Recertifikační audit

Ve dnech 18. – 20. dubna 2018 proběhl v prostorách firmy TOS VARNSDORF a.s. recertifikační audit, zaměřený zejména na úspěšnost implementace nových požadavků novelizované normy ISO 9001:2015 do firemní legislativy a hlavních, ale i podpůrných procesů firmy.

První den auditu byl tradičně zahájen úvodním setkáním auditora SKQS pana Václava Jíchy s představiteli vedení společnosti, kdy se hlavního slova ujal generální ředitel TOS VARNSDORF a.s. Po tomto úvodním jednání pak auditor provedl přezkoumání systému řízení kvality týkající se zajišťování zdrojů (finančních a lidských), kdy vyzpovídal vedoucí útvarů, jejichž náplní je tato problematika denním chlebem (Ing. Rozsypal a V. Hulánová Makalová). A na závěr prvního dne auditu byla věnována pozornost implementace nových prvků normy ISO 9001:2015 do „tosácké“ legislativy (OSRK – Ing. Korb, Bc. Středová).

Následující celý den auditu byl věnován prvnímu z hlavních procesů realizace zakázek podmíněný vydání certifikátu pro systém řízení kvality – výrobě. Dopoledne program druhého dne věnoval auditor pozornost podpůrnému procesu výroby – plánování a řízení výroby (J. Jelenčiak). Po náročném dopoledni výrobní ředitel Ing. Nejedlý pozval auditora na oběd mimo naši firemní restauraci a navštívili Pivovar Kocour. Odpoledne byl postupně monitorován proces realizace zakázky na provozech lehké mechaniky (Ing. Spurný) a CHTZ (P. Tůma), montáže – nová hala WRD a nakonec těžké mechaniky (Ing. Poupal). Úplnou tečkou za druhým dnem byla návštěva pracoviště 3D měření s představením nového stroje firmy ZEISS – ACCURA.

Třetí den byl věnován dalším dvěma hlavním procesům realizace zakázek, které jsou předmětem certifikace, tj. Prodeji a Marketingu, a na něj navazující Návrh, výzkum a vývoj a Nákup. Finiš celé certifikace byl podroben kontrole shody s novou normou podpůrnému procesu Metrologii a Kontrole shody výrobku s dokumentovanými informacemi.

Závěr auditu – shrnutí všech tří dní prověrek byl proveden už jen za účasti zástupců OSRK. Výrok auditora zněl, že nebyly shledány neshody s novelizovanou normou ISO 9001:2015 a auditorem bude firma TOS VARNSDORF a.s. doporučena pro vydání nového certifikátu. Jeho vydáním tak bude oficiálně potvrzena úspěšná implementace normy ISO 9001:2015 v naší společnosti a dokladováno zacílení našich produktů na kvalitu a systémová řešení vedoucí k neustálému zlepšování interních procesů. Jako společnost jím navenek sdělujeme, jak je pro nás kvalita a spokojenost zákazníků důležitá a bereme ji vážně. Na závěr všem auditovaným patří upřímný dík za přípravu, vstřícnost a spolupráci.

Středová
Korb

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies