METALURGIE Rumburk prochází největší modernizací v novodobé historii

Po více než tříleté přípravě, kdy se hledal optimální způsob jak vyřešit zlepšení pracovišť a dokončit celkovou modernizaci výrobního provozu dceřiné slévárny METALURGIE Rumburk, byl nalezen vhodný dotační titul z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, který podporuje ekologizaci výrobních podniků se zaměřením na snížení emisí ze stacionárních zdrojů.

Po dokončení základní projektové přípravy (studie) a jejím projednání u poskytovatele dotace, kterým je Ministerstvo životního prostředí ČR, resp. Státní fond životního prostředí, byla potvrzena přijatelnost projektu s názvem „Ekologizace výroby odlitků ve slévárně METALURGIE Rumburk – snížení emisí“ do aktuální dotační výzvy s tím, že poskytnutá dotace z prostředků Evropské unie je v tomto operačním programu ve výši 55 % způsobilých výdajů.

Po strategickém rozhodnutí využít tento dotační titul vyhlásila firma v loňském roce veřejné Zadávací řízení na výběr generálního dodavatele, které bylo završeno uzavřením Smlouvy s vybraným dodavatelem, společností PROFILTR Brno, v nabídkové ceně cca 249 mil. Kč, která je v plné výši způsobilým výdajem, a bude tak dotována částkou cca 137 mil. Kč.

V čem tedy spočívá právě realizovaný projekt? Jedná se o rekonstrukci stávající nevyhovující části areálu slévárny, demolici nahrazovaných objektů a výstavbu objektů nových včetně dodávky potřebných technologických zařízení a provedení opatření, které povedou ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek, vše formou dodávky „na klíč“.

Realizace byla zahájena počátkem letošního roku v rámci první etapy demolicí původního objektu kotelny a části budovy údržby. Na vytvořeném prostoru je vybudována moderní dvoulodní hala objektu čistírny odlitků se sociálním přístavkem a v současné době probíhají montáže technologických zařízení (vidíte na fotografiích) s termínem dokončení v prosinci 2018. Počátkem příštího roku tak může dojít k přesunu pracovišť do nových prostor a dílo může pokračovat druhou etapou, v níž budou nahrazeny nevyhovující haly původní čistírny odlitků novou plochou prodloužených dvou lodí slévárny, výstavbou nové těžké jaderny, nové tavící pece a licích kesonů. To umožní výrobu hmotných odlitků až do 14 tun. Finální ukončení realizace projektu je stanoveno na leden 2020.

Ing. Václav Kročil
vedoucí technického úseku METALURGIE Rumburk

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies