Svědectví o Číně (2. díl)

V prvním čísle letošního ročníku jsme zveřejnili první část trochu staršího příspěvku od pana Stanislava Lince, který byl v té době finančním ředitelem naší dceřiné společnosti TOS Kunming Machine Tool. Tato část se zabývala jednak obecným vhledem do tehdejší situace v Číně a jejího postavení v celosvětovém měřítku, jednak popsala provincii Yunnan a její hlavní město Kunming. Ve druhé části opustíme město a vydáme s do čínské krajiny, což také naznačuje podtitulek

Cesta na venkov

Síť silnic a dálnic je v provincii Yunnan velmi dobrá. Navazuje na dálniční síť, která obepíná celý Kunming, vede i městem na pilířích a spojuje důležité body jako hlavní nádraží, letiště a nově rostoucí sídliště na okrajích Kunmingu. Při výjezdu z Kunmingu narazíte ve všech čtyřech hlavních směrech na obrovské mimoúrovňové křižovatky, kde se křižují dálnice v několika patrech. Po jedné takové výpadovce jsem se dostal na dálnici vedoucí na západ, do předhůří Himalájí. Pěkná dálnice, srovnatelná s dálnicí v Česku, ale posetá odpočívadly ve stylu odpočívadel v Německu, tedy s občerstvením, benzínovou pumpou a dostatečným prostorem pro odpočinek. Dálnice je ovšem mnohem klikatější a rovných úseků se najde velmi málo. Dálnice má množství tunelů, z nichž nejdelší jsem zaregistroval o délce 3,8 kilometru. Po výjezdu z těchto tunelů se dálnice vine údolími, jež jsou obdělána do posledního místečka. Ve spodní části údolí jsou většinou obrovské řady dlouhých skleníků. Tam se pěstují z jara jahody, které jsou v Yunnanu opravdu pochoutkou. Mnoho skleníků se využívá na pěstování zeleniny a květin. Květiny jsou v Yunnanu velmi důležitý obchodní artikl a v Kunmingu je dokonce noční burza na květiny. Veškeré transakce se musí stihnout do tří hodin ráno, protože nákladní letadla, jež dopravují čerstvé květiny, zeleninu a ovoce do celé Asie, od Austrálie až po Japonsko, startují od 4 hodin ráno. Neprodané květiny zůstanou na prodej v Kunmingu, proto je zde všude spousta krásných květin, které lze koupit za velmi nízké ceny.

Pokračujme cestou do města Dali po naší dálnici. Údolí střídají tunely, mosty a táhlá stoupání. Po obou stranách dálnice se v těchto údolích pěstuje také spousta plodin od řepky olejné přes kukuřici, obilí, zeleninu až po oblíbené švestkové stromy. Políčka jsou malá a opisují vrstevnici kopce. Jsou od sebe oddělena kamennými zídkami, které se táhnou stovky kilometrů. Mezi poli jsou jednotlivé usedlosti, nebo i celé vesnice. Je velmi pěkné, že vesnice a domy mají na svých štítech namalováno, co se v té které vesnici hlavně pěstuje, nebo čím se vesnice zabývá. Na štítech domů třeba vidíte houby, což znamená, že lidé v této vesnici se zabývají hlavně sběrem hub a jejich prodejem. Houby jsou v Yunnanu velmi oblíbené a je jich na trhu velké množství druhů. Našim se vůbec nepodobají, nebo lépe řečeno – podobají se jen těm, které většinou nesbíráme. Jsou však velmi chutné.

Je zajímavé, že usedlost se vždy skládá z obytného stavení, většinou přízemního, proti němu na délku stojí hospodářské stavení nebo stodola, a dvůr uzavírají ze stran menší hospodářská stavení pro dobytek, prasata a ostatní domácí zvířectvo. Stejně vypadají i domy, které tvoří vesnici. Na většině domů je zařízení pro ohřev vody sluneční energií a sem tam satelitní talíř, zřejmě pro příjem TV signálu.

No, myslím, že bych měl od popisu krajiny přejít k popisu života normálních lidí. Začnu však z úplně jiné strany. Začnu popisem života jedné z menšin. Tato velmi zajímavá menšina se jmenuje básnicky "Lidé Musuo". Žijí asi 700 km severozápadně od Kunmingu na březích obrovského a hlubokého jezera Lugu. No a poslechněte si, čím jsou tito lidé zajímaví.

V mýtech a pověstech mnoha zemí světa figurují ženy jako hlavní síla a tvůrkyně civilizace. Co je k tomuto cíli vedlo, byl mateřský cit, který se neměnil po celá staletí. Oficiální název této zajímavé etnické skupiny je Naxi. Žijí v oblasti severně od nádherného historického města Lijiang. Příslušníci této etnické skupiny dodnes udržují matriarchát! Pro členy této komunity je láska k matce ještě důležitější, než láska mezi mužem a ženou. Respektují svou matku po celý život až do smrti.

Samo jezero Lugu má krásně modrou průzračnou vodu a lze dohlédnout až 40 metrů do hloubky. Po jezeře se pomalu a tiše plaví malé štíhlé čluny rybářů a zamilovaných párů. I když výraz "zamilovaný pár" zřejmě v našem slova smyslu nevystihuje přesně vztah mladých příslušníků tohoto národa. V jejich komunitě (mimochodem je jich více než půl milionu) je totiž institut manželství velmi vzácný! Když totiž mladí dospějí, tak se nežení, ale místo toho mají muži status "azhu", což znamená milenec. Ženy žijí samy nebo se svojí matkou a ostatními členy rodiny, tedy dětmi. Nikdy nežijí společně se svými milenci. Naopak jak žena, tak i její milenec mohou mít i jiné milence. Když jde večer milenec navštívit "svou" ženu a na dveřích najde pověšen cizí klobouk, nebo před domem stojí cizí kůň, pak je mu jasné, že tento večer přišel pozdě. Milenec musí ráno odejít z domu ženy před východem slunce. Tento zajímavý vztah se anglicky jmenuje "walking marriage" tedy něco jako "vycházkové manželství". Zvláštní, že ano?

Další pokračování již nemáme, ale myslím si, že i tento zlomek je zajímavým vhlédnutím do života v nám tak vzdálené zemi. A kdoví, třeba se nám podaří získat další příspěvky na toto téma.

LP 2018

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies