AO GRS Ural a lokalizace

Požádali jsme generálního ředitele AO GRS Ural o vysvětlení pojmu lokalizace. Seznámil nás také s aktuální situací naší ruské dceřiné výrobní společnosti.

Společnost AO GRS Ural nakročila v říjnu 2018 do šestého roku své existence. V roce 2013 jsme vstoupili na ruský trh s obráběcími stroji s novou obchodní značkou GRS. Pod touto značkou se do dnešního dne vyrobilo, prodalo, vyexpedovalo a předalo zákazníkům 67 strojů v hodnotě 43 mil. EUR. Předpokládáme, že v roce 2018 bude celkem realizováno 16 strojů v hodnotě 13 mil. EUR. GRS Ural má k dnešnímu dni 32 zaměstnanců.

GRS Ural, stejně jako všechny výrobci obráběcích strojů, má své slabé a silné stránky, úspěchy a problémy, ale z celkového pohledu má GRS Ural, vzhledem k obchodně politické situaci v Ruské federaci, perspektivu s velkým počtem možných zákazníků.

Obchodní situace v prodejích obráběcích strojů v Rusku je již několik posledních let stabilní. Na jedné straně to je již zmíněný velký potenciál zákazníků, což představuje modernizaci a obnovu zastaralého strojního parku téměř ve všech podnicích na celém území Ruské federace. Na druhé straně však vidíme omezené finanční prostředky na modernizaci a nákup potřebných nových strojů.

Rozvoj a modernizace ruského průmyslu v současné době probíhá z převážné části z dotací ze státního rozpočtu. Tyto řekněme „státní peníze“ mají k dispozici nejen státní, ale i soukromé podniky, které je formou dotací mohou čerpat na modernizaci, rozvoj atd. Například i na nákup našich strojů. Jak uvádím, objem těchto státních peněz je omezený a zároveň se použití těchto prostředků musí řídit velmi přísnými pravidly a zákony Ruské federace. Jedním z nich je zákon o „importzameščeniju“, jehož podstatou je podpora domácích výrobců a velmi omezená možnost státní peníze utrácet za dovozové stroje a zařízení, což se týká i strojů vyráběných pod značkou TOS VARNSDORF. Naopak – výhodu v takto nastavené obchodně politické situaci má společnost GRS Ural, která je na základě federálního zákona 719 vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu Ruské federace považována a certifikována jako ruský výrobce strojů.

Společnost GRS Ural byla na základě certifikace podle zákona 719 zařazena na oficiální seznam ruských výrobců loni. V tomto roce jsme úspěšně a bez větších problémů prošli obhajobou certifikátu, který se vydává vždy na jeden rok. Na základě zmiňovaného zákona musí GRS Ural nyní splňovat podmínky o lokalizaci výroby. K dnešnímu dni splňujeme požadavek zákona, tzn. 50 % lokalizaci výroby, od roku 2020 bude podmínkou pro certifikaci 70 % lokalizované výroby dílů na území Ruské federace.

Na otázku, co to vlastně je lokalizace a jaké jsou podmínky, se pokusím o stručnou odpověď, i když problematika je velmi komplikovaná a administrativně náročná. V úvodu musím zdůraznit, že splnění podmínek lokalizace není posuzováno z pohledu ekonomického.

Proto, aby Ruská federace podporovala rozvoj odvětví výroby obráběcích strojů a jejich komponentů, vytipoval Minpromtorg RF (výše zmíněné ministerstvo) čtyřicet dva strategických komponentů (komodit), ze kterých se skládá obráběcí stroj, a dále šest strategických činností výroby, jež je nutné vykonat při výrobě obráběcího stroje. Abychom splnili podmínky zákona 719 o lokalizaci výroby v Ruské federaci (RF), používáme nyní při výrobě stroje více než 50 % strategických dílů, které musí být vyrobeny na území RF, a rovněž tak musíme provádět na území RF čtyři ze šesti strategických výrobních operací v objemu minimálně 50 %. Z lokalizovaných komponentů se jedná např. o hydraulické a pneumatické prvky, kabely, elektrorozvaděč, dopravník třísek, plošinu obsluhy, krytování stroje atd. Z výrobních činností dnes splňujeme kompletní montáž strojů, kontrolu kvality (OTK), obrábění malých dílců a přípravné operace (dělení materiálu, sváření atd.).

Lokalizace výroby strojů v RF je dlouhodobý proces, na němž pracujeme již od roku 2013 a zcela jistě ještě nejsme u konce. Naším úkolem a cílem je splnit podmínky zákona 719 nastavené k roku 2020, kdy bude muset být podíl lokalizace 70 %.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že existence a činnost GRS Ural z TOSu VARNSDORF práci „neodsává“, ale právě naopak – splněním podmínek lokalizace a zařazením strojů GRS na seznam ruských výrobců, může nyní TOS VARNSDORF „dosáhnout“ na zakázky, ke kterým by bez existence GRS Ural neměl přístup. Podmínky lokalizace v RF v současnosti splňují pouze dvě zahraniční světové značky výrobců obráběcích strojů, tj. TOS VARNSDORF prostřednictvím GRS Ural a firma DMG MORI prostřednictvím své dceřiné společnosti v Uljanovsku.

Karel Andok
Generální ředitel AO GRS Ural

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies