Nejen o tom, jak je to v letošním roce s čerpáním "Ostatních sociálních nákladů"

Pro letošní rok došlo ze strany zaměstnavatele k podstatné změně týkající se přídělu „Ostatních sociálních nákladů“. Příspěvek od zaměstnavatele ve výši 1.000,- Kč na zaměstnance ročně byl pro letošní rok pozastaven (vysvětleno v Horizontu č. 7 ze dne 20. 12. 2017). Podle Kolektivní smlouvy (KS) pro rok 2018, bodu 4.5.1, můžeme tento benefit čerpat pouze do výše zůstatku z roku 2017, který po konečném sčítání a odsouhlasení vedoucí oddělení financí a controllingu Ing. Křížovou činí 135.654,- Kč.

Jelikož pro letošní rok není tvořen sociální fond, nejsou ke KS přiloženy příloha č. 1 – Zásady čerpání ostatních sociálních nákladů a příloha č. 2 – Plán tvorby zdrojů a čerpání ostatních sociálních nákladů.

Na zasedání VZO bylo odsouhlaseno převedené finanční prostředky použít:

a) na již předem odsouhlasené a nasmlouvané akce – uspořádání zájezdu na muzikál Muž se železnou maskou a proplacení pronájmu plaveckého bazénu ve Varnsdorfu prozatím na období leden – květen 2018

b) na pronájmy sportovišť na základě předložených žádostí VZO OS KOVO TOS do 23. 1. 2018.

Poskytování příspěvků na rekreaci a dětské tábory (DT) bylo pro letošní rok prozatím pozastaveno. Plánovat nějaké další akce s poskytnutím příspěvku od zaměstnavatele je v této situaci těžké. V této chvíli se nedá odhadnout, kolik prostředků ve výši příspěvků se nám vrátí od zúčastněných zaměstnanců.

Nezoufejte ale, pořád zde máme finanční prostředky odborářů, které jsou tvořeny z členských příspěvků, případných darů a v řádu několika desetikorun ročně z úroků z vkladů. Členský příspěvek je placen členy měsíčně ve výši 1 % z čisté mzdy a je po dohodě s vedením firmy automaticky prováděn srážkou ze mzdy, v některých případech je vybírán v hotovosti. Podrobný rozpis čerpání je stanoven v Zásadách hospodaření ZO OS KOVO TOS, které jsou členům k nahlédnutí v kanceláři VZO. Příspěvky jsou podle Stanov OS KOVO využívány k zabezpečení činnosti VZO OS KOVO, péči o své členy a lze je využít i ve prospěch rodinných příslušníků – vše v souladu se schváleným rozpočtem.

K zabezpečení činnosti patří zejména úhrada odborné literatury a časopisů, školení, případné proplacení odsouhlasených odměn, zakoupení razítek apod.

Nejobsáhlejší a nejoblíbenější kapitolou jdou podpory a dary: při narození dítěte 1.000,- Kč, při životním jubileu 50 a 60 let 1.000,- Kč, při odchodu do starobního důchodu (popř. PID) 1.000,- Kč. Dárci krve se po předložení dokladu o získané medaili vyplácí za bronzovou 500,- Kč, za stříbrnou 1.000,- Kč a za zlatou 2.000,- Kč.

Dále je možné členům a členkám lze k výše uvedeným příspěvkům koupit pozornost ve výši 300,- Kč (ženám navíc květinu v částce 300,- Kč), při návštěvě dlouhodobě nemocného (nemoc trvající déle než 1 měsíc) mohou členové zakoupit pozornost ve výši 200,- Kč (tento příspěvek lze čerpat max. 3 x ročně). Ženám je pravidelně v červnu poskytován příspěvek „3 v 1“ ve výši 500,- Kč, všem členům pak koncem roku vánoční příspěvek ve výši 1.000,- Kč jestliže byl členem již v prosinci předcházejících roku. Při vstupu do odborů během roku se za každý kalendářní měsíc v čase od ledna do září vyplácí částka 100,- Kč.

Dále lze čerpat příspěvky na zájezdy, tělovýchovu a všechny ostatní akce pořádané VZO. Příspěvek na DT v částce 500,- Kč je možné vyplatit po předložení faktury nebo pokladního dokladu jednatelce VZO, a to bez rozdílu fixního platu. Z této položky je možné přispět členům nenávratnou sociální výpomoc.

Na základě vystaveného potvrzení o zaplacených členských příspěvcích se členům část příspěvků vrací formou snížení základu daně z příjmů fyzických osob. Při úmrtí člena v době trvání pracovního poměru poskytuje ZO na rozloučenou věnec a příspěvek na pohřeb ve výši 1.000,- Kč.

Členům odborové organizace vzniká na výše uvedené příspěvky nárok po 3 měsících členství. Jelikož členové DV, VZO ani jednatelka VZO nemají přístup k osobním datům, předem se omlouváme za případné neúmyslné neposkytnutí příspěvku (jedná se hlavně o příspěvek za narození dítěte, dárce krve). Po předložení příslušných dokladů a ověření členství v době vzniku nároku je možné vyplatit příspěvky zpětně za rok 2017 nejpozději však do dubna 2018. Důchodci – členové odborové organizace – dostávají dárkový balíček při životních výročích 60 a každých 10 let v částce 500,- Kč.

OS KOVO zajišťuje, i když mnoho zaměstnanců si tuto službu ani neuvědomuje a bere automaticky, prostřednictvím základních organizací prosazování vyšších mezd, zlepšování pracovních podmínek, BOZP, výhodnější příspěvky ke mzdě apod. Další službou pro členy ze strany OS KOVO je uzavřená smlouva o úrazovém pojištění všech členů včetně rodinných příslušníků. Pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde při akcích, organizovaných ZO OS KOVO.

OS KOVO svým členům nabízí:

  • bezplatné právní poradenství v pracovněprávních sporech, možnost zastoupení před soudem
  • „Konto na pomoc členům OS KOVO při živelných pohromách“ – z tohoto konta je možné získat příspěvek téměř obratem na základě vyplněné žádosti, která je k dispozici u jednatelky VZO. Příspěvek je poskytován na opravu poničeného obydlí po povodni nebo záplavě, požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, pádem letadla, stromů, sesuvem půdy a skal, zřícením sněhových lavin apod.
  • program Odbory Plus – informace jsou na webových stránkách www.odboryplus.cz a přístup k němu bude aktivován po zaslání e-mailové adresy člena na OS KOVO, prostřednictvím jednatelky VZO. Díky tomuto má každý člen aktuální informace o nejen výše uvedených výhodách, ale i o zvýhodněných rekreačních a lázeňských pobytech, ale také bezplatné služby právního poradenství v oblasti bydlení přímo od Sdružení nájemníků ČR.
  • zlevněné tarify u společnosti T-Mobile

Ještě nejste členem odborové organizace? Stále patříte k těm, kteří z povzdáli kritizují a ve výhodách se pouze vezou? Můžete vše napravit, aktivně se podílet a nejen výše uvedené výhody získat, tím že se stanete členem našeho týmu, členem odborové organizace. A jak na to? Stačí vyplnit a na VZO předat přihlášku, která je k dispozici u předsedů, popř. členů jednotlivých DV a v kanceláři VZO.

A ještě na vysvětlenou: Při organizování akcí jsou na letáčku uvedeny ceny pro zaměstnance a pro odboráře. Jsou-li vstupenky hrazeny ze sociálních nákladů, je vždy rozdíl mezi cenami za zúčastněné odboráře plně uhrazen z odborové pokladny tak, aby součet příspěvku od odborů a odboráře byl ve stejné výši jako příspěvek od zaměstnance a nedocházelo, jak se někteří stále domnívají, ke zneužití sociálních nákladů.

Jestliže po přečtení článku a v něm zmíněných uvedených příloh stále nemáte jistotu a chcete se zeptat, bez obav a ostychu se obraťte na členy svého DV, popřípadě na předsedu VZO p. Jaroslava Charouzka nebo jednatelku Danu Sýkorovou.

Pro lepší orientaci v „tom na co nám zbylo“ ze sociálních nákladů, přikládám rekapitulaci

  • Plavecký bazén - leden až květen 2018 – každé pondělí (mimo 2. 4.) od 17.00 do 19.00 hodin – vstup 25,- Kč/os. včetně dětí
  • Muzikál Muž se železnou maskou – 3. 3. 2018
  • Odsouhlasené pronájmy sportovišť dle předložených žádostí
  • Hokej – po ukončení základního kola bude o zakoupení vstupenek na další zápasy rozhodnuto dle aktuálního vývoje soutěže a výše zůstatku v sociálních nákladech, popřípadě v rozpočtu ZO OS KOVO TOS.

Za čas věnovaný přečtení článku a zamyšlení nad tím zda být či nebýt členem odborové organizace děkuje

Dana Sýkorová

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies