Den otevřených dveří 2018

Letošní poslední březnový pátek byl současně Velkým pátkem. A protože naše společnost si v tento den připomíná své založení, letos je to již 115 let od onoho památného okamžiku), již tradičně pro veřejnost uspořádala Den otevřených dveří, v novodobé historii již dvacátý první v nepřetržité řadě.

Předpověď počasí nebyla nakloněna, skutečnost však předčila i ta optimistická očekávání. Bylo slunečno, na konec března poměrně teplo, téměř ideální podmínky. Letos jsme kromě tradičních ukázek z různých dílen připravili i několik specialit. Hlavním tahákem jistě bylo obráběcí centrum WHT 110 C, které bylo na konci března čerstvě doinstalováno v prostorách těžké mechaniky, pro nejmenší návštěvníky jsme připravili několik lákadel. Předpovídali jsme, že návštěva překročí dva tisíce hostů, a tyto předpovědi se naplnily. V posledních letech už nepoužíváme pro občerstvení lístkový systém, proto nemáme přesný přehled, kolik přichází hostů, ale podle spotřeby různého sortimentu občerstvení a provozu u vstupních turniketů můžeme poměrně přesně odhadnout skutečnou návštěvu. Letos jsme dosáhli, a to jistě i díky pěknému počasí, dalšího rekordu. Návštěvu odhadujeme na 2 300 hostů, z nichž značnou, ne-li větší část tvořily děti všeho věku.

Co všechno bylo možné vidět? V budově školicího střediska bylo v přízemí přístupné technické muzeum, sice oproti loňsku bez nových přírůstků, ale stále přitažlivé svým uspořádáním, naznačujícím doby transmisních pohonů strojů. Přímo za vstupními turnikety bylo stanoviště balónků, letos posílené o několik plničů, takže zájem o balónky bylo možné uspokojovat plynule a po celou dobu trvání akce. A že ten zájem byl velký. Balónky byly plněny héliem, a protože poměrně dost dětí nemělo ten správný stisk, nebe nad Varnsdorfem po několik hodin skýtalo pohled na čtyřbarevnou balónkovou show. Jako novinku jsme hned vedle balónků nabízeli fotokoutek. I o něj návštěvníci měli zájem, mnozí z nich si domů odnášeli fotografie, některé i tak trochu bláznivé.

V hale lehké mechaniky si návštěvníci mohli prohlédnout stroj WHQ 105 CNC, v provozu byly ostřičky nástrojů a rovněž těžká zaběhávací stolice pro frézovací hlavy. Nabízely se zde rovněž (a měl-li host štěstí, tak i s odborným výkladem) obráběcí centrum YASDA, měřící stroj ZEISS, obráběcí centrum MORI SEIKI. V klimatizované dílně pak byla v provozu bruska BUC 63. Ostatní stroje v této hale byly „jen“ k vidění. Zájem byl také o dílny praktického vyučování SPŠ TOS VARNSDORF, kde byl přítomen mistr odborného výcviku a na požádání informoval o tom, jak to zde chodí, případně směroval zájemce přímo do školy. Také kalírna byla přístupná.

V těžké montážní hale bylo na vytýčené trase několik strojů WRD, obráběcí centra WHtec 130 a OPTIMA v různém stádiu rozpracování montáže. Umístili jsme zde další lákadlo pro děti i dospělé – lukostřelbu na terče i na balónky. Před touto halou bylo nástupiště pro snad největší letošní atrakci, pro dětský vláček. Po několika letech bylo zase možné projíždět areálem po vyhlídkové trase, letos i kolem budovy VSLO, kde začíná vznikat nová škola. Strojvůdce byl letos sám, tak se musel hodně snažit, aby nával jízdychtivých zvládal. Podle ohlasů se vláček líbil.

Hala montáže vřeteníků byla letos také přístupná po vnitřním okruhu uvnitř haly. V administrativním přístavku této haly je naše škola, zde byli připraveni zástupci pedagogického sboru, kteří podávali informace zejména rodičům současných či snad i budoucích učňů a studentů. Také zde se po ty čtyři hodiny trvání akce dveře téměř netrhly, určitě to byla největší návštěvnost po celou dobu trvání školy.

Většina dění se pak soustředila do haly těžké mechaniky a montáže. Jak už jsme uvedli, největším lákadlem bylo nové obráběcí centrum WHT 110 C. Hned v jeho sousedství bylo umístěno občerstvení, takže se přímo nabízelo využít pódium před WHT 110 C jako stanoviště „firemní kapely“ MALVAS. Kapela se na pódium naskládala bez větších problémů a dojem z jejich vystoupení byl tak umocněn ještě o jeden rozměr … vystupovali na roštech, které znamenají práci. Nabídka v této naší největší hale byla tradiční, předváděno v provozu bylo obráběcí centrum WALDRICH PowerTec, stroje WRD 130 Q, jeden ze strojů WHQ 13 CNC, lidé si dále prohlíželi obráběcí centrum WHtec 130, procházeli pracoviště třísouřadnicových strojů ZEISS, kde je nově instalován měřící stroj ZEISS Accura, dále bylo také přístupné robotické pracoviště laserového kalení. Kromě těchto velkých hal bylo zájemcům otevřeno i energocentrum.

Letošní Den otevřených dveří se vydařil a věřme, že za rok budeme moci ukázat další novinky v našem strojním vybavení, že počasí bude snesitelné, pivo a klobásy nepodraží, hélia bude dost a zájem o návštěvu naší firmy neochabne.

LP 2018

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies