poslání a předávat své znalosti a dovednosti žákům firemní školy. Bez jejich vstřícnosti by žáci nemohli poznávat pracovní prostředí, strojní vybavení a um nejen instruktorů, ale i ostatních pracovníků.

Práce instruktorů si skutečně velice vážím, a dokázal jsem to i tím, že jsem v průběhu letošního kolektivního vyjednávání předložil návrh k navýšení jejich odměňování. Ve Mzdovém předpisu pro rok 2019 bude již tato odměna upravena.

Děkuji Vám pánové.

Ing. Jan Rýdl ml.
generální ředitel TOS VARNSDORF a.s.

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies