Rozdíly norem ISO 9001 (verze 2008 a 2015)

Požádali jsme Obor systému řízení kvality o stručný popis rozdílů mezi normami ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Jak jistě víte, ve dnech 18. až 20. dubna 2018 proběhl v naší firmě recertifikační audit, na základě kterého jsme přešli z normy ISO 9001:2008 na novější verzi ISO 9001:2015. Přinášíme nejdůležitější rozdíly obou verzí.

Hlavní změny v ISO 9001:2015

 • změna struktury kapitol normy podle přílohy Annex SL,
 • výslovný požadavek na zavedení řízení rizik,
 • zlepšení osvojení a uplatňování procesního přístupu,
 • méně předdefinovaných požadavků,
 • menší důraz na dokumentaci,
 • lepší aplikovatelnost pro oblast služeb,
 • požadavek na definování ohraničení systémů managementu,
 • zvýšený důraz na definování kontextu organizace,
 • zvýšené požadavky na vedení,
 • větší důraz na zvýšení spokojenosti zákazníků

Novinky v ISO 9001:2015

 • Termín produkty a služby, kterým se nahrazuje termín produkt, přizpůsobuje normu více organizacím poskytujícím služby.
 • Norma se už nespoléhá na předepsanou dokumentaci. Tak např. současných 6 povinných dokumentovaných postupů už nová norma nevyžaduje. Mnohem více je kladen důraz na řízení procesů v organizaci, aby se zajistila efektivnost QMS, a tudíž aby byly plněny požadavky zákazníka.
 • Místo specificky požadované příručky kvality nyní norma požaduje dokumentované informace určené organizací jako potřebné pro zabezpečení efektivnosti systému managementu kvality. To znamená, že organizace může, pokud si to přeje, popsat svůj systém managementu kvality v příručce kvality stejným způsobem, jako dosud.
 • Místo požadavku, aby organizace jmenovala představitele managementu, norma nyní požaduje, aby organizace stanovila osoby nezbytné pro efektivní fungování systému managementu kvality. Norma rovněž požaduje, aby vrcholové vedení určilo osobu, která by informovala o výkonnosti systému managementu kvality, o příležitostech pro zlepšování a o potřebách změn nebo inovací.
 • Koncepce preventivních opatření byla nahrazena stanovením rizika a následnými příležitostmi ke zlepšování, které je třeba řešit.

LP 2018
z podkladů od Markéty Středové

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies