Zákaznický den TOSday 2018

Malé jubileum jsme si letos mohli připomenout v polovině června. Ve čtvrtek 14. června proběhl v areálu firmy Zákaznický den TOSday 2018, podle stejného modelu již podesáté.

Po roce jsme se vrátili k původnímu, organizačně náročnějšímu provedení, kdy se jeden den koná Mezinárodní konference s obchodními zástupci (TOSmeet 2018, letos 13. června), následující den pak ta větší akce – Zákaznický den. Toho se kromě obchodních zástupců zúčastňují především zákazníci a další hosté ze škol, institucí a organizací.

Také letos jsme představili nový výrobek. Bylo jím obráběcí centrum WHT 130 C. Vzhledem k tomu, že stále probíhá dolaďování prototypu, tak jsme na tomto centru nepředváděli technologické operace, zato si však hosté mohli prohlédnout stroj mnohem důkladněji než loňskou novinku WHT 110 C, protože po oba dny byl nezakrytovaný. Po dokončení zkoušek bude stroj WHT 130 C instalován v hale Těžké mechaniky, vedle svého staršího a menšího bratra.

Tak, jak se blížila polovina června, postupně se hlásili další a další hosté, až jsme se dostali na hranici ubytovacích možností ve Varnsdorfu a okolí. Na TOSmeet nakonec dorazilo celkem 56 obchodních zástupců a prodejců z 22 zemí. Museli jsme zajistit simultánní tlumočení do čtyř jazyků: angličtiny, němčiny, ruštiny a čínštiny. Konference proběhla ve spojených místnostech školicího střediska, hosté rozděleni do dvou skupin měli kromě teoretického představení stroje WHT 130 C také možnost si stroj prohlédnout a diskutovat o jeho možnostech a schopnostech se zástupci konstrukce. Celé odpoledne pak bylo věnováno jednání na obvyklá témata: vyhodnocení uplynulého období, seznámení s připravovanými technickými a obchodními novinkami, předávání informací z trhu, diskuse nad požadavky zákazníků a náměty obchodních zástupců.

Ve čtvrtek 14. června proběhl Zákaznický den. A opět podle obvyklého modelu posledních let, ovšem možná, že na několik dalších let naposledy podle tohoto modelu. Je velmi pravděpodobné, že příštím rokem počínaje změníme strukturu Zákaznického dne a přizpůsobíme ji aktuálním požadavkům na komunikaci se zákazníky.

Letos na TOSday dorazilo celkem 150 hostů, z nich bylo 64 z České republiky, devět ze Slovenska a zbývajících 77 návštěvníků ze zbytku světa. Kromě těchto hostů zde bylo i 36 pracovníků z celkem dvaceti vystavovatelských firem. Tradičně jsme jako součást Zákaznického dne uspořádali „domácí miniveletrh“ se stánky dodavatelů nástrojů, zvláštního příslušenství a softwaru. Letos jsme toto „výstaviště“ přesunuli do těžké montážní haly, protože montáž třináctek je zaplněná stroji.

Hlavním a stále tím nevýznamnějším mottem našich zákaznických dnů je nabídka pro návštěvníky, že si mohou prohlédnout technologické možnosti našich strojů přímo ve výrobě a současně s tím poznat, jaké zázemí má naše firma. Také letos to naši hosté ocenili, a to přesto, že příprava obou akcí byla letos trochu komplikována složitější koordinací úklidových prací.

Průběh letošního TOSday se od předchozích moc nelišil. Po shromáždění hostů akci krátce zahájil generální ředitel Ing. Jan Rýdl ml. a návštěvníci se krátce poté rozešli po celém areálu ve skupinách v čele se svými průvodci. Letos bylo přístupno šest výrobních hal, protože stejně jako loni bylo možné navštívit i prototypovou dílnu (zkušebnu), kam obvykle své návštěvníky nevodíme. A stejně jako loni to byl hlavní bod programu. Každý byl zvědavý na obráběcí centrum WHT 130 C.

Podruhé jsme do Zákaznického dne zapojili i studenty ze Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF, kdy u pěti strojů (na čtyřech z nich byly předváděny vytipované ukázkové technologie) bylo přítomno celkem deset vybraných studentů. Před akcí absolvovali školení. Ti, kteří se akce zúčastnili poprvé, se seznámili s firmou jako takovou, a všichni pak především s parametry a možnostmi konkrétních strojů a charakteristikami předváděných technologií. Byli to: Vojtěch Nedošínský a Jaromír Potyš na pracovišti WRD 150 DUO, Jakub Strnad a Daniel Hůla u obráběcího centra WHT 110 C, Martin Černý a Matěj Pitra u obráběcího centra WHtec 130, Petr Novák a Christopher Pajkrt u stroje WHQ 13 CNC a Maxmilián Mikulášek a Jan Kolka u prototypu WHT 130 C. Kromě češtiny byli připraveni na výklad v angličtině a němčině. Zapojení studentů naší střední školy do Zákaznického dne se stává tradicí a je to pro ně zajímavá a jistě i prospěšná zkušenost, kdy mají poprvé možnost komunikovat s uživateli našich strojů.

Na technologickém pracovišti WRD 150 DUO byla předváděno paralelní obrábění lože strojů řady WHN. Na obráběcím centru WHT 110 C jsme předváděli stejné operace jako na stroji WHQ 105 CNC tak, aby bylo možné porovnat produktivitu tohoto nového obráběcího centra a konvenčního stroje. A skutečně jsme našim hostům mohli nabídnout zajímavá čísla. Na deskové vyvrtávačce WRD 130 Q byla ukázka výkonového obrábění dílce na upínacím úhelníku, na obráběcím centru WHtec 130 frézování přímého a šikmého ozubení. Vodorovná vyvrtávačka WHQ 13 CNC předváděla trochoidální frézování průměru a frézování vnějšího trapézového závitu. Poprvé jsme předváděli ukázku robotické výměny nástrojů, konkrétně to bylo na stroji WHR 13 Q.

Dále bylo v běžném provozu obráběcí centrum WALDRICH PowerTec, demonstrovali jsme možnosti laserového kalení a navařování na robotickém pracovišti, předvedli jsme činnost těžké zaběhávací stolice na frézovací hlavy a zaběhávací stolice na vřeteníky. Přístupná byla rovněž všechna měřící pracoviště (měřící stroje ZEISS), v montážních halách pak stroje v různém stadiu rozpracování. V hale lehké mechaniky jsme se stejně jako loni pochlubili strojovým parkem (vedle již zmíněných zaběhávací stolice na frézovací hlavy a stroje WHQ 105 CNC to bylo např. obráběcí centrum YASDA, hlubokovrtací stroj TIBO, obráběcí centrum MORI SEIKI).

Zákaznický den TOSday 2018 proběhl tak, jak jsme očekávali, tedy bez větších komplikací (jak jsme se již zmínili, komplikovanější než obvykle byla příprava, a to i u jednotlivých předváděcích technologií) a jistě zanechal v hostech hodně pozitivních dojmů. Také vystavovatelé akci hodnotili jako dobře připravenou, přínosnou a užitečnou. Letos poprvé jsme pro zajištění některých služeb u obou akcí využili nabídku eventové agentury. Tento krok se osvědčil a tuto nabídku využijeme jistě i v dalších ročnících.

Na závěr nemůžeme opominout poděkování všem, kteří se podíleli jak na přípravě, tak především na průběhu letošních akcí. Obzvlášť letos, kdy obě akce opět následovaly bezprostředně za sebou. Je to ta nejviditelnější vizitka, kterou můžeme o naší firmě a o nás svým zákazníkům dát. To poděkování směřuje jak k zaměstnancům TOS VARNSDORF, tak k výše jmenovaným studentům naší školy, tak i pracovníkům cateringové firmy JOTTO a eventové agentury EventLab.

Příští rok máme jasno pro Mezinárodní konferenci s obchodními zástupci. Ta se každoročně osvědčuje a je pro nás přínosem a motivací do další práce. Takže TOSmeet 2019 rozhodně ano. Jak nakonec bude vypadat a probíhat TOSday 2019, to je nyní předčasné řešit, rozhodnutí o jeho podobě padne včas.

LP 2018

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies