Nejlepší pracovníci za II. pololetí 2017

Prosincové setkání vedení společnosti se zaměstnanci proběhlo ve spojených školících místnostech Školicího střediska dne 14. prosince. Hlavním programem tohoto setkání byly jako obvykle informace o aktuálním vývoji ve firmě, a to jak ekonomické, tak technické a obchodní.

Asi nejočekávanější částí setkání byly informace o výsledcích kolektivního vyjednávání pro rok 2018. Tyto výsledky dnes přinášíme z pohledu obou vyjednávacích stran. Oba pohledy najdete na jiných místech dnešního vydání Horizontu.

V průběhu setkání, také již tradičně, proběhlo vyhodnocení osmi nejlepších pracovníků jednotlivých úseků za druhé pololetí roku 2017.

Za úsek generálního ředitele byl oceněn pan Pavel Kozák, pracovník oddělení metrologie – měrový technik 3D. Ač je ze všech měrových techniků služebně nejmladší, je zároveň pravou rukou vedoucího, který se na něj může kdykoliv obrátit. Je loajální a při přechodu z UMESS na CALYPSO v podstatě většinu programů na velké dílce tvořil on. Pokud je oddělení metrologie osloveno na externí či zákaznické měření, pak hlavně on je tím aktivním, ochotným jít v sobotu či neděli.

Za úsek obchodního ředitele byl oceněn Ing. Josef Šilhavý. Je spolehlivý a důsledný při plnění zadaných úkolů (řešení technologických nabídek). Udržuje nadstandardní a vysoce kvalitní úroveň při plnění úkolů u zákazníků (školení, předání technologie, technické jednání na úrovni předání stroje zákazníkovi). Za vyzvednutí stojí jeho neustálá snaha o sebevzdělávání v oblasti konstrukce strojů, využití programů a nových řídicích systémů strojů.

Za úsek technického ředitele byl oceněn pan Jaroslav Charouzek. Svědomitě plní zadané úkoly nad rámec svých povinností, pomáhá ostatním montážním úsekům s montáží a náběhem nových výrobků do sériové výroby. Výraznou měrou přispěl k úspěšnému dokončení a představení prototypu stroje WHT 110 C a dále jeho vystavení na veletrhu EMO 2017 Hannover.

Za úsek výrobního ředitele byl oceněn pan Michal Boháč. Pracuje ve firmě od roku 2001. Po rychlém zapracování se stal platným členem servisních jednotek, kde pracuje doposud, a stal se jedním z klíčových montérů. Několikrát v průběhu tohoto roku prokázal svoji ochotu a nasbírané zkušenosti v řešení hlavně reklamačních případů, které jsme vnímali jako „neřešitelné“. Vždy se mu podařilo najít cestu, jak případ vyřešit ke spokojenosti zákazníka, o čemž svědčí i jejich pozitivní zpětná vazba.

Za úsek výrobního ředitele byl oceněn pan Marek Čibera. Ve středisku CHTZ je zařazen jako kalič v nepřetržitém provozu. Efektivně vyřešil problém dopravy methanolu z čerpací stanice do pece, aniž by bylo zapotřebí použít dusíkových pump, a tak odstranil problém s přebytečným dusíkem, který se dostával do pece a výrazně tak ovlivňoval tvrdost cementovaných dílců. Práci vykonává ve velice dobré kvalitě, je spolehlivý.

Za úsek výrobního ředitele v montážích byli oceněni pánové Zdeněk Doležal a Ota Králíček. Zajistili v termínu od 13. září do 10. listopadu 2017 instalaci technicky složitého stroje WRD 130 Q v. č. 0733 v provedení X = 25 000 mm u náročného zákazníka (německá firma KIND - viz foto str. 5). Zákazník i zástupce po instalaci písemně vyjádřili maximální spokojenost s prací montérů, co se týče jejich technické a jazykové úrovně, vystupování a zejména ochoty vyhovět zákazníkovi v nadstandardních požadavcích ve vazbě na přesnost stoje. Dále se tito pracovníci významně podíleli na interní montáži složitých zakázkových strojů a dalších externích montážích v roce 2017

Za úsek finančního ředitele byl oceněn pan Vlastimil Chod. Jako prodloužená ruka nákupu – reklamační technik – zajišťuje mimo jiné evidenční vyřizování reklamací, které jsou evidované v servisním oddělení. Tato činnost pomáhá zejména k vymáhání reklamovaných částek u dodavatelů, kteří nám svými dodávkami dílců či komponentů způsobili reklamaci (tj. škodu) u našich zákazníků. Jeho přístup a logika, kterou vkládá do své práce, jsou vysoce nadstandardní. Vrácenými díly z reklamací firmě ušetří nemalé prostředky. Rovněž zajišťuje nákup náhradních dílů. Je to velmi komplexní a zodpovědný pracovník.

Z podkladů od příslušných vedoucích LP 2017

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies