Setkání vedení společnosti se zaměstnanci - Nejlepší pracovníci za I. pololetí 2018

Červnové setkání vedení společnosti se zaměstnanci proběhlo ve spojených školících místnostech Školicího střediska netradičně ve středu 27. června. Hlavním programem tohoto setkání byly jako obvykle informace o aktuálním vývoji ve firmě, a to jak ekonomické, tak technické a organizační.

Na konci setkání, také již tradičně, proběhlo vyhodnocení osmi nejlepších pracovníků jednotlivých úseků za aktuální pololetí.

Za úsek obchodního ředitele byl oceněn Ing. David Jakubík, manažer teritoria pro Českou republiku, Slovensko a Polsko. Je to dlouholetý pracovník, který si výborně plní své úkoly v obchodním úseku. Podílel se na přípravě a realizaci obchodního případu FAMET Kožle (Polsko), kde jsme podepsali kontrakt na dodávku 14 strojů k jednomu zákazníkovi.

Za úsek technického ředitele byl oceněn pan Jiří Sedlák, projektant – technik v Odboru vývojové konstrukce. Pomocí svého přístupu svědomitě zastává svoji práci a je platným týmovým pracovníkem. Jako konstruktér je člověk tvůrčí a vynalézavý s originální představivostí a technickým myšlením. Od začátku roku je klíčovým pracovníkem spolehlivě řešícím důležitý úkol technického rozvoje Konstrukčně – technologické prověrky stroje WHT 110. Právem mu patří obrovské poděkování a ocenění nejlepším pracovníkem prvního pololetí roku 2018 za technický úsek.

Za úsek výrobního ředitele byl oceněn pan Heřman Zabel, montér – mechanik Oddělení servisu a služeb. Se svým týmem provedl opravu stroje po kolizi – WRD 170 Q (výrobní číslo 0202, rok výroby 2012) v Chile přímo u koncového zákazníka ve velice ztížených podmínkách. Jeho týmu se povedlo stroj uvést do provozu ve stavu a tolerancích odpovídajících novému stroji po instalaci.

Za úsek výrobního ředitele v montážích byl oceněn pan Pavel Kristek, montér – mechanik ve Středisku montáže zakázkových strojů. Ve firmě dlouhodobě odvádí kvalitní práci na konečné montáži. Je velmi zodpovědný a pečlivý, kapacitně vypomáhá na jiných montážních střediscích. Nejvíce si na panu Kristkovi jeho vedoucí cení ochoty předávat své znalosti dále, a to zejména novým mladším spolupracovníkům.

Za úsek výrobního ředitele v montážích byl oceněn pan Zdeněk Jurica, montér – elektromechanik ve Středisko Elektromontáže. Za posledních šest měsíců se účastnil instalace velmi složitých strojů WRD 150 Q (výrobní číslo 0815) u českého zákazníka a MAXIMA (výrobní číslo 0105) s řídicím systémem Heidenhain TNC 640 u zákazníka v Itálii. V současné době je na montáži stroje WRD 150 Q (výrobní číslo 0814) u finského zákazníka. Tento stroj je také vybaven novým řídicím systémem TNC 640 a přídavným stolem DEMMELER. Za svou kvalitní práci na nejsložitějších zakázkách si odměnění právem zaslouží.

Za úsek výrobního ředitele byli dále oceněni pánové Vladimír Suchý (montér – elektromechanik) a Jiří Svoboda (montér – mechanik). Úspěšně instalovali stroj VARIA z provozu Těžké mechaniky u zákazníka v Gruzii ve velmi ztížených podmínkách. Dále tito dva specialisté postavili a zprovoznili u dánského zákazníka stroj SPEEDtec, taktéž odprodaný z provozu Těžké mechaniky.

Za úsek finančního ředitele byl oceněn Ing. Petr Záklasník, IT analytik v Odboru informatiky, za dlouhodobý přínos při implementaci a rozvoji informačního systému QAD, a v tomto pololetí zejména za implementaci modulů nákupu a výroby v manažerském informačním systému BNS. Díky znalostem a zkušenostem Ing. Petra Záklasníka se tyto moduly podařilo realizovat dle naplánovaného harmonogramu.

LP 2018

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies