Škola v roce 2

K dnešnímu dni má škola ve dvou ročnících a čtyřech vzdělávacích oborech celkem 85 žáků, z toho v maturitních oborech Strojírenství a Mechanik seřizovač 44 žáků (21 v prvním ročníku) a ve tříletých oborech Strojní mechanik a Obráběč kovů 40 žáků (24 v prvním ročníku).

První absolventy budeme mít již v příštím roce, žáci tříletých oborů se budou již za rok připravovat k závěrečným zkouškám a někteří z nich rozšíří řady TOSáků.

V září tohoto roku budeme žádat o schválení výuky elektrotechnických oborů se zaměřením na mechatroniku tak, abychom výuku v těchto oborech mohli zahájit od školního roku 2019/2020. Opět se bude jednat o jeden obor tříletý a jeden čtyřletý, definitivní rozhodnutí, o jaké obory budeme žádat, ještě není provedeno.

Přestože je škola od počátku dočasně umístěna v prostorech s omezenou kapacitou žáků a má zatím povolení k činnosti do roku 2020, daří se naplňovat každý ročník téměř na plnou kapacitu. I po letošní uzávěrce přihlášek do 1. kola přijímacího řízení máme v podstatě třídy naplněné, v první volbě se přihlásilo celkem 53 žáků, v obou volbách pak evidujeme 73 přihlášek, přijímat budeme maximálně 12 do každého oboru, tj. 48 žáků. Toto svědčí o zájmu žáků a veřejnosti o naší školu a věříme, že po přemístění školy do zrekonstruovaného objektu s vybavenými odbornými učebnami a potřebným zázemím bude zájem o studium na naší škole ještě větší a bude možnost většího výběru. Na vybavení odborných učeben budou využity dotace z projektů EU, v současné době máme podány projekty v celkové hodnotě téměř 6 mil. Kč.

Žáci školy se účastní odborných soutěží, na kterých se umisťují na předních příčkách. Naposledy před dvěma týdny žák 2. ročníku naší školy v krajské soutěži v AutoCADu obsadil 3. místo ze 14 soutěžících (detaily najdete v následujícím článku).

V hodnocení prospěchu a absence sice jako učitelé úplně spokojeni být nemůžeme, ale v porovnání s krajskými středními školami jsou žáci naší školy prospěchově lépe hodnoceni, v oblasti docházky jsme na polovině zameškaných hodin, podobně lepší výsledky máme i ve snížených známkách z chování, resp. udělených trestech.

Ing. František Hricz

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies